Reklama

Praca hybrydowa – na czym polega? Czy ma jakieś wady?

Praca hybrydowa jeszcze nigdy nie była tak popularna. Można przypuszczać, że kryzys wywołany pandemią zmienił bezpowrotnie podejście do stałej pracy w biurze. Czy hybrydowy system pracy jest dobry? Czym różni się od pracy zdalnej?

praca hybrydowa co to jest?

Jeszcze przed pandemicznymi zmianami, najczęściej wykorzystywanym modelem pracy było 8 godzin w biurze. Obecnie to praca hybrydowa cieszy się rosnącą popularnością i już zastępuje tradycyjny model w wielu firmach. Z jakimi wyzwaniami muszą się mierzyć pracodawcy zatrudniający pracowników w sposób mieszany? Na czym dokładnie polega taki model pracy i czy można go porównać do nauki hybrydowej występującej w szkołach? Sprawdź!

Praca hybrydowa – co to znaczy?

Definicja pracy hybrydowej jest trudna do określenia, choć od 2023 roku możemy już posłużyć się definicją zawartą Kodeksie pracy. W wielu przypadkach jednak każda firma ma własną odpowiedź na pytanie, co to jest praca hybrydowa. Najczęściej występujące rodzaje tego modelu, to:

 • podział na pracowników biurowych i zdalnych – część osób w firmie zawsze wykonuje obowiązki z biura, pozostali pracują zdalnie (jeśli ich praca na to pozwala);
 • dostosowywanie pracy w zależności od sytuacji – ten model cechuje się dużą płynnością w zlecaniu zadań. Niektórzy pracownicy nie mogą wykonywać pracy zdalnej, więc pracują w biurze. Inni zatrudnieni pracują zdalnie, jednak w zależności od sytuacji mogą zostać wezwani do firmy. W skrócie praca zdalna, kiedy to możliwe, jednak w razie potrzeby pracownicy pojawiają się w biurze;
 • rotacja pracowników, którzy wymieniają się pracą zdalną – to popularny model w małych biurach i w czasie pandemii. Pracownicy dzielą się na grupy, które wymiennie pracują zdalnie i stacjonarnie.

Wiele firm już teraz przystosowuje swoje metody działań do jednego z dwóch pierwszych wariantów. Wygląda na to, że rynek pracy przyszłości ma polegać na elastyczności. W tym kontekście pracę hybrydową można definiować, jako zbiór pracowników wykonujących obowiązki w najlepszych dla siebie warunkach. Czyli bez względu na to, czy to biuro, czy własne mieszkanie.

Praca hybrydowa – Kodeks pracy

W nowelizacji Kodeksu pracy możemy natomiast przeczytać, że:

[Praca zdalna, w tym hybrydowa] wykonywana całkowicie lub częściowo w miejscu wskazanym przez pracownika i każdorazowo uzgodnionym z pracodawcą, w tym pod adresem zamieszkania pracownika, w szczególności z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

Oprócz tego nowelizacja rozróżnia trzy rodzaje pracy zdalnej. Możemy o tym przeczytać na portalu Infor.pl:

Kodeks pracy od 7 kwietnia 2023 r. rozróżnia trzy rodzaje pracy zdalnej:

 • praca zdalna całkowita – praca wykonywana wyłącznie w trybie zdalnym (100% czasu pracy zdalnie),
 • praca zdalna częściowa, tzw. hybrydowa – praca wykonywana częściowo w zakładzie pracy, a częściowo w formie pracy zdalnej,
 • praca zdalna okazjonalna – wykonywana każdorazowo na wniosek pracownika złożony w formie pisemnej lub elektronicznej, w wymiarze maksymalnie 24 dni w roku kalendarzowym.

Jakie są zasady pracy hybrydowej?

Zasady pracy hybrydowej polegają na tym, by praca nie była wykonywana wyłącznie w zakładzie pracy lub wyłącznie w domu. Pracodawca ma do wyboru różne modele pracy hybrydowej. Może zatrudniać część osób w pełnym wymiarze godzin stacjonarnie, a część osób zdalnie. Może być też tak, że wszyscy pracownicy pracują częściowo w biurze, a częściowo w domu. Pracodawca może wyznaczyć na przykład 2-3 dni pracy w tygodniu w biurze, a resztę zdalnie.

Cechy pracy hybrydowej to: 

 • elastyczność pozwalająca dopasować grafik do indywidualnych potrzeb; 
 • komunikacja online; 
 • częste spotkania z innymi pracownikami, które aktualizują wiedzę pracowników w taki sposób, by niezależnie od tego, z jaką częstotliwością przychodzą do biura, na bieżąco byli informowani o postępach pracy. 

Praca hybrydowa powinna być także sprawiedliwa, tak, by Każdy z pracowników wykonujących pracę na tym samym lub podobnym stanowisku, miał taką samą liczbę godzin pracy zdalnej i stacjonarnej.

Zalety hybrydowego systemu pracy

Coraz częściej mówi się o wyższości pracy hybrydowej nad tradycyjnym modelem wykonywania obowiązków. Wprowadzenie hybrydowego modelu pracy w biurze może być nie tylko doskonałym benefitem pracowniczym, ale też sporą oszczędnością dla zatrudniającego. Podstawową zaletą pracy hybrydowej jest możliwość wyboru. Kandydat na pracownika może określić, czy woli wykonywać swoje obowiązki z domu, czy może chciałby częściej przebywać w biurze.

W tym przypadku oczywiście wiele zależy od specyfiki zawodu. Niektóre stanowiska są stworzone do pracy zdalnej, inne zaś będą wymagały przynajmniej sporadycznego stawiania się w biurze. Praca w systemie hybrydowym to pewnego rodzaju kompromis. Pracodawca określa, czy takie obowiązki można wykonywać na odległość, a pracownik wybiera najbardziej atrakcyjny dla siebie model pracy. Jakie jeszcze zalety ma hybrydowy model pracy?

Hybrydowy system pracy a oszczędność dla firmy

Nie sposób pominąć oszczędności dla całego przedsiębiorstwa. Wynajem powierzchni biurowej pochłania ogromne środki, a rozwój firmy może się wiązać z koniecznością najmu jeszcze większego biura. Hybrydowy system pracy da się rozplanować w ten sposób, aby część pracowników nie zajmowała niepotrzebnie miejsca w biurze i zjawiała się w nim tylko wtedy, gdy zajdzie taka potrzeba. Dzięki temu pracodawca może wynajmować mniejszy lokal, jednocześnie poprawiając swój employer branding.

Hybrydowy model pracy (system hybrydowy) podnosi też motywację pracowników zdalnych i biurowych. Taka rotacja pracowników w miejscu pracy i połączenie pracy zdalnej z pracą biurową dobry sposób na wprowadzenie dynamiki oraz zwiększenie efektywności pracowników, którzy dzięki temu nie popadają w rutynę i nudę.

Jak wygląda hybrydowy czas pracy?

Aby dowiedzieć się nieco więcej na temat pracy hybrydowej w firmach, warto przeanalizować dane raportu Deloitte, Stan pracy hybrydowej w Polsce. Doświadczenia i oczekiwania pracowników. Jak wynika z danych, niemal 3/4 organizacji wdrożyło jasne regulacje dotyczące pracy zdalnej i hybrydowej. Co więcej, możliwość pracy zarówno w biurze, jak i w domu ma bardzo duże znaczenie dla pracowników, o czym świadczy deklaracja, że 46% respondentów w razie zwiększenia liczby dni obowiązkowej oboczności w biurze, skłoniłaby ich do zmiany pracy. Jak dowiadujemy się z raportu, respondenci preferują najczęściej trzy dni pracy zdalnej tygodniowo. Oczywiście dla każdej firmy odpowiedni może się okazać nieco inny system pracy hybrydowej.

Aż 73% organizacji wprowadziło jasne zasady pracy hybrydowej. Szczególną uwagę do tego przywiązują firmy z branży IT, finansów i ubezpieczeń oraz centra usług wspólnych. Pracownicy cenią sobie w pracy hybrydowej ograniczenie czasu na dojazdy, możliwość skupienia się na pracy podczas dnia pracy zdalnej, czy elastyczność czasu pracy. Z kolei podczas dni w biurze, pracownicy cenią możliwość budowania relacji, troskę o własne zdrowie psychiczne, czy większą efektywność spotkań twarzą w twarz.

Praca hybrydowa w biurze – co może zyskać pracownik?

Kolejne zalety pracy hybrydowej to oszczędność czasu i pieniędzy pracownika. W zależności od lokalizacji, na dojazdy możemy przeznaczać nawet kilka godzin dziennie. Brak dojazdów to nie tylko oszczędność czasu wolnego, lecz także dodatkowe kilkadziesiąt/kilkaset złotych miesięcznie, które zostaje w kieszeni pracownika. Oszczędność czasu modelu pracy hybrydowej przekłada się na jeszcze jeden istotny szczegół. Jaki?

Hybrydowy tryb pracy sprawia, że więcej czasu przeznaczamy na odpoczynek, pasje, aktywność sportową lub spotkania ze znajomymi. Pracownik pojawiający się w biurze tylko wtedy, kiedy zachodzi taka potrzeba, może być bardziej wypoczęty (a co za tym idzie produktywny). Główną zaletą hybrydowego modelu pracy jest więc work-life balance, które w ostatnim czasie zyskuje coraz większa popularność, jako nowoczesny system pracy. Choć oczywiście wiele zależy od specyfiki konkretnego miejsca pracy, to jednak z punktu widzenia pracowników bardziej chce im się angażować w powierzone zadania, jeśli czują się dobrze w miejscu pracy, ponieważ poprawia się ogólne samopoczucie pracowników, a firma zyskuje miano nowoczesnego pracodawcy.

Czy hybrydowy system pracy ma wady?

Oczywiście praca w systemie hybrydowym ma swoje wady. Można przypuszczać, że osoba wykonująca obowiązki hybrydowo będzie miała utrudnione zadanie w kwestii stworzenia nowych znajomości. Osoby pracujące w biurze przebywają ze sobą na co dzień, co daje im większe szanse na integrację.

Drugą ważną wadą, był brak szczegółowych przepisów w Kodeksie pracy. Zbiór praw i obowiązków osób zatrudnionych był nieco przestarzały, dlatego wiele kwestii związanych z pracą hybrydową rozwiązywało się w ramach regulaminów zakładowych lub umowy z pracodawcą. Aktualnie jednak możemy cieszyć się nowelizacją Kodeksu pracy zdalnej, w której znajdziemy szereg regulacji prawnych dostosowanych do nowoczesnych form pracy, takich jak praca w trybie hybrydowym. Choć oczywiście pozostaje nadal wiele kwestii, które pracodawcy muszą rozwiązywać z pomocą regulaminów wewnątrzzakładowych zależnych od miejsca pracy.

Jak ją wdrożyć model hybrydowy?

Prawidłowe wdrożenie pracy hybrydowej rodzi wiele wyzwań. Największym z nich jest rozplanowanie funkcjonowania firmy na nowo. Przedsiębiorstwo musi przemodelować pracę zespołów, wdrożyć odpowiednie źródła komunikacji na odległość i zastanowić się, jak sprawdzić jakość pracy wykonywanej w domu. Jakie dobre praktyki w pracy hybrydowej warto zastosować?

 1. Wiele kanałów komunikacji – pracownicy powinni móc porozumiewać się ze sobą na wiele sposobów. Praca hybrydowa wymaga częstych spotkań wirtualnych, komunikacji głosowej, prowadzenia prezentacji na odległość i sprawnej komunikacji tekstowej. W modelu pracy hybrydowej przydadzą się tu takie narzędzia jak Slack, Google Meets, Skype, czy WhatsUpp.
 2. Praca hybrydowa a integracja – nie można zapomnieć o integracji pracowników wykonujących pracę hybrydową. Osoby zatrudnione powinny móc ze sobą porozmawiać i spotkać się od czasu do czasu w nieformalnej otoczce. Jest to oczywiście dodatkowy wydatek dla pracodawcy, jednak koszty takiego przedsięwzięcia są znacznie niższe niż te związane z wynajmowaniem dużego lokalu biurowego.
 3. Możliwość wyboru – hybrydowy model pracy powinien opierać się na elastycznym podejściu do pracy zatrudnionego. Nie warto dokonywać sztywnego podziału na pracowników biurowych i zdalnych. Pracodawca lub przełożony, powinien wsłuchać się w potrzeby podwładnego i wspólnie podjąć decyzję o najlepszym modelu zatrudnienia.
 4. Wspólne aktywności – praca hybrydowa może łączyć ludzi. Pracodawca może aktywizować swoich pracowników, organizując np. konkursy sportowe z wykorzystaniem popularnych aplikacji na smartfony.

Warto pamiętać, że praca w systemie hybrydowym nie musi być utrudnieniem. Pracownicy hybrydowi mogą odbywać cykliczne spotkania w biurze, pojawiać się na integracjach i wspólnie witać nowych pracowników. Ten model pracy wymaga elastyczności, jednak dobrze wdrożony, może stanowić o sile pracodawcy.

Czy hybrydowy system pracy jest dla każdego?

Wiemy już, na czym polega praca hybrydowa. Czy każda firma powinna ją wprowadzić? Absolutnie nie! Niektóre branże nie są stworzone do takich eksperymentów. Trudno wyobrazić sobie dobrze funkcjonujący zakład produkcyjny, warsztat samochodowy, lokal gastronomiczny lub biuro obsługi klienta, w którym nie ma pracowników. Mimo panującego trendu warto pamiętać, że nie wszystkie firmy są stworzone do wprowadzenia hybrydowego modelu pracy.

Dodatkowo, jeśli nie jesteś przekonany do tego, że hybrydowy model pracy pasuje do Twojego miejsca pracy, nie ma co na siłę podążać za trendami. Jest także wiele innych rozwiązań, które sprawią, że model zarządzania będzie wpływał na motywację i efektywność pracowników. Jednak warto mieć na uwadze, że w niektórych branżach pracownicy poszukują tylko pracy zdalnej lub hybrydowej, a brak takiej możliwości sprawia, że zawęża się pula kandydatów do pracy.

Szukasz pracy? Praca w Gdańsku czeka, aż ją odkryjesz!

Praca zdalna a hybrydowa – co jest lepsze?

Dokładne określenie, czy lepsza jest praca zdalna, czy hybrydowa to bardzo trudne zadanie. Każda z tych form zatrudnienia ma swoje wady i zalety. Jedyną znaczącą różnicą jest ograniczenie pracy zdalnej, do wykonywania obowiązków tylko z domu. Praca hybrydowa łączy zalety home office i pracy biurowej. Pracownik może korzystać ze swobody, jaką daje mu praca z domu, jednak kiedy to tylko potrzebne – będzie pojawiał się w biurze i integrował z resztą zespołu.

Oceń artykuł
4.2/5 (5)