Reklama

Dodatek aktywizacyjny – co to? Komu przysługuje?

Dodatek aktywizacyjny to świadczenie, które przysługuje niektórym bezrobotnym – choć tak naprawdę otrzymują go osoby, które już podjęły pracę. Ile wynosi dodatek aktywizacyjny? Jakie warunki trzeba spełnić, by go uzyskać? Czy to dobry sposób na zmotywowanie do podjęcia zatrudnienia?

Dodatek aktywizacyjny - poglądowe zdjęcie pracownika urzędu czytającego dokumenty

Dodatek aktywizacyjny to świadczenie, które jest przyznawane w niektórych przypadkach ludziom posiadającym status osoby bezrobotnej i prawo do zasiłku dla bezrobotnych. Ta forma pomocy należy się tym najbardziej zaangażowanym w swój rozwój, którzy podjęli zatrudnienie lub inną pracę zarobkową. Prościej mówiąc, jest to dodatek aktywizacyjny za znalezienie pracy – z własnej inicjatywy, jak i w wyniku skierowania przez powiatowy urząd pracy. Mogą go uzyskać zarówno osoby, które pracują w pełnym jak i niepełnym wymiarze godzin. Dodatek aktywizacyjny to bonusowe pieniądze wypłacane do otrzymywanej w wyniku podjęcia zatrudnienia pensji. Świadczenie jest regulowane przez rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 sierpnia 2009 r. w sprawie szczegółowego trybu przyznawania zasiłku dla bezrobotnych, stypendium i dodatku aktywizacyjnego (Dz.U.2014.1189). Kwotę wypłaca powiatowy urząd pracy.

Dodatek aktywizacyjny – komu przysługuje?

Dodatek aktywizacyjny z urzędu pracy mogą uzyskać osoby, które:

 • są bezrobotne, posiadają prawo do zasiłku i samodzielnie znalazły zatrudnienie lub inną pracę zarobkową,
 • podjęły zatrudnienie lub inną pracę zarobkową w niepełnym wymiarze czasu pracy, do którego zostały skierowane przez powiatowy urząd pracy. W tym przypadku warunkiem przyznania dodatku jest uzyskiwanie wynagrodzenia niższego niż minimalne.

Wniosek o dodatek aktywizacyjny nie przyniesie skutku, jeśli osoba podejmie zatrudnienie w ramach wykonywania robót publicznych z ramienia urzędu pracy, a także prac interwencyjnych refundowanych zgodnie z art. 46 ust. 1 pkt 1 oraz:

 • w przypadku ponownego zatrudnienia u pracodawcy ostatniego przed rejestracją w UP,
 • zatrudnienia u pracodawcy zagranicznego poza granicą Rzeczypospolitej Polskiej,
 • w trakcie przebywania na urlopie bezpłatnym,
 • jeśli między kolejnymi umowami zaistniała przerwa dnia roboczego, w  którym osoba nie zarejestrowała się w urzędzie pracy.

Wniosek o dodatek aktywizacyjny – z czego się składa?

Dodatek można uzyskać po udokumentowaniu podjęcia zatrudnienia i wysokości osiąganego wynagrodzenia. Unikalny dokument powinien udostępnić każdy urząd pracy. Dodatek aktywizacyjny można otrzymać na wniosek, który zawiera poniższe składniki.

 • Personalia wnioskodawcy, dane kontaktowe i adres.
 • Kontekst zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej – czy nastąpiło z własnej inicjatywy wnioskodawcy, czy z ramienia urzędu pracy.
 • Wniosek należy złożyć wraz z dokumentem potwierdzającym podjęcie zatrudnienia. Czyli najczęściej będzie to umowa o pracę. Umowę należy załączyć do wniosku.
 • Deklarację o zobowiązaniu do regularnego informowania urzędu pracy o stanie swojego zatrudnienia.
 • Należy także załączyć zaświadczenie do dodatku aktywizacyjnego o podjęciu zatrudnienia lub poświadczenie wykonywania innej pracy zarobkowej.

Dodatek aktywizacyjny: ile wynosi?

