Reklama

Służba więzienna: zarobki, opis zawodu. Jak zostać strażnikiem więziennym?

Służba więzienna to ciekawa praca. Często jednak wiąże się z traumatycznymi przeżyciami, dlatego kandydat na strażnika służby więziennej musi wykazywać się odpornością na stres. Duże znaczenie ma także sprawność fizyczna. Rekrutacja do pracy w zakładzie karnym obejmuje szereg testów. Dowiedz się, jak zostać strażnikiem więziennym.

służba więzienna - zakład karny

Służba Więzienna to bardzo stresująca praca, która polega na pilnowaniu najniebezpieczniejszych osób w kraju. Dlatego, zanim kandydat zostanie przyjęty do służby, musi przejść testy psychologiczne do pracy. Badana jest także sprawność fizyczna aplikantów, gdyż wśród więźniów strażnicy często są narażeni na konieczność użycia siły. Czy zarobki rekompensują strażnikom służby więziennej niebezpieczne środowisko pracy? O tym poniżej.

Służba więzienna: zarobki

Na to, ile zarabia strażnik więzienny, składa się wynagrodzenie podstawowe oraz dodatki za staż pracy, a nawet kontakt  z więźniami. Portal Wynagrodzenia.pl podaje, że połowa pracowników zatrudnionych w zakładach karnych zarabia poniżej 5770 zł brutto, a druga połowa strażników więziennych zarabia więcej. Tylko 25% z nich otrzymuje miesięcznie mniej niż 4630 zł brutto. Strażnik więzienny oprócz pensji może liczyć także na szereg benefitów. Jak podaje portal Wynagrodzenia.pl, do najczęstszych należą prywatne ubezpieczenie na życie, ryczałt na paliwo oraz prywatna emerytura.

Ile zarabia służba więzienna? Dodatki do wynagrodzenia

Ustawa o służbie więziennej wskazuje na dodatki, jakie może otrzymać strażnik więzienny. Zarobki obejmują m.in. dodatek penitencjarny w wysokości do 50% wynagrodzenia zasadniczego. Jest to kwota przyznawana ze względu na pracę w stałym i bezpośrednim kontakcie z osobami pozbawionymi wolności. Ponadto strażnikowi przysługuje dodatek za staż pracy:

 • 5% uposażenia zasadniczego – po 2 latach służby,
 • 10% uposażenia zasadniczego – po 5 latach służby,
 • 15% uposażenia zasadniczego – po 10 latach służby,
 • 20% uposażenia zasadniczego – po 15 latach służby,
 • 25% uposażenia zasadniczego – po 20 latach służby,
 • 30% uposażenia zasadniczego – po 25 latach służby,
 • 35% uposażenia zasadniczego – po 30 latach służby.

Stopnie w służbie więziennej a zarobki

Pensja strażnika więziennego jest także uzależniona od stopnia zatrudnionego. Mówi nam o tym dokładnie załącznik do Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 marca 2022 r. w sprawie dodatków o charakterze stałym do uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Służby Więziennej. Jakie kwoty dodatkowo przysługują pracownikom SW ze względu na stopień?

 • generał inspektor – 2582 zł
 • generał – 2371 zł
 • pułkownik – 2160 zł
 • podpułkownik – 2002 zł
 • major – 1897 zł
 • kapitan – 1738 zł
 • porucznik – 1686 zł
 • podporucznik – 1633 zł
 • starszy chorąży sztabowy – 1601 zł
 • chorąży sztabowy – 1580 zł
 • starszy chorąży – 1549 zł
 • chorąży – 1506 zł
 • młodszy chorąży – 1475 zł
 • starszy sierżant sztabowy – 1359 zł
 • sierżant sztabowy – 1306 zł
 • starszy sierżant – 1264 zł
 • sierżant – 1222 zł
 • plutonowy – 1200 zł
 • starszy kapral – 1179 zł
 • kapral – 1158 zł
 • starszy szeregowy – 1021 zł
 • szeregowy – 1000 zł

