Jak obliczyć wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy? Przykład i omówienie

Prawo do płatnego urlopu wypoczynkowego przysługuje każdemu pracownikowi zatrudnionemu na podstawie umowy o pracę. Jak obliczyć wynagrodzenie za urlop w 2020 roku?

kobieta z walizkami na urlopie opiera się o samochód

Jak obliczyć wynagrodzenie za urlop? Zacznij od podstawy wynagrodzenia

Jeśli zastanawiasz się, jak obliczyć wynagrodzenie za urlop zacznij od ustalenia podstawy wynagrodzenia urlopowego, która będzie fundamentem następnych wyliczeń. Ustalając wynagrodzenie za urlop, trzeba brać pod uwagę nie tylko pensję zasadniczą, ale też różne premie, które wliczają się do całości wynagrodzenia. Jakich składników pensji nie bierze się pod uwagę?

 • nagrody jubileuszowe
 • odprawy rentowe, emerytalne i inne
 • wynagrodzenia i odszkodowania wypłacone w związku z ustaniem stosunku pracy
 • nagrody z zakładowego funduszu nagród
 • wynagrodzenie za czas gotowości do pracy
 • wyrównanie pensji do wysokości minimalnej krajowej
 • wynagrodzenia za czas urlopu wypoczynkowego i innej usprawiedliwionej absencji w pracy
 • jednorazowe wypłaty za wykonanie określonego zadania lub osiągnięcie zawodowe

Ustaliliśmy już, jakie składniki wynagrodzenia nie powinny mieć znaczenia. Aby dowiedzieć się, jak obliczyć wynagrodzenie za urlop, trzeba wziąć pod uwagę poniższe przychody:

 • pensja zasadnicza, czyli podstawowa kwota brutto opisana w umowie o pracę
 • dodatki za pracę w godzinach nocnych
 • wynagrodzenie za nadgodziny
 • dodatki do pensji takie jak premie regulaminowe, prowizje, premie motywacyjne
 • wynagrodzenie za pracę ponad wymiar godzin u pracowników wykonujących obowiązki na części etatu

Jak obliczyć wynagrodzenie za urlop? Podstawy prawne

Aby szczegółowo poznać podstawy prawne i dowiedzieć się jak obliczyć wynagrodzenie urlopowe, trzeba zajrzeć do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej. Akt prawny z 8 stycznia 1997 roku o szczegółowych zasadach udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop rozwiewa wszelkie wątpliwości. 

Według paragrafu 9. rozporządzenia:

Wynagrodzenie urlopowe oblicza się dzieląc podstawę wymiaru przez liczbę dni, w czasie których pracownik wykonywał pracę w okresie, z którego została ustalona ta podstawa, a następnie mnożąc tak ustalone wynagrodzenie za 1 dzień pracy, przez liczbę dni pracy, jakie by pracownik przepracował w czasie urlopu wypoczynkowego w ramach normalnego czasu pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy, gdyby w tym czasie nie korzystał z urlopu.

Brzmi strasznie prawda? Na szczęście możemy to przedstawić za pomocą bardziej przystępnej formy graficznej i dowiedzieć się, jak obliczyć wynagrodzenie za urlop na przykładzie minimalnej krajowej.

Zobacz: Ekwiwalent za urlop 2020 – jak go obliczyć i kiedy przysługuje?

Jak obliczyć wynagrodzenie za urlop? Przykład na podstawie 2600 zł brutto

Przyjmijmy, że pensja pana Kowalskiego to 2600 złotych brutto, czyli najniższa krajowa w 2020 roku. Oprócz płacy zasadniczej nie otrzymuje on żadnych premii regulaminowych ani dodatku za pracę w godzinach nocnych. W związku z długim stażem pracy otrzymał premię jubileuszową, jednak ten rodzaj premii nie wlicza się do podstawy wynagrodzenia urlopowego. Pan Kowalski wyjechał na 10-dniowe wczasy i chciałby się dowiedzieć, jak obliczyć wynagrodzenie urlopowe za ten okres:

 1. ilość dni roboczych przypadających w maju 2020 roku – 20 dni roboczych x 8 godzin dziennie = 160 godzin w miesiącu
 2. wynagrodzenie za godzinę pracy – 2600 brutto : 160 godzin pracy = 16,25 zł brutto
 3. ilość godzin przeznaczonych na urlop – 10 dni x 8 godzin dziennie = 80 godzin
 4. ostatecznie wyliczamy wynagrodzenie za urlop – 80 godzin x 16,25 zł brutto = 1300 zł brutto

Sprawdź też: Kalkulator wynagrodzeń, który pozwoli Ci obliczyć zarobki brutto i netto

Oceń artykuł
4.7/5 (3)
Kalkulator wynagrodzeń

Kalkulator wynagrodzeń

Neto, brutto, na rękę - można zwariować.
Skorzystaj z naszego prostego i użytecznego kalkulatora wynagrodzeń

Przejdź do kalkulatora

Chcę zarabiać...

 

Przejdź do kalkulatora