Umowa na okres próbny – co to jest? Ile trwa? Najważniejsze informacje dla pracownika

Umowa na okres próbny jest dokumentem zawieranym na samym początku rozpoczęcia pracy na umowę o pracę. W trakcie jej obowiązywania pracodawca może zweryfikować, czy dany pracownik sprawdza się na swoim stanowisku, a on zaś otrzymuje możliwość zapoznania się ze swoimi pracowniczymi obowiązkami i atmosferą panującą w firmie. Sprawdź najważniejsze informacje dotyczące umowy próbnej.

umowa na okres próbny

Umowa na okres próbny – co to jest?

Umowa na okres próbny jest to umowa terminowa, która stanowi pierwszy rodzaj umowy o pracę. Dzięki niej pracodawca może zweryfikować, czy pracownik nadaje się na dane stanowisko pracy i czy jego kwalifikacje spełniają oczekiwania firmy.

Umowa próbna podpisywana jest z pracownikiem tylko raz. Po maksymalnie trzech miesiącach pracy pracodawca musi zdecydować czy chce zatrudnić danego pracownika na stałe, czy jednak się z nim pożegnać. Jeśli zdecyduje się go zatrzymać, to po takiej umowie podpisywana jest umowa na czas określony (maks. 33 miesiące i maks. 3 umowy terminowe) lub na czas nieokreślony. Co ważne, pracodawca nie jest zobowiązany zatrzymać pracownika, który był na okresie próbnym. Nawet wtedy, gdy bardzo dobrze wykonywał swoje pracownicze obowiązki.

Jednak istnieją wyjątki. Według art. 25 § 3 Kodeksu pracy pracodawca może ponownie zawrzeć z pracownikiem umowę na okres próbny pod warunkiem, że:

  1. “Pracownik będzie zatrudniony w celu wykonywania innego rodzaju pracy

  2. Po upływie co najmniej 3 lat od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia poprzedniej umowy o pracę, jeżeli pracownik ma być zatrudniony w celu wykonywania tego samego rodzaju pracy, w tym przypadku dopuszczalne jest jednokrotne ponowne zawarcie umowy na okres próbny (w tym przypadku nie uwzględnia się umowy zlecenie lub o dzieło)”.

Umowa na okres próbny – ile trwa?

Umowę na okres próbny podpisuje się na maksymalnie trzy miesiące. Jej ważność kończy się wraz z ostatnim dniem trwania umowy. Na przykład, jeśli ostatni dzień umowy próbnej przypada na niedzielę, to nie ulegnie ona wydłużeniu, a stosunek pracy zakończy się w piątek w tym samym tygodniu.

Jakie informacje powinny znajdować się w umowie na okres próbny?

Umowa na okres próbny powinna być zawarta najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy. W dokumencie muszą znajdować się informacje takie jak rodzaj pracy, miejsce zatrudnienia, wysokość wynagrodzenia, wymiar czasu pracy, termin rozpoczęcia pracy i zakończenia okresu próbnego.

Umowa na okres próbny a urlop

Według art. 29 § 1-3 Kodeksu pracy, pracownikowi zatrudnionemu na okres próbny przysługuje prawo do urlopu wypoczynkowego.

Natomiast, wymiar urlopu w pierwszych miesiącach pracy zależy od stażu pracy pracownika. W przypadku osoby, dla której umowa o pracę na okres próbny jest pierwszą umową, na podstawie której świadczy pracę, przysługuje jej 20/12 wymiaru urlopu za każdy przepracowany miesiąc proporcjonalnie od dnia zatrudnienia. W sytuacji, gdy pracownik ma więcej niż 10 lat stażu pracy, to za każdy miesiąc przysługuje mu 1/12 z 26 dni urlopu wypoczynkowego. Więcej informacji na ten temat przeczytasz tutaj:

Wymiar urlopu 2020 – co wlicza się do stażu pracy? Jak wygląda kalkulator urlopu wypoczynkowego?

Wypowiedzenie umowy na okres próbny

Umowę o pracę na okres próbny można rozwiązać za pomocą trzech poniższych sposobów, a mianowicie:

  • Za porozumieniem stron
  • Za wypowiedzeniem
  • Bez wypowiedzenia

Jeśli pracodawca nie zdecyduje się zatrudnić pracownika na stałe, to jego umowa na okres próbny wygasa z ostatnim dniem jej ważności.

Jaki jest okres wypowiedzenia umowy na okres próbny?

Wymiar okresu wypowiedzenia na umowie próbnej wynosi:

  • 3 dni robocze – gdy umowa na okres próbny trwa do 2 tygodni
  • 1 tydzień – gdy umowa na okres próbny trwa dłużej niż 2 tygodnie, jednak krócej niż 3 miesiące
  • 2 tygodnie – gdy umowa na okres próbny wynosi 3 miesiące

3-dniowy okres wypowiedzenia obejmuje tylko i wyłącznie dni robocze i liczony jest od dnia następującego po dniu złożenia wypowiedzenia.

Oceń artykuł
5/5 (3)
Kalkulator wynagrodzeń

Kalkulator wynagrodzeń

Neto, brutto, na rękę - można zwariować.
Skorzystaj z naszego prostego i użytecznego kalkulatora wynagrodzeń

Przejdź do kalkulatora

Chcę zarabiać...

 

Przejdź do kalkulatora