Służba więzienna – jak się dostać? Wykaz dokumentów

Żeby dostać się do służby więziennej, kandydat powinien wykazać się pewnymi cechami oraz wiedzą. Praca w więzieniu wymaga od aplikanta dyspozycyjności, asertywności i empatii, umiejętności pracy w środowisku hierarchicznym, odporności na stres, zdyscyplinowania i wiedzy prawnej. Dopiero kandydat, który ma te cechy i przynajmniej średnie wykształcenie, może przystąpić do rekrutacji. W tym celu należy złożyć następujące dokumenty:

 • ankietę personalną,
 • podanie o przyjęcie do służby więziennej,
 • świadectwa pracy,
 • dokumenty potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
 • ankietę bezpieczeństwa osobowego lub odpowiednie poświadczenie bezpieczeństwa (w przypadku osób starających się o stanowisko związane z dostępem do informacji poufnych),
 • oświadczenie kandydata o zdolności do przystąpienia do testu sprawności fizycznej,
 • zaświadczenie lekarskie pozwalające na przystąpienie do testu sprawnościowego.

Strażnik więzienny: wymagania

Praca w zakładzie karnym możliwa jest wyłącznie dla tych kandydatów, którzy:

 • mają uregulowany stosunek do służby wojskowej,
 • posiadają minimum średnie wykształcenie,
 • korzystają z pełni praw publicznych,
 • nie są skazani za przestępstwo umyślne,
 • nie toczy się wobec nich postępowanie karne,
 • przełożą rękojmię zachowania tajemnicy zawodowej i prawidłowego wykonywania zadań.

Jesteś z Poznania? W zakładce praca: Poznań znajdziesz oferty pracy w Twoim mieście!


Jakie są zadania Służby Więziennej? Obowiązki

Strażnik działu ochrony powinien stale pogłębiać swoją wiedzę i udoskonalać umiejętności z zakresu psychologii. Dlaczego? Zajmuje się on nie tylko pilnowaniem więźniów, lecz także pomaga im wyjść na prostą. Praca w zakładzie karnym obejmuje głównie szeroko ujęte działania resocjalizacyjne, a także:

 • dokonywanie tymczasowych aresztowań,
 • ochrona społeczeństwa przed sprawcami przestępstw,
 • zapewnienie w zakładach karnych i na terenie aresztów śledczych porządku i bezpieczeństwa,
 • prowadzenie Centralnej Bazy Danych Osób Pozbawionych Wolności.

Służba Więzienna – jak wygląda praca strażnika?

Strażnik SW pracuje nie tylko w więzieniach różnego typu. Miejscem pracy jest także areszt śledczy. Na forach można znaleźć wyznania strażników więziennych, którzy skarżą się na niedogodności pracy. Najczęściej wymieniana jest dyspozycyjność. Niestety praca w więzieniu nie gwarantuje wolnych weekendów czy świąt. W zakładzie karnym służba zawsze musi być dostępna. Kolejną niedogodność stanowi sama praca z osadzonymi. Wśród nich znajdują się nie tylko kieszonkowcy, lecz także mordercy i gwałciciele. Strażnikowi grożą z ich strony wyzwiska, a nawet przemoc fizyczna. Strażnik więzienny musi w tym wszystkim mieć humanitarne podejście i dbać o prawa osadzonych.

Rekrutacja do pracy w więzieniu

Rekrutacja do Służby Więziennej składa się z kilku etapów. Pierwszy to rozmowa kwalifikacyjna, drugi to testy wiedzy. Kolejny obejmuje testy sprawnościowe, a trzeci bada zdolność psychiczną kandydata, jakiej wymaga Służba Więzienna. Praca w więzieniu wymaga od aplikanta określonych cech charakteru. Rozmowa kwalifikacyjna już na wstępie pozwala zbadać predyspozycje kandydata. Jeśli ten etap przejdzie pomyślnie, zostanie zaproszony na testy sprawnościowe.

Test sprawności fizycznej – Służba Więzienna

Testy sprawnościowe do Służby Więziennej składają się z pięciu prób. Każda z nich bada inny aspekt sprawności: szybkość, zwinność, siłę, skoczność i gibkość. Owe testy przeprowadzane są w zakładach karnych, aresztach śledczych, Uczelni Służby Więziennej, Centralnym Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej, czy w ośrodkach szkolenia Służby Więziennej lub ośrodkach doskonalenia kadr Służby Więziennej. W testach można uzyskać oceny od negatywnej do bardzo dobrej. Inna punktacja dotyczy kobiet, a inna mężczyzn.

Czego dotyczą testy wiedzy do służby więziennej?

Praca w zakładzie karnym wymaga także znajomości wiedzy teoretycznej – w szczególności prawnej. Na teście wiedzy kandydat otrzymuje pytania na temat organów państwa, funkcjonowania władzy publicznej, porządku publicznego i ustaw dotyczących więziennictwa. Wszystkich pytań jest 30, także maksymalna liczba punktów do uzyskania wynosi 30. Czas na rozwiązanie testu to 35 minut.

Jak wyglądają testy psychologiczne do służby więziennej?

Test psychologiczny został skonstruowany tak, by odsiać kandydatów, którzy próbują zakłamać wyniki. Lepiej więc nie próbować przypisywać sobie innych cech niż faktycznie posiadane, gdyż to może zdyskwalifikować kandydaturę. Na teście psychologicznym są badane predyspozycje osobowościowe do pracy w więzieniu. Test przeprowadza psycholog w ramach komisji lekarskiej. Psycholog przyjmuje na skierowanie wystawione przez jednostkę, do której kandydat chce zostać przyjęty. Pytania na teście dotyczą zachowań, odporności na stres i ogólnie osobowości.


Zastanawiasz się nad aplikowaniem do zakładu karnego? Zajrzyj na wątek na forum: praca w służbach więziennych


Zatrudnienie w Służbie Więziennej – przygotowanie

Przygotowaniem do zawodu strażnika więziennego zajmują się poszczególne ośrodki szkolenia służby więziennej. Szkolenie wstępne do służby więziennej dotyczy zarówno funkcjonariuszy, jak i pracowników zakładów karnych. Pomaga zdobyć wiedzę i umiejętności praktyczne w pracy z osadzonymi. Pierwszy etap szkolenia to wstępna adaptacja zawodowa, drugi etap to stacjonarny kurs przygotowawczy realizowany z podziałem na specjalizacje, trzeci etap to praktyka zawodowa.

Struktura Służby Więziennej

Najwyższym organem w służbie więziennej jest Centralny Zarząd Służby Więziennej. Placówka mieści się w Warszawie. Wewnątrz organizacji znajdują się komórki odpowiedzialne m.in. za planowanie i przeprowadzanie kontroli jednostek organizacyjnych, czy nadzór nad budżetem Służby Więziennej. Dyrektor Generalny Służby Więziennej jest kierownikiem Centralnego Zarządu Służby Więziennej i podległych jednostek organizacyjnych. Dyrektor jest przełożonym wszystkich funkcjonariuszy Służby Więziennej. Natomiast Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej to jednostka danego miasta, która skupia pod sobą areszty i zakłady karne.

Praca w Służbie Więziennej – czy warto?

Poza niedogodnościami, jakie rodzi praca w więzieniu, służba oferuje także wiele plusów. Przede wszystkim stabilność zatrudnienia w ramach mianowania na stanowisko, zarobki wraz z dodatkami, emerytury mundurowe, czy możliwość podnoszenia kwalifikacji. Nie jest to jednak praca dla każdego i kandydat przed przystąpieniem do rekrutacji powinien zapoznać się z doświadczeniem innych osób.

Informacji na temat rekrutacji w SW można szukać na stronie Służby Więziennej, a także kontaktując się pod numerem telefonu wybranej jednostki.

Oceń artykuł
3.7/5 (19)