Zasady BHP: czy wiesz, jakie są podstawowe przepisy BHP w miejscu pracy?

Przepisy BHP informują, o warunkach bezpieczeństwa i higieny pracy. Zastanawiasz się, czy Twoja firma się do nich stosuje? Zapoznaj się z naszym artykułem i poznaj podstawowe zasady BHP, których należy przestrzegać.

przepisy bhp w miejscu pracy

Przepisy BHP – czego dotyczą?

Bezpieczeństwo i higiena pracy w skrócie BHP to zbiór zasad dotyczących warunków funkcjonowania w miejscu pracy oraz dziedzina wiedzy, poprzez którą wprowadza się powyższe zasady w życie pracowników i osób, przebywających na terenie zakładu. Najważniejszym dokumentem, określający zasady BHP jest Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26 września 1997 roku. Oprócz tego jest nim również Kodeks Pracy, do którego zawsze możemy się odnieść i sprawdzić ogólne przepisy BHP oraz normy hałasu w pracy, w sytuacji, gdy ktoś w Twoim środowisku pracy takich zasad nie przestrzega.

Ogólne zasady BHP w pracy

Rozporządzenie co obejmują zasady BHP przedstawia Art. 2071. §1, który informuje, iż Pracodawca ma obowiązek przekazywać swoim pracownikom informację o wszelkich zagrożeniach życia i zdrowia pojawiających się w zakładzie pracy, na poszczególnym stanowisku pracy i przy związanych z nim obowiązkach. Każda praca ma określone zasady BHP, których należy przestrzegać. Dodatkowo pracodawca musi powiadomić podwładnych o zasadach postępowania w przypadku awarii oraz innych sytuacji zagrażających życiu i zdrowiu pracownika oraz osób, przebywających w zakładzie. Wszystkie zasady BHP w pracy powinny być przestrzegane i respektowane zarówno przez pracodawcę, jak i pracowników firmy.

Ważne! Według § 21 koszty konserwacji, remontu i innych działań związanych z przepisami BHP ponosi tylko i wyłącznie Pracodawca, który pod żadnym pozorem nie może obciążyć pracownika żadną kwotą finansową.

Zasady BHP w pracy biurowej

Według pierwszego rozdziału Kodeksu Pracy „Bezpieczeństwo i Higiena Pracy”, pomieszczenie biurowe powinno być czyste, oświetlone (światłem naturalnym oraz sztucznym), mieć odpowiednią temperaturę pokojową, wymianę powietrza, zabezpieczenie przed wilgocią, niekorzystnymi warunkami cieplnymi, drganiami, nasłonecznieniem oraz innymi czynnikami, które zagrażają zdrowiu i życiu pracownika. Dodatkowo Pracodawca powinien zapewnić okresowy remont oraz konserwację pomieszczeń i znać zasady BHP w biurze.

Okna w biurze nie powinny powodować skraplania się pary wodnej na pracownika oraz muszą przepuszczać odpowiednią ilość światła. Nakazuje się, aby okna posiadały rolety bądź żaluzje, którymi pracownik w dowolnej chwili może osłonić się przed nadmiernym promieniowaniem słonecznym. Okna powinny się otwierać, a pracownik mieć do nich łatwy dostęp. Przepisy BHP w biurze informują, iż pracownicy pod żadnym pozorem nie mogą być zamykani na klucz w pomieszczeniu biurowym. Pracownik musi mieć prawo do samowolnego wyjścia z budynku w ciągu dnia.

Zasady BHP przy komputerze

Praca biurowa wiążę się z częstym przebywaniem w pozycji siedzącej przed monitorem komputera. Przepisy BHP w pracy przed komputerem jasno mówią, że odległość między pracownikiem a monitorem powinna wynosić od 40 cm do 75 cm, a oczy pracownika, który spogląda w monitor, nie powinny być narażone na działanie światła zza komputera. Źródło światła lub lampka powinny znajdować się obok monitora. Zasady BHP przy komputerze powinny być przestrzegane, aby nie narazić pracownika na problemy ze wzorkiem. W Biurze powinna być odpowiednia temperatura (18 stopni Celsjusza) i właściwy przepływ powietrza. Pomieszczenie musi być zabezpieczone przed zimnym powietrzem z zewnątrz, a także przed niekontrolowaną emisją ciepła. Dobrym rozwiązaniem jest zamontowanie w biurze wentylacji mechanicznej lub klimatyzacji, jednak muszą być one odpowiednio oczyszczone z wszelkich szkodliwych dla zdrowia substancji powodujących duszności, alergię czy kaszel.

Przepisy BHP na budowie

Podstawowe zasady BHP w budownictwie nie wystarczą. Praca w branży budowlanej jest narażona na spore niebezpieczeństwo. Wykonywanie robót na wysokościach, kontakt z ciężkimi gabarytami czy używanie niebezpiecznych narzędzi niesie za sobą spore ryzyko. Dlatego Państwowa Inspekcja Pracy jasno określa przepisy BHP na budowie i publikuje wytyczne, których należy bezwzględnie przestrzegać.  Odzież ochronna BHP i specjalistyczne szkolenia z tego zakresu powinny być zapewnione pracownikom budowlanym, przed objęciem przez nich stanowiska. Opracowany został specjalny Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (Plan BIOZ), który konkretnie opisuje środki ochrony, jakie należy podjąć przy pracy na budowie przy jednoczesnym zachowaniu zasad BHP. Przepisy i plan działań przed rozpoczęciem prac powinien być złożony jako Plan BIOZ i sporządzony przez Kierownika Budowy. 

Więcej na temat przