Obowiązkowe szczepienia dla pracowników. Czy za odmowę można zostać zwolnionym?

Szczepienia pracowników będą obowiązkowe? Według prawników, pracodawca może zmusić pracownika do przyjęcia szczepionki (przeciwko grypie) pod rygorem rozwiązania z nim stosunku pracy. Czy jest to jednak zgodne z przepisami? Sprawdź również, jakich danych może żądać od ciebie pracodawca.

obowiązkowe szczepienia

Dla wielu pracowników temat obowiązkowych szczepionek na grypę w pracy jest dość kontrowersyjny. Szczególnie gdy należą do grona antyszczepionkowców i pracują na stanowiskach wymagających kontaktu z ludźmi. Jeśli nie zgodzą się na przyjęcie szczepionki, mogą zostać zwolnieni z pracy. Według wypowiedzi prawników z kancelarii PCS w serwisie internetowym „Rzeczpospolita”, odmowa szczepienia może być podstawą do rozwiązania stosunku pracy. Pracodawcy chcą w ten sposób ograniczyć ryzyko roznoszenia się grypy w czasie pandemii COVID-19. Co na ten temat mówi Kodeks pracy? Czy narzucanie takiego obowiązku jest zgodne z prawem? Wyjaśniamy.

Czy szczepionka dla pracowników może być obowiązkowa?

Jak informuje dziennik “Rzeczpospolita”, zdaniem prawników pracodawca może powołać się na przepisy Kodeksu pracy, kiedy wymaga od swoich pracowników poddania się obowiązkowej szczepionce na grypę. Wynika to z artykułu 2221 § 1 Kodeksu pracy: „W razie zatrudniania pracownika w warunkach narażenia na działanie szkodliwych czynników biologicznych pracodawca stosuje wszelkie dostępne środki eliminujące narażenie, a jeżeli to niemożliwe – ograniczające stopień tego narażenia, przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki”. Jak zauważa “Rzeczpospolita”, na mocy rozporządzenia z dnia 22 kwietnia 2005 roku do szkodliwych czynników biologicznych zalicza się również wirus grypy.

Czy pracownik może odmówić szczepienia?

Jeśli pracodawca zdecyduje się na wprowadzenie obowiązkowych szczepionek w swoim zakładzie pracy, to kwestia odmowy ze strony pracowników jest bardzo wątpliwa. Szczególnie w przypadku osób, które pracują na stanowiskach wymagających kontaktu z ludźmi.

Odmowa obowiązkowego szczepienia w pracy: konsekwencje

Sprawę odmowy przyjęcia szczepionki przez pracownika wypowiedzieli się w „Rzeczpospolitej” prawnicy z kancelarii PCS. – Odmowa poddania się szczepieniu przez pracownika może stać się podstawą przesunięcia go na inne stanowisko lub wręcz zwolnienia – komentują. Oznacza to, że konsekwencją odmowy poddania się obowiązkowemu szczepieniu w pracy może być zwolnienie pracownika. Jest to szczególnie ważna informacja dla osób, które mają bliski kontakt z dziećmi do szóstego miesiąca życia oraz z osobami w podeszłym wieku lub przewlekle chorymi, a także dla pracowników ochrony zdrowia, pracowników szkół, handlu, transportu, funkcjonariuszy publicznych i personelu administracyjnego.

Szczepienie dla pracowników: jakich danych może żądać pracodawca?

Dane, które pracodawca może zebrać przy szczepieniu dla pracowników to numer konta i PESEL. Oczywiście muszą uzyskać na to pisemną zgodę. W innym wypadku grozi im wysoka kara. Ponadto jak wskazuje Urząd Ochrony Danych Osobowych, pracodawcy jako administratorzy zbierający dane swoich pracowników przy szczepieniu mają obowiązek przestrzegać zasad określonych w artykule 5 i 13 RODO. Powinni również informować ich kto jest administratorem danych, jakie dane są potrzebne i w jakim celu i jak długo będą wykorzystywane.


Szukasz nowego zatrudnienia? Sprawdź nasze oferty pracy na stronie GoWork.pl!

Oceń artykuł
2.9/5 (11)