Praca Rzeszów

Na koniec roku 2016 bezrobocie w województwie podkarpackim było wyższe niż średnia krajowa i wyniosło 11,6 proc. Podkarpacie jest zatem jednym z siedmiu województw, w którym wskaźnik ten przekraczał 10 proc. W Rzeszowie, stolicy regionu, wskaźnik ten kształtował się na poziomie 6,8 proc. i nie uległo to zmianie również w pierwszym miesiącu 2017 roku. W styczniu niższe bezrobocie zanotowano tylko w Krośnie (4,9 proc.). Niestety na podkarpaciu nie brakuje miejsc, w których wskaźnik ten przekracza, bądź dobija do 20 proc. Tak jest w powiecie leskim (20,4 proc.), niżańskim (19,7 proc.) i brzozowskim (19,3 proc.). Co więcej, w styczniu w aż dwudziestu trzech podkarpackich powiatach zanotowano wzrost bezrobocia w porównaniu do poprzedniego miesiąca.

Rynek pracy

Dużym problem z jakim boryka się podkarpacie jest wysokie bezrobocie wśród osób do 30 roku życia – aż 1/3 z nich pozostaje bez zatrudnienia. Najwięcej z nich zarejestrowanych jest w powiecie rzeszowskim i jarosławskim (dane za styczeń br.), a najmniej bieszczadzkim i Krośnie. Co więcej, kwalifikacje wielu z nich nie odpowiadają potrzebom rynku pracy. To właśnie osoby młode, między 25 a 34 rokiem życia stanowią największą grupę pozostającą bez zatrudnienia. Na drugim biegunie znajdują się osoby, które mają powyżej 54 lat. Ich sytuacja na podkarpackim rynku pracy jest najlepsza spośród wszystkich grup wiekowych. Na koniec grudnia na jedną ofertę pracy przypadało aż 51 bezrobotnych, a w całym 2016 roku do Powiatowego Urzędu Pracy zgłoszono łącznie ponad 72 400 miejsc pracy i aktywizacji zawodowej.
O problemach zdają sobie sprawę urzędnicy. Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego przeznaczy w 2017 roku aż 50 mln zł na pomoc osobom borykającymi się z trudnościami na rynku pracy. Jak powiedział Janusz Fudała prezes RARR w rozmowie z portalem nowiny24.pl, wsparcie będzie związane z dotacjami na utworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach. Fudała szacuje, że kwota dla pracodawcy będzie wynosić około 25 tys. zł, a dodatkowo otrzyma on tzw. wsparcie pomostowe w wysokości 2 tys. zł miesięcznie na jedno utworzone miejsce pracy. Nie zabraknie również funduszy, dla osób, które chcą otworzyć własną działalność gospodarczą. Projekt RARR dotyczyć jednak będzie tylko 9 powiatów znajdujących się w północno-zachodniej części województwa.

Najwięksi pracodawcy

Niestety statystyki dotyczące podkarpackiego rynku pracy potwierdzają wciąż istniejący podział na Polskę A i B. Nie oznacza to jednak, że w województwie brakuje przedsiębiorstw oferujących stabilne zatrudnienie. Wystarczy wymienić chociażby Dębice S.A. (branża oponiarska), Grupa Nowy Styl (przemysł meblarski) i Stomil Sanok (przemysł chemiczny).

3 929,06 zł

Przeciętne wynagrodzenie brutto w woj. podkarpackim

8,30%

Stopa bezrobocia dla powiatu rzeszowskiego w czerwcu 2018r.