Kalkulator wynagrodzeń

Zastanawiasz się, jakie masz zarobki brutto netto? Chcesz sprawdzić, czy dobrze zarabiasz na swoim stanowisku? Wpisz kwotę w kalkulator płac. Przelicznik wynagrodzenia pokaże, jakie przysługuje Ci miesięczne wynagrodzenie na umowach: umowa o pracę, umowa zlecenie, umowa o dzieło.

Kalkulator
Umowa o pracę 0 netto (na rękę)
Umowa zlecenie 0 netto (na rękę)
Umowa o dzieło 0 netto (na rękę)
Umowa o pracę 0 netto (na rękę)
Umowa zlecenie 0 netto (na rękę)
Umowa o dzieło 0 netto (na rękę)

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest uważana za najbardziej bezpieczną formę zatrudnienia. Chroni przed niespodziewanym zwolnieniem, zapewnia konkretne wynagrodzenie za wykonywaną pracę i gwarantuje prawo do nieprzerwanego urlopu wypoczynkowego.

Więcej informacji

Umowa zlecenie

Umowa zlecenie to umowa cywilnoprawna. Jest zawierana na podstawie kodeksu cywilnego. Ze względu na elastyczność czasu i miejsca wykonywania zadań jest dobrym rozwiązaniem dla osób młodych, rozpoczynających swoją karierę zawodową.

Więcej informacji

Umowa o dzieło

Umowa o dzieło jest jedną z umów cywilnoprawnych. Podobnie jak umowa zlecenie zawiera się ją zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego. Warto pamiętać, że to nie proces a efekt końcowy jest rozliczany przez zleceniodawcę.

Więcej informacji
Chcę zarabiać...

Kalkulator  wynagrodzeń to narzędzie umożliwiające obliczenie zarobków brutto i netto w zależności od rodzaju podpisanej umowy:

 • umowa o pracę
 • umowa zlecenie
 • umowa o dzieło

Dzięki niemu z łatwością sprawdzisz, czy Twoje wynagrodzenie netto pokrywa się z kwotą brutto zapisaną w umowie. Dodatkowo możesz obliczyć wynagrodzenie brutto na podstawie pensji otrzymywanej “na rękę”. Kolejną przydatną funkcją jest porównanie wypłaty netto w zależności od rodzaju podpisanej umowy.

Kalkulator brutto netto przedstawi Ci zarobki “na rękę” porównując wysokość wypłaty na umowie o pracę, umowie zlecenia i umowie o dzieło. To doskonałe narzędzie pomagające podjąć decyzję związaną z rodzajem umowy, na podstawie której podejmiesz pracę.

Umowa o pracę – czy warto?

Umowa o pracę to najbardziej bezpieczna forma zawierania stosunku pracy, chroniona przepisami przedstawionymi w kodeksie pracy. Każda osoba zatrudniona na jej podstawie odprowadza wiele składek, zmniejszając swoje wynagrodzenie netto. Dzięki odprowadzonym składkom pracownik może liczyć na szereg udogodnień i programów ochronnych takich jak:

 • prawo do płatnego urlopu wypoczynkowego
 • prawo do płatnego zwolnienia lekarskiego
 • wypłatę ekwiwalentu za niewykorzystany urlop
 • ochronę przed nagłym zwolnieniem w formie okresu wypowiedzenia
 • i inne

Trzy rodzaje zawarcia umowy o pracę to: umowa na okres próbny, na czas nieokreślony oraz na czas określony (w tym na zastępstwo).

Czym jest umowa zlecenie?

Umowa zlecenie to bardziej elastyczna forma współpracy między zleceniodawcą a zleceniobiorcą. Charakteryzuje się brakiem konieczności odprowadzania części składek, wyższym wynagrodzeniem netto, elastycznym czasem pracy i brakiem niektórych przywilejów obowiązujących po podpisaniu umowy o pracę.

Jest typem umowy cywilnoprawnej, co znaczy, że to nie kodeks pracy, a kodeks cywilny określa zasady jej zawierania.

Umowa o dzieło – co to jest?

Umowa o dzieło to dokument często mylony z umową zlecenie. W treści umowy wykonawca zobowiązuje się do wykreowania namacalnego dobra i jest rozliczany za ostateczny efekt, a nie proces tworzenia. Osoba wykonująca obowiązki na podstawie umowy o dzieło nie musi odprowadzać składek, dlatego wypłata netto jest zazwyczaj wyższa niż w przypadku zatrudnienia wykonywanego na podstawie umowy o pracę.

Warto pamiętać, że wyższe zarobki “na rękę” wiążą się z utratą większości benefitów i parasoli ochronnych gwarantowanych przez kodeks pracy.

Wynagrodzenie brutto – co to jest?

Wynagrodzenie brutto to Twoje zarobki przed potrąceniem składek ZUS: emerytalnej, rentowej, chorobowej i zdrowotnej. To także wysokość pensji, która nie bierze pod uwagę zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych. Wysokość potrąceń i ostateczna pensja “na rękę” są uzależnione od rodzaju umowy i wysokości zarobków.

