Praca Olsztyn

Województwo warmińsko-mazurskie to region pełen kontrastów. Z jednej strony malowniczy krajobraz słynący z jezior i przyciągający każdego roku wielu turystów. Z drugiej olbrzymie problemy lokalnego rynku pracy. Region od wielu lat zamyka stawkę województw w kwestii wynagrodzenia. Przeciętne wypłaty w 2015 roku wynosiły w nim 3495 zł brutto, czyli tylko 84,2 proc. średniego wynagrodzenia w kraju.

Bezrobocie

Na koniec 2016 roku bezrobocie w Olsztynie wynosiło 5,1 proc., co plasowało miasto w połowie stawki wśród 18 największych miast Polski. Pod tym względem stolica warmińsko-mazurskiego wyglądała lepiej niż Łódź, Białystok czy Toruń. Niestety wystarczy tylko wyjechać poza obręb miasta do powiatu olsztyńskiego, by znowu zaobserwować kontrast. W powiecie okalającym największy ośrodek miejski w województwie bezrobocie jest już ponad 3-krotnie wyższe niż w stolicy regionu i wynosiło na koniec minionego roku 15,6 proc. Z kolei wskaźnik ten w całym województwie kształtował się na poziomie 14,2 proc. – niestety nigdzie indziej nie był on tak wysoki.

Rynek pracy

Według danych olsztyńskiego urzędu statystycznego, na koniec stycznia 2017 roku liczba zarejestrowanych bezrobotnych wynosiła 77,1 tys. osób, a na 1 ofertę pracy zamieszczoną w urzędzie przypadało aż 35 osób! Według Małgorzaty Chyziak, starosty olsztyńskiego powiat rozwija się bardzo dynamicznie. Wskazuje na rosnącą liczbę firm wpisywanych do rejestru Regon. Najczęściej są to przedsiębiorstwa z branży budowlanej, przetwórstwa przemysłowego i handlu. Innego zdania są jednak mieszkańcy, którzy nie kryją rozczarowania z sytuacji w regionie. Wskazują nie tylko na niskie płace i wysokie bezrobocie, ale również na zły stan infrastruktury drogowej.

Najwięksi pracodawcy

Na Warmii i Mazurach na koniec roku 2015 tylko 4 firmy zatrudniały więcej niż 1000 osób. Największym pracodawcą był Michelin – jeden z liderów branży oponiarskiej, w którym pracowało 4 231 osób. Na drugim miejscu znalazła firma z Szynaka-Meble z Lubawy, zatrudniająca 1380 osób. To jedyna firma z czołowej czwórki, której siedziba nie znajdowała się w Olsztynie. Stawkę uzupełniają Wipasz (produkcja pasz dla zwierząt i przetwórstwo mięsa drobiowego) oraz Grupa Kapitałowa Indykpol (produkcja i przetwórstwo drobiu).

Gdzie szukać pracy?

Województwo warmińsko-mazurskie to jedno z tych, których rynek pracy nie rozpieszcza mieszkańców. Niemniej osoby szukające tu zatrudnienia powinny zapoznać się przede wszystkim z ofertami dostępnymi w Internecie. Odwiedzenie Powiatowego Urzędu Pracy nie daje gwarancji znalezienia zatrudnienia. Nieciekawie wygląda również sytuacja absolwentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Według badań przeprowadzonych wśród osób, które ukończyły państwowe uczelnie wyższe absolwenci UWM są jednymi z tych, którzy zarabiają najmniej.
Reasumując Warmia i Mazury to region pięknych krajobrazów. Warto się do niego wybrać na wakacje, jednak jeśli chodzi o pracę, lepiej rozważyć inne miejsca.

4 848,16 zł

Przeciętne wynagrodzenie brutto w Olsztynie

5,90%

Stopa bezrobocia w Olsztynie w czerwcu 2018r.