Czy można się zwolnić na L4? Sprawdź, czy możesz złożyć wypowiedzenie!

Wiele osób zastanawia się, czy na chorobowym pracownik może złożyć wypowiedzenie. Z zasady osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę są chronione przed zwolnieniem podczas zwolnienia lekarskiego. Co w sytuacji, gdy to pracownik chce złożyć wypowiedzenie? Czy można się zwolnić na L4?

zwolnienie lekarskie a wypowiedzenie umowy przez pracownika

W większości przypadków zwolnienie pracownika na L4 nie jest możliwe. Art. 41 kodeksu pracy chroni nas przed nagłym zwolnieniem podczas nieobecności w firmie. Okres ochronny zaczyna się, gdy pracownik przerywa pracę w związku z chorobą i może przedstawić ważne zwolnienie lekarskie. Jedynymi wyjątkami są sytuacje, gdy firma zatrudniająca pracownika jest w stanie likwidacji, zwolnienie lekarskie jest zbyt długie lub działania podwładnego kwalifikują się do zwolnienia dyscyplinarnego. Czy na chorobowym pracownik może złożyć wypowiedzenie? Co, jeśli to Ty chcesz się zwolnić przebywając na L4?

Czy na chorobowym pracownik może złożyć wypowiedzenie?

Czy można się zwolnić na L4? Tak. Zgodnie z kodeksem pracy przełożony nie może zwolnić pracownika, gdy ten przebywa na usprawiedliwionym urlopie wypoczynkowym lub zwolnieniu lekarskim. Sytuacja ulega zmianie, gdy to pracownik składa wypowiedzenie. W tym przypadku przepisy art. 41 kodeksu pracy o ochronie nieobecnych pracowników przestają mieć znaczenie. Jeśli to osoba zatrudniona wyraża chęć zakończenia współpracy – jest traktowana tak samo, jak inni koledzy z zespołu przebywający w biurze. 

Okres wypowiedzenia jest traktowany dokładnie tak, jak dotychczasowa praca. Pracownik, który złożył wypowiedzenie na L4 ma prawo do wynagrodzenia chorobowego i okresu wypowiedzenia zależnego od stażu pracy w danej firmie. 

Zwolnienie lekarskie a wypowiedzenie umowy przez pracownika – zasady

Wiemy już, czy na chorobowym pracownik może złożyć wypowiedzenie. Co z wynagrodzeniem chorobowym? Wszystko bez zmian. Osobie, która zwolniła się będąc na L4 przysługuje wynagrodzenie chorobowe (przez pierwsze 33 dni) i zasiłek chorobowy. Warto wiedzieć, że nawet długotrwałe zwolnienie lekarskie nie wydłuża okresu wypowiedzenia zawartego w kodeksie pracy. Wszelkie zasiłki chorobowe wypłacane pracownikowi po zwolnieniu przejmuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Oceń artykuł
5/5 (2)
Kalkulator wynagrodzeń

Kalkulator wynagrodzeń

Neto, brutto, na rękę - można zwariować.
Skorzystaj z naszego prostego i użytecznego kalkulatora wynagrodzeń

Przejdź do kalkulatora

Chcę zarabiać...

 

Przejdź do kalkulatora