Wynagrodzenie zasadnicze, czyli główny składnik wypłaty udokumentowanej na podpisanej umowie, jest podawane w formie brutto.

Czym jest wynagrodzenie netto?

Wynagrodzenie netto to kwota po odjęciu składek ZUS: emerytalnej, rentowej, zdrowotnej i chorobowej. Potrącenie wyżej wymienionych składek oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych pozwoli Ci na sprawdzenie, ile faktycznie dostaniesz “na rękę”.

Kwota netto wynagrodzenia zależy od rodzaju umowy, jaką podpiszesz ze swoim pracodawcą. Różnica między pensją netto i brutto będzie największa w przypadku umowy o pracę – jednak to koszty, które zwracają się w postaci bezpieczeństwa zatrudnienia i benefitów pracowniczych.

Kalkulator wynagrodzeń – jak sprawdzić wynagrodzenie netto?

Aby sprawdzić, ile dostaniesz “na rękę” wprowadź swoje wynagrodzenie brutto do okienka naszego kalkulatora wynagrodzeń. Następnie zaznacz opcję “Brutto” i użyj przycisku “Oblicz”. Taki zabieg pozwoli Ci sprawdzić wynagrodzenie netto i porównać je z innymi rodzajami umów.

Wiesz, ile zarabiasz “na rękę” i chcesz poznać kwotę brutto?

Sprawdzenie wynagrodzenia brutto jest bardzo proste. Wystarczy, że do kalkulatora wynagrodzeń wpiszesz swoją pensję netto i zaznaczysz opcję “Netto (na rękę)”. Dzięki temu poznasz swoje wynagrodzenie brutto w oparciu o umowę o pracę, umowę zlecenia i umowę o dzieło.

Co to jest wynagrodzenie zasadnicze?

Wynagrodzenie zasadnicze to podstawa Twojego wynagrodzenia, wyszczególniona w kwocie brutto na podpisanej umowie. Stanowi główny składnik pensji i wyznacznik do obliczania składek na ubezpieczenie społeczne, a także zdrowotne.

Czym jest wynagrodzenie całkowite?

Wynagrodzenie całkowite to wszystkie składniki pensji połączone w całość. Na całość pensji pracownika składają się:

 • wynagrodzenie zasadnicze
 • dodatki stałe
 • dodatki zmienne

Kalkulator wynagrodzeń brutto netto – potrącane składki

Pracodawca zatrudniający kogoś na podstawie umowy o pracę ma obowiązek potrącić z jego pensji składki na ubezpieczenia społeczne:

 • emerytalne – w wysokości 9.76% podstawy wymiaru składek
 • rentowe – w wysokości 1.5% podstawy wymiaru składek
 • chorobowe – w wysokości 2.45% podstawy wymiaru składek

Łączna wartość składek odprowadzanych na ubezpieczenia społeczne to 13.71%. Oprócz nich pracodawca ma obowiązek przekazać 9% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne.

Składki odprowadzane przez pracodawcę

Warto pamiętać, że Twój pracodawca jest zobowiązany do odprowadzania części składek z własnej kieszeni w wysokości 20.61% podstawy. Wcześniej wymienioną sumę dzieli się na składki:

 • emerytalne – w wysokości 9.76% podstawy wymiaru składek
 • rentowe – w wysokości 6.5% podstawy wymiaru składek
 • wypadkowe – w wysokości 1.67% podstawy wymiaru składek
 • Fundusz Pracy – w wysokości 2.45% podstawy wymiaru składek
 • Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w wysokości 0.10% podstawy

Wynagrodzenie brutto i netto – po co odprowadzamy konkretne składki?

Kwota brutto zapisana na Twojej umowie o pracę zostaje obowiązkowo pomniejszona o odprowadzone składki na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne.

W jakim celu potrąca się każdą z nich?

 1. Ubezpieczenie emerytalne – składki na emeryturę odprowadzamy po to, aby po zakończeniu pracy zawodowej w związku z osiągniętym wiekiem emerytalnym otrzymywać część wynagrodzenia w formie emerytury.
 2. Ubezpieczenie rentowe – gwarantuje otrzymywanie świadczeń pieniężnych związanych z ryzykiem utraty zdrowia i pełnej lub częściowej niezdolności do wykonywania zawodu. W przypadku inwalidztwa renta pomaga w funkcjonowaniu, zastępując wcześniej otrzymywaną wypłatę.
 3. Ubezpieczenie chorobowe – to składki, które odprowadzamy, aby nie utracić zarobków w przypadku niezdolności do pracy spowodowanej chorobą, pobytem w szpitalu lub macierzyństwem.
 4. Ubezpieczenie wypadkowe – pozwala na wypłatę środków z ZUS w związku z wypadkiem albo innym nieszczęśliwym wydarzeniem, które miało miejsce mimo woli pracownika.

Uwaga!
Kalkulator pełni funkcję informacyjną i nie powinien być używany, jako sposób na wyliczanie wynagrodzeń pracowników. Nie uwzględnia przekroczenia pierwszego progu podatkowego oraz może prezentować przybliżone kwoty, dlatego grupa Gowork.pl Serwis Pracy sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystywanie kalkulatora do rozliczania pracowników.