Zwolnienie dyscyplinarne. Za co można dostać „dyscyplinarkę” i jakie są jej konsekwencje?

Zwolnienie dyscyplinarne to jeden ze sposobów na rozwiązanie umowy z pracownikiem. Najczęściej jest ostatecznością i wiąże się z poważnym naruszeniem firmowych zasad. Jakie konsekwencje za sobą niesie? Z jakiego powodu można zwolnić pracownika dyscyplinarnie? Sprawdź!

zmartwiona pracownia otrzymała zwolnienie dyscyplinarne

Zwolnienie dyscyplinarne to najmniej przyjemna forma rozstania z pracodawcą. Najczęściej dochodzi do niego w związku z łamaniem regulaminu przez pracownika lub niewywiązywaniem się ze swoich obowiązków służbowych. Dyscyplinarkę otrzymuje się z dnia na dzień, bez prawa do ochronnego okresu wypowiedzenia. Takie wydarzenie pozostawia też trwały ślad w dokumentach pracownika starającego się o nową pracę. Warto wiedzieć, że nie wszystkie przewinienia kwalifikują się do zwolnienia pracownika bez wypowiedzenia. Art. 52. kodeksu pracy reguluje sprawy związane z dyscyplinarką i przedstawia powody do zwolnienia pracownika z jego winy. Co trzeba zrobić, aby być zwolnionym w ten sposób? Jakie konsekwencje niesie ze sobą zwolnienie dyscyplinarne?

Zwolniono Cię z poprzedniej pracy? Poszukaj nowej – sprawdź oferty pracy GoWork.pl

Zwolnienie dyscyplinarne – co to za forma wypowiedzenia?

Zwolnienie dyscyplinarne to inaczej wypowiedzenie umowy o pracę bez wypowiedzenia, do którego dochodzi z winy pracownika. To szczególny rodzaj zakończenia stosunku pracy, ponieważ przed dyscyplinarką nie chroni ani zwolnienie chorobowe, ani nawet urlop macierzyński. Tak, zwolnienie dyscyplinarne na L4 jest możliwe – mimo że jest to okres ochrony przed zwolnieniem. Nie ma znaczenia czy pracownik jest zatrudniony na czas określony, próbny czy nieokreślony. Każdy, kto kwalifikuje się do takiego zwolnienia będzie musiał ponieść konsekwencje – niezależnie od okresów chronionych.

Warto wiedzieć, że dyscyplinarne zwolnienie musi nastąpić w określonym terminie. Pracodawca, który dowiedział się o złamaniu regulaminu lub innym wykroczeniu – ma miesiąc na wręczenie pracownikowi dyscyplinarki. Trzeba pamiętać, że zwolnienie dyscyplinarne to wciąż wypowiedzenie umowy pracownika. Dlatego pracodawca musi zadbać o wszelkie wymogi formalne i przedstawienie przyczyn takiego obrotu spraw. Przekroczenie miesięcznego terminu oznacza, że przełożony nie ma prawa zwolnić pracownika w ten sposób, jeśli nie doszło do nowych naruszeń regulaminu.

Powody zwolnienia dyscyplinarnego

Jeśli chodzi o powody zwolnienia dyscyplinarnego to głównym wyznacznikiem jest kodeks pracy. Każdy człowiek zatrudniony na podstawie umowy o pracę powinien znać swoje prawa i obowiązki wynikające z przepisów prawa pracy. Dyscyplinarne wypowiedzenie umowy o pracę reguluje art. 52 kodeksu pracy. Według niego pracodawca może zwolnić dyscyplinarnie pracownika, który dopuścił się:

  • ciężkiego naruszenia przez pracownika podstawowych obowiązków pracowniczych,
  • popełnienia przez pracownika w czasie trwania umowy o pracę przestępstwa, które uniemożliwia dalsze zatrudnianie go na zajmowanym stanowisku, jeżeli przestępstwo jest oczywiste lub zostało stwierdzone prawomocnym wyrokiem,
  • zawinionej przez pracownika utraty uprawnień koniecznych do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku

Co to jest ciężkie naruszenie obowiązków pracowniczych? To sytuacja, w której pracownik np. wykonywał obowiązki pod wpływem alkoholu, w nieusprawiedliwiony sposób nie przychodził do pracy lub celowo zniszczył własność pracodawcy. Kolejnym powodem do zwolnienia dyscyplinarnego jest utrata koniecznych uprawnień. Kierowca autobusu, który jadąc pod wpływem alkoholu, stracił prawo jazdy, najprawdopodobniej otrzyma dyscyplinarkę.

Zwolnienie dyscyplinarne a świadectwo pracy

Oprócz zwolnienia z pracy w atmosferze konfliktu i wzajemnych oskarżeń – zwolnienie dyscyplinarne oznacza też inne konsekwencje. Jedną z bardziej dotkliwych jest wpis do świadectwa pracy, który pozostaje tam już na zawsze. Niestety może okazać się, że dyscyplinarka w świadectwie znacznie utrudni pracownikowi znalezienie nowej firmy. Na szczęście istnieje spore prawdopodobieństwo, że potencjalny pracodawca nie dowie się o zaistniałej sytuacji. Przede wszystkim dlatego, że kandydat na pracownika nie ma obowiązku umieszczania takiej informacji w swoim CV. Jeśli podczas rozmowy nie zostanie poproszony o przedstawienie świadectwa pracy – nie musi o tym wspominać.

Oczywiście, gdy rekruter zapyta Cię o powody rozstania z poprzednią firmą – nie warto kłamać. Prawda i tak może wyjść na jaw, a wtedy Twoja kandydatura zostanie całkowicie przekreślona.

Zwolnienie dyscyplinarne – co dalej?

Zwolnienie dyscyplinarne nie pomaga – to fakt. Jednak taka sytuacja to nie koniec świata. Nowe oferty pracy pojawiają się na każdym kroku, a nie wszyscy rekruterzy pytają o powody rozstania z poprzednią firmą. Wystarczy zmienić swoje podejście do pracy i traktować takie zdarzenie, jak życiową nauczkę.

Oceń artykuł
5/5 (2)