Zasiłek aktywizacyjny z urzędu pracy ma stałą wartość. Na wysokość dodatku aktywizacyjnego ma wpływ to, ile wynosi zasiłek dla bezrobotnych, ponieważ ostateczna kwota świadczenia to 50% zasiłku podstawowego. Zasiłek dla bezrobotnych w 2023 wynosi 1304,10 zł brutto w ciągu pierwszych 3 miesięcy, a później 1024,10 zł. Zatem dodatek aktywizacyjny wynosi maksymalnie nieco ponad 652 zł. Kiedy wypłacają świadczenie? Pieniądze przysługują wnioskodawcy już od pierwszego dnia złożenia wniosku, jednak termin wypłaty różni się w zależności od powiatowego urzędu pracy. W praktyce:

 • dodatek wypłacany jest po zakończeniu miesiąca,
 • termin jest ustalany przez powiatowy urząd pracy, przy czym nie może być dłuższy niż 14 dni po zakończeniu miesiąca,
 • w przypadku, gdy dodatek przysługuje za niepełny miesiąc, jego kwotę dzieli się przez 30 i mnoży przez liczbę dni, w których świadczenie przysługuje.

Warto zaznaczyć, że jeśli wnioskodawca uzyskał zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu pracy, to kwota dodatku jest uzależniona od wysokości otrzymywanego wynagrodzenia i wynosi różnicę między minimalnym wynagrodzeniem za pracę a tym, jakie otrzymuje kandydat. Przy czym wysokość dodatku nie może przekroczyć połowy kwoty zasiłku dla bezrobotnych.

Dodatek aktywizacyjny – jak długo przysługuje?

Art. 48 ust. 3 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy mówi, że pracownik  może otrzymać dodatek aktywizacyjny (PUP) na czas połowy okresu, w jakim wnioskodawca otrzymywałby zasiłek dla bezrobotnych. Z kolei osoby, które po podjęciu zatrudnienia pracują w niepełnym wymiarze i otrzymują pensję poniżej minimalnej, dostają zasiłek aktywizacyjny przez dłuższy czas. Tzn. nawet przez cały okres przysługiwania zasiłku dla bezrobotnych. W pozostałych przypadkach dodatek przestaje być wypłacany w chwili ustania zatrudnienia.

Dodatek aktywizacyjny a umowa zlecenie

Dodatek aktywizacyjny przysługuje nie tylko w przypadku umowy o pracę, lecz także umowy zlecenie i umowy o dzieło. Najważniejsze w kontekście przyznania świadczenia jest nowe stanowisko pracy zarobkowej oraz prawo do zasiłku dla bezrobotnych. To prawo mają z kolei osoby, które są zarejestrowane w powiatowym urzędzie pracy i m.in. przez 365 dni w czasie 18 miesięcy pracowały, osiągając przy tym przynajmniej minimalne wynagrodzenie za pracę. Dodatek aktywizacyjny bez prawa do zasiłku nie przysługuje.


Mieszkasz w Sosnowcu i szukasz nowego zatrudnienia? Odwiedź zakładkę praca: Sosnowiec na GoWork.pl


Jeżeli jesteś osobą, która aktywnie poszukuje pracy, to Twoja postawa zostanie doceniona przez urząd i możesz liczyć na pomoc, jaką stanowi dodatek aktywizacyjny. Kiedy złożyć wniosek? Najlepiej od razu po podjęciu pracy, jeszcze tego samego dnia, w którym umowa o pracę została podpisana. Wniosek należy dostarczyć do właściwego powiatowego urzędu pracy.

Dodatek aktywizacyjny może być skuteczną formą motywacji dla osób bezrobotnych, ponieważ daje im finansowe wsparcie w zamian za znalezienie z własnej inicjatywy zatrudnienia. Jednocześnie takie działanie częściowo odciąża pracę urzędu w poszukiwaniu pracy dla kandydatów. Jest to wsparcie skuteczne dla osób, które mają trudności ze znalezieniem pracy, szczególnie jeśli przyczyną tego stanu jest opór psychiczny. Warto także rozejrzeć się za innymi formami wsparcia, takimi jak programy aktywizacyjne w urzędach pracy, czy staże z PUP.

Oceń artykuł
3.6/5 (5)