Dodatek mieszkaniowy – ile wynosi i komu przysługuje?

Dodatek mieszkaniowy to świadczenie pieniężne, które możesz otrzymać od swojej gminy lub miasta. Aby dostać pieniądze na wydatki mieszkaniowe, musisz spełniać konkretne wymagania i złożyć wniosek w urzędzie miasta. Ile pieniędzy można dostać? O jakich wymaganiach mowa?

mieszkanie w bloku na które przysługuje dodatek mieszkaniowy

Mogłoby się wydawać, że zakup własnego mieszkania uwolni Cię od wszelkich opłat, które ponosisz, wynajmując je od kogoś innego. Niestety, nawet własne cztery ściany, które są częścią wspólnoty mieszkaniowej, generują niemałe koszty. Dodatek mieszkaniowy jest specjalnym świadczeniem pieniężnym przeznaczonym dla osób zarabiających najmniej. Jeśli spełniasz określone w ustawie warunki, możesz zgłosić się do urzędu miasta i wnioskować o dopłatę do prowadzenia mieszkania. Ile wynosi dodatek mieszkaniowy i jak go obliczyć?

Koszty utrzymania domu są zbyt wysokie? Sprawdź oferty pracy na GoWork.pl!

Dodatek mieszkaniowy – co to jest?

Dodatek mieszkaniowy jest specjalnym dofinansowaniem wydatków mieszkaniowych, ponoszonych w związku z zajmowaniem lokalu mieszkalnego. Gmina wypłaci dodatek wszystkim osobom, które spełniają wymagania, jakie narzuca ustawa o dodatkach mieszkaniowych.

Komu przysługuje dodatek mieszkaniowy?

O dodatek mieszkaniowy może się starać osoba, która:

 • Posiada tytuł prawny do mieszkania lub domu jednorodzinnego. Nie musi być jego właścicielem. Tytuł nadaje np. umowa najmu, prawo własności, umowa podnajmu, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu. 
 • Nie przekracza dochodu na jednego członka gospodarstwa domowego.
 • Stara się o dodatek mieszkaniowy na lokal o metrażu przewidzianym w ustawie. 

Jak obliczyć dochód do dodatku mieszkaniowego?

Pierwszym z wymagań, jakie należy spełnić jest kryterium dochodowe do dodatku mieszkaniowego. Osoba ubiegająca się o dotację na mieszkanie musi wykazać, że na trzy miesiące przed złożeniem wniosku o dodatek mieszkaniowy, dochód na członka jednoosobowego gospodarstwa domowego nie przekraczał w gospodarstwie jednoosobowym 40%, a w gospodarstwie wieloosobowym 30% przeciętnego wynagrodzenia na dzień złożenia wniosku.

 • w 2022 roku 40% przeciętnego wynagrodzenia to 2 265,01 złotych;
 • w 2022 roku 30% przeciętnego wynagrodzenia to 1 698,76 złotych.

Oprócz kryterium zarobkowego, istnieje jeszcze wymóg posiadania tytułu prawnego do lokalu i nieprzekraczanie metrażu określonego w ustawie.  

Dodatek mieszkaniowy: dochód brutto czy netto?

Dochód gospodarstwa domowego, jakie jest brany pod uwagę w wyznaczeniu prawa do dodatku, jest ujęty w kwocie brutto. Co się wlicza do dodatku mieszkaniowego? Wszystkie dochody brutto należy do siebie dodać, pomniejszając o koszty uzyskania przychodu i składki na ubezpieczenia społeczne, jakie zostały wypłacone w ciągu ostatnich 3 miesięcy przed złożeniem wniosku.  

Dodatek mieszkaniowy: jakie dokumenty należy przygotować? 

Warto wiedzieć, że aby otrzymać pieniądze na domowe wydatki, trzeba złożyć odpowiednie dokumenty. Jak złożyć wniosek o dodatek mieszkaniowy? Przede wszystkim trzeba przygotować szereg potwierdzeń i zaświadczeń, a także wydrukować i wypełnić wniosek udostępniony na stronie internetowej Twojej gminy. O jakich zaświadczeniach mowa?

 • deklaracja o wysokości dochodu w Twoim gospodarstwie domowym w ciągu 3 miesięcy od daty złożenia wniosku;
 • wykaz dochodów brutto wszystkich członków gospodarstwa domowego;
 • aneks czynszowy, pokazujący wydatki na mieszkanie w ostatnim miesiącu;
 • zaświadczenie potwierdzające metraż mieszkania zatwierdzone przez Wydział Architektury lub kopię umowy nabycia lokalu;
 • dokument, w którym zarządca budynku potwierdza faktyczne położenie Twojego mieszkania w budynku;

Następnie musisz udać się do urzędu gminy lub miasta odpowiedniego dla miejsca zamieszkania i złożyć wszystkie wymagane dokumenty. Całe postępowanie nie powinno trwać dłużej niż 30 dni od daty złożenia wniosku. 

Jak wypełnić wniosek o dodatek mieszkaniowy? 

We wniosku o dodatek mieszkaniowy należy wpisać takie dane jak:

 • imię, nazwisko, adres wnioskodawcy,
 • rodzaj i dane mieszkania,
 • metraż lokalu,
 • podpis zarządcy domu,
 • informacje na temat zarządcy budynku,
 • dochody rodziny, 
 • podpis wnioskodawcy. 

Wniosek o dodatek mieszkaniowy: wzór 

Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii sporządziło na potrzeby gmin wzory wniosków o dodatek mieszkaniowy, jak i zaświadczenie o dochodach do dodatku mieszkaniowego. Gminy mogą także udostępnić interesantom własne wnioski, gdyż nie jest obowiązkowe wykorzystanie formularzy przygotowanych przez Ministerstwo. Wniosek powinien zawierać informacje ujęte w rt. 7 ust. 1d ustawy o dodatkach mieszkaniowych. Planujesz ubiegać się o dodatek? Pobierz: wzór wniosku o dodatek mieszkaniowy sporządzony przez Ministerstwo. 

Jeśli chcesz udokumentować swoje dochody, pobierz przygotowane także przez Ministerstwo zaświadczenie o dochodach do dodatku mieszkaniowego (wzór)

Ile wynosi dodatek mieszkaniowy?

Obliczenie wysokości dodatku mieszkaniowego wydaje się nieco skomplikowane. Dlatego najlepiej będzie, jeśli przedstawimy go na przykładzie 3-osobowej rodziny:

Pani Joanna posiada lokal mieszkalny o powierzchni 56 metrów kwadratowych i mieszka w nim wraz z dwiema córkami. Maksymalna wielkość lokalu zajmowanego przez trzy osoby, która upoważnia do otrzymania dodatku mieszkaniowego, wynosi 58,5 metra kwadratowego. Czyli mieszkanie pani Joanny nie jest zbyt duże, żeby ubiegać się o dodatek. Aby dowiedzieć się, ile wynosi dodatek mieszkaniowy, musimy obliczyć wydatek na normatywną powierzchnię lokalu.

Jak obliczyć dodatek mieszkaniowy?

Dla 3-osobowego gospodarstwa domowego powierzchnia normatywna, służąca do obliczania wysokości dodatku wynosi 45 metrów kwadratowych. Przyjmijmy, że miesięczny wydatek na opłaty w mieszkaniu pani Joanny to 1200 złotych. 

 • wydatki na prowadzenie mieszkania dzielimy przez jego metraż: 1200 / 56 = 21,42 zł za metr kwadratowy;
 • wydatek na użytkowanie jednego metra kwadratowego lokalu to 21,42 zł
 • następnie musimy pomnożyć wydatek przez powierzchnię normatywną, czyli 21,42 zł x 45 m2 = 963,9 zł 
 • wydatek na powierzchnię normatywną wynosi 963,9 złotych miesięcznie

Od zarobków w całym gospodarstwie domowym odejmuje się od 10% do 15% w zależności od wysokości kwoty i liczby osób zamieszkujących gospodarstwo. Za pomocą kalkulatora wynagrodzeń pani Joanna wyliczyła, że zarabia 3000 złotych brutto miesięcznie. Od tej kwoty odejmuje się 12%, co daje 360 złotych. Następnie powstałą kwotę odejmuje się od wydatku na powierzchnię normatywną:

 • 963,9 zł – 360 zł = 603,9 zł

To znaczy, że wysokość dodatku mieszkaniowego przysługującego pani Joannie to 603 zł i 90 gr miesięcznie. Warto dodać, że dochód na członka gospodarstwa domowego w tym przypadku to 1000 zł brutto, czyli warunek nieprzekraczania dochodu na jedną osobę także został spełniony.

Dodatek mieszkaniowy – metraż

Przyznanie dodatku mieszkaniowego jest uzależnione także od wielkości lokalu. Metraż mieszkania nie może przekroczyć 30% powierzchni normatywnej lub 50% w przypadku gdy powierzchnia pokoi i kuchni nie przekracza 60%. Dopuszczalny metraż mieszkania uzależniony jest od liczby członków rodziny w gospodarstwie domowym.

Osoby w gospodarstwie domowymPowierzchnia normatywnaPowierzchnia normatywna powiększona o 30%Powierzchnia normatywna powiększona o 50%
135 m245,5 m252,5 m2
240 m252,0 m260,0 m2
345 m258,5 m267,5 m2
455 m271,5 m282,5 m2
565 m284,5 m297,5 m2
670 m291,0 m2105,0 m2
Oceń artykuł
4/5 (5)