Dyżur pod telefonem – czy należy się wynagrodzenie?

Dyżur pod telefonem to jedno z poleceń służbowych, które potrafią wyprowadzić pracownika z równowagi. W końcu po pracy zwykle chcemy odpocząć. Czy pracownikowi za czuwanie przy telefonie należy się wynagrodzenie? Co z wypoczynkiem i czy czas dyżuru przy telefonie można uznać za nadgodziny? Sprawdźmy.

Dyżur pod telefonem - rozmowa

Dyżur pod telefonem jest poleceniem służbowym, które przekłada się na prywatny czas pracownika. Przez wielu pracowników dyżur pod telefonem traktowany jest jak nieodzowny element pracy. Pracownicy często nawet nie zdają sobie sprawy z tego, że kwestie tę reguluje Kodeks pracy. Telefon służbowy po godzinach pracy narusza czas wypoczynku, do którego prawo ma każdy pracownik. Warto jest znać przepisy i w razie przekroczenia granicy zacząć je egzekwować. 

Dyżur pod telefonem a odpoczynek dobowy. Czy dyżur może go naruszać?

Każdemu pracownikowi prawnie przysługuje odpoczynek dobowy i tygodniowy. Kodeks pracy wyznacza minimum 11 godzin nieprzerwanego wypoczynku w ciągu doby. Oznacza to, że łącznie godziny pracy, wraz z dyżurami dodatkowymi nie mogą przekroczyć 13 godzin w ciągu doby. Dyżur pod telefonem nie może naruszyć czasu wypoczynku pracownika. 

Dyżur pod telefonem a równoważny czas pracy

O równoważnym systemie czasu pracy możemy mówić w sytuacji, gdy doba pracownicza pracownika jest przedłużona do 16, a nawet 24 godzin pod warunkiem, że pracodawca zapewni mu odpowiednio taki sam stosunek wolnych godzin lub dni. Dyżur pod telefonem w czasie oddanym na rzecz wypoczynku nie może mieć miejsca.  

Dyżur pod telefonem: jak długo może trwać?

Dyżur pod telefonem przy założeniu podstawowego czasu pracy, który wynosi 8 godzin na dobę, nie może przekroczyć nadmiarowych 5 godzin. Suma czasu poświęconego na rzecz pracy nie może przekroczyć 13 godzin. A dyżur pod telefonem, w którego trakcie pracownik odbiera telefony, do takiego czasu się zalicza. Pracodawca ma prawo wyznaczyć dyżur pod telefonem po godzinach pracy, ale tylko wtedy, jeśli od końca dyżuru pracownikowi pozostanie 11 godzin całkowicie wolnych od pracy. 

Dyżur pod telefonem. Co mówi Kodeks pracy?

Prawo uznaje dyżur pod telefonem nie jako pracę, lecz stan w bycia gotowości do pracy. Kodeks pracy nie reguluje ilości i częstotliwości dyżurów. Jeśli dyżur nie narusza prawa do dobowego wypoczynku, wówczas pracodawca ma prawo wprowadzić nawet regularne dyżury.  

Zgodnie z art. 151.5. Kodeksu pracy: „Pracodawca może zobowiązać pracownika do pozostawania poza normalnymi godzinami pracy w gotowości do wykonywania pracy wynikającej z umowy o pracę w zakładzie pracy lub w innym miejscu wyznaczonym przez pracodawcę (dyżur)”.

Wynagrodzenie za dyżur pod telefonem

Czy dyżur pod telefonem wlicza się do czasu pracy? Tak, pod warunkiem, że jest wykonywany w siedzibie firmy. Gdy miejsce ma dyżur pod telefonem w pracy, jest traktowany jako wykonywanie obowiązków służbowych, które obejmuje wynagrodzenie zasadnicze. Aby wynagrodzenie za dyżur w domu pod telefonem przysługiwało pracownikowi, musi on rzeczywiście wykonać pracę należącą do jego obowiązków w czasie trwania dyżuru. W takiej sytuacji będą mu się należały środki za nadgodziny. Jak rozliczyć dyżur pod telefonem? Jeśli pracownik odbierze telefon w trakcie dyżuru pod telefonem, to czas poświęcony na rozmowę staje się czasem wykonywania pracy. Jeśli pracownik odbierze w trakcie dyżury kilka telefonów, które zabiorą mu łącznie 2 godziny, wówczas pracodawca musi zapewnić pracownikowi możliwość odbioru tych dwóch godzin. W przeciwnym wypadku należy zapłacić pracownikowi zgodnie ze stawką godzinową, jaka mu przysługuje lub wyliczyć kwotę za nadgodziny według stawki miesięcznej. W ostateczności pracownikowi przyznaje się dodatkowo 60% wynagrodzenia za poświęcony czas. 


Szukasz pracy? Sprawdź: praca Bydgoszcz


Dyżur pod telefonem możliwy w weekend i urlop?

Pracodawca może wyznaczyć dyżur pod telefonem w weekend pod warunkiem, że czas dyżuru nie przekroczy 13 godzin, a odpoczynek tygodniowy nie zostanie w ten sposób zredukowany do mniej niż 35 godzin. Gdy otrzymamy telefon służbowy na urlopie, którego konsekwencją będzie podjęcie pracy, to pracodawca zobowiązany jest do przyznania pracownikowi dnia wolnego w innym terminie.

Jak wyglądają dyżury pod telefonem w służbie zdrowia?

Inaczej sytuacja wygląda w przypadku pracowników wykonujących zawód medyczny. Dyżur medyczny pod telefonem zobowiązuje ich do bycia w gotowości do udzielenia świadczeń medycznych. Dyżur pod telefonem dotyczy lekarza, a także pielęgniarki – osób posiadających wyższe wykształcenie, które są zatrudnione w podmiocie leczniczym. Dyżur pod telefonem pielęgniarki nieposiadającej wyższego wykształcenia reguluje Kodeks pracy, według którego za samo bycie w gotowości nie przysługuje jej ani czas wolny, ani wynagrodzenie za dyżur pod telefonem. Jeszcze inaczej wygląda dyżur pod telefonem ordynatora. Jako że pozostanie w ciągłej gotowości do pracy, jest jednym z elementów charakterystyki jego pracy, zarówno dyżur pod telefonem w nocy, jak i w ciągu całego dnia nie jest dodatkowo płatny, gdyż pensja ordynatora uwzględnia obowiązki całodobowej funkcji kierowniczej. W tej sytuacji zastosowania nie ma również konieczność zachowania 11-godzinnego czasu odpoczynku dobowego. 

Czy przysługuje wynagrodzenie za dyżur medyczny pod telefonem?

Tak. Każda godzina, w ciągu której pracownik medyczny musi pozostawać w gotowości do udzielenia świadczeń zdrowotnych, płatna jest jako 50% wynagrodzenia podstawowej stawki godzinowej lekarza. W przypadku gdy telefon będzie oznaczał wezwanie do placówki, wówczas pracownik medyczny będzie rozliczony w ramach przepisów dotyczących dyżuru medycznego.

Dyżur pod telefonem nie jest wliczany do czasu pracy, jeśli podczas bycia w gotowości, pracownik nie odbierze telefonu i nie wykona żadnej pracy. Dyżur pod telefonem nie jest uznawany, jeśli pracownik dobrowolnie godzi się na kontakt bez wyraźnego polecenia służbowego. Choć dyżur pod telefonem to kwestia wątpliwa moralnie, to stanowi polecenie służbowe, a takie należy wykonać. Pracownik będący na dyżurze pod telefonem teoretycznie nie pracuje, ale ciężko tutaj mówić o pełnym wypoczynku skoro w głowie ma świadomość tego, że praca w każdym momencie może o sobie przypomnieć.

Oceń artykuł
0/5 (0)
Kalkulator wynagrodzeń

Kalkulator wynagrodzeń

Neto, brutto, na rękę - można zwariować.
Skorzystaj z naszego prostego i użytecznego kalkulatora wynagrodzeń

Przejdź do kalkulatora

Chcę zarabiać...

 

Przejdź do kalkulatora