Praca w ABW, czyli Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Jak się dostać? Jakie są ich obowiązki?

Praca w ABW wymaga wielu poświęceń oraz wysokiej odporności psychicznej i fizycznej. Sprawdź, co należy do obowiązków funkcjonariusza ABW i jakie predyspozycje należy posiadać, aby móc nim zostać.

abw praca

Praca w ABW – co to jest Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego?

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego (ABW) to służba specjalna, która broni porządku konstytucyjnego Rzeczypospolitej Polskiej oraz zajmuje się ochroną bezpieczeństwa wewnętrznego państwa i jego obywateli.

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego podlega pod kontrolę cywilną. To znaczy, że jej działania nadzoruje Premier i kontroluje Sejm. Natomiast zakres ich obowiązków i uprawnień określa głównie Ustawa z dnia 24 maja 2002 roku o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu. Inne akty prawne, na podstawie których działa ABW to m.in. Ustawa z dn. 24 maja 2013 roku o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej, Ustawa z dn. 10 czerwca 2016 roku o działaniach antyterrorystycznych oraz Ustawa z dn. 16 września 2011 roku o wymianie informacji z organami ścigania państw członkowskich Unii Europejskiej.

Ciekawostka! Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego obchodzi swoje polskie święto w dniu 6 kwietnia każdego roku. Jest to czas upamiętniający ustanowienie tzw. pakietu ustaw policyjnych w 1990 roku, tj. Ustawy o Urzędzie Ochrony Państwa (wobec której powołano ABW Ustawą z dn. 24 maja 2002 r.), Ustawy o Policji i Ustawy o przywróceniu Święta Narodowego 3 Maja.

Praca w ABW – na czym polega?

Do zakresu obowiązków Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego należy zapobieganie i zwalczanie zagrożeń niepodległości lub porządku konstytucyjnego Polski, które mogłyby narazić na niebezpieczeństwo zarówno całe państwo, jak i jego obywateli. Oprócz tego ABW ma za zadanie chronić nas przed planowanymi i zorganizowanymi działaniami, które mogą zakłócić funkcjonowanie struktur państwowych i narazić interesy kraju.

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego działa poprzez między innymi uzyskiwanie, analizowanie i przetwarzanie informacji o niebezpieczeństwach. Do zadań ABW należy rozpoznawanie i zapobieganie przestępstw w zakresie:

 • Terroryzmu i cyber terroryzmu
 • Naruszenia tajemnicy państwowej
 • Szpiegostwa (kontrwywiad)
 • Oszustw podatkowych
 • Korupcji osób pełniących funkcje publiczne
 • Nielegalnego wytwarzania, posiadania i obrotu amunicją, bronią i materiałami wybuchowymi itp. w obrocie międzynarodowym
 • Produkcji i obrotu towarami lub usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa Polskiego

Praca w ABW – jak zostać funkcjonariuszem?

W Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrudnieni są zarówno funkcjonariusze, jak i pracownicy cywilni. Jednakże każdy kandydat do pracy w ABW powinien spełniać wymagania formalne określone w Ustawie z dnia 24 maja 2002 roku o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. z 2002 r. poz. 27).

To znaczy, że w ABW pracować może osoba:

 • Posiadająca obywatelstwo polskie
 • Korzystająca z pełni praw publicznych
 • Wykazująca nieskazitelną postawę moralną, obywatelską i patriotyczną
 • Dająca rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych
 • Posiadająca co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe i określone kwalifikacje zawodowe oraz zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, wymagających szczególnej dyscypliny służbowej, której gotowa jest się podporządkować

Ponadto, praca w ABW wymaga maksymalnego zaangażowania, odporności psychicznej i fizycznej oraz gotowości do poświęceń, często kosztem swojego życia prywatnego. Każdy kandydat powinien również wykazywać się szacunkiem do państwa i systemu prawnego, interesować się sprawami bezpieczeństwa państwa, a także być w pełni dyspozycyjny (nie jest to praca od poniedziałku do piątku, osiem godzin dziennie).

Jak już wyżej wspomnieliśmy, działania Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego są bardzo szerokie. W związku z tym nie jest to tylko służba, ale również praca osób cywilnych działających w branży IT, historyków, matematyków, chemików, inżynierów, elektryków, prawników, lingwistyków czy tłumaczy.

Praca w ABW – zarobki

Według informacji specjalistów zamieszczonej na stronie zadluzenia.com funkcjonariusz ABW może zarobić nawet do 7 000 zł brutto, jednak tylko na stanowiskach eksperckich. Natomiast wynagrodzenie zasadnicze pracownika na stanowisku „Młodszego” Agenta wynosić będzie od 3400 do 3800 zł brutto. Ponadto, ich pensje uzupełniane są również przez dodatki takie jak mieszkaniowe, osiedleniowe czy specjalne.

Przeczytaj również: Ile zarabia policjant? Zarobki na stanowisku

Oceń artykuł
3.3/5 (18)