Jak obliczyć staż pracy i jakie okresy są zaliczane?

Staż pracy to ważny element przy ustalania prawa do urlopów pracowniczych i liczby dni urlopowych do wykorzystania. Jakie okresy są zaliczane do stażu urlopowego i na podstawie jakich dokumentów dokonuje się obliczeń? Poznaj definicję stażu pracy i dowiedz się, jak się go oblicza.

Staż pracy obliczany przez pracownika

Lata doświadczenia zawodowego i ukończone szkoły często wpływają na poziom zarobków i piastowane stanowisko. Odpowiedni staż pracy zapewnia też dodatkowe przywileje związane z wyższą pulą dni urlopowych do wykorzystania w ciągu roku. Jeśli poznasz okresy zaliczane do stażu pracy, możesz z łatwością sprawdzić, ile urlopu przysługuje w 2020 roku. Dzięki temu dowiesz się także, kiedy osiągniesz upragnione 26 dni urlopu wypoczynkowego do wykorzystania. Jak obliczyć staż pracy?

Szukasz nowej pracy? Odwiedź oferty pracy na GoWork.pl 

Staż pracy – definicja

Staż pracy nie jest jednoznacznie określony przepisami Kodeksu pracy. Najczęściej przyjmuje się, że jest to łączny czas wszystkich okresów zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, mianowania, wyboru, powołania lub spółdzielczej umowy o pracę. Oblicza się go, aby przydzielić pracownikowi konkretne uprawnienia, które zależą od ogólnego czasu zatrudnienia. O jakich uprawnieniach mowa?

 • prawo do emerytury;
 • odpowiednio długi urlop wypoczynkowy do wykorzystania;
 • prawo do odprawy;
 • możliwość otrzymania dłuższego okresu wypowiedzenia;
 • prawo do otrzymania różnych nagród jubileuszowych.

Skrócona definicja stażu pracy zalicza do niego także pewne okresy, w których pracownik nie wykonywał swoich obowiązków służbowych. Jednak w tym przypadku, zaliczenie nietypowego okresu do stażu pracy, musi zachodzić wyłącznie na podstawie przepisów prawa. O jakich okresach mowa?

Okresy zaliczane do stażu pracy

Specyficzne okresy zaliczane do stażu pracy to takie, podczas których pracownik nie wykonywał pracy. Jednak w związku z konkretnymi przepisami powinno się zaliczać je do stażu pracy wymaganego do przydzielenia pewnych przywilejów. Staż pracy wylicza się także na podstawie okresu:

 • czynnej i zawodowej służby wojskowej;
 • odbywania studiów doktoranckich – pod warunkiem uzyskania tytułu doktora;
 • pracy za granicą w firmie zagranicznej;
 • pobierania zasiłku dla bezrobotnych oraz stypendiów przyznawanych osobom bezrobotnym;
 • za który sąd przyznał wynagrodzenie pracownikowi przywróconemu do pracy, jeśli pracownik podjął pracę;
 • prowadzenia indywidualnego gospodarstwa rolnego lub bycia zatrudnionym w gospodarstwie prowadzonym przez współmałżonka;
 • skrócenia czasu wypowiedzenia, gdy wina leżała po stronie pracodawcy, a pracownikowi przyznano odszkodowanie.

Wszystkie te okresy są zaliczane do czasu zatrudnienia i na ich podstawie wylicza się staż pracy. Oprócz wymienionych, do ogólnego stażu zalicza się także wykształcenie:

 • średnia szkoła zawodowa – 5 lat
 • średnia szkoła ogólnokształcąca – 4 lata
 • szkoła policealna – 6 lat
 • szkoła wyższa – 8 lat

Jak obliczyć staż pracy?

Jeśli chcesz dowiedzieć się, jak liczyć staż pracy, musisz sprawdzić, które okresy zaliczane do stażu pracowniczego dotyczą Twojej kariery. Kiedy tego dokonasz, musisz dodać je do siebie. W tym przypadku warto pamiętać, że z ukończonych szkół możesz wybrać tylko jedną, która dodaje Ci najwięcej lat do okresu zatrudnienia. Jaki staż pracy oznacza dłuższy urlop wypoczynkowy?

 • pracownik, którego czas pracy jest krótszy niż 10 lat, może wykorzystać 20 dni urlopowy w ciągu roku kalendarzowego;
 • osoba o ogólnym stażu pracy przekraczającym 10 lat, może wykorzystać aż 26 dni urlopu. 

Staż pracy – okresy, które nie są brane pod uwagę

Warto wiedzieć, że zatrudnienie na podstawie umów cywilnoprawnych (umowa o dzieło, umowa zlecenie) nie wlicza się do ogólnego stażu pracy. Do tego okresu nie można też zaliczyć prowadzenia własnej działalności gospodarczej i czasu spędzonego na urlopie bezpłatnym.

Oceń artykuł
5/5 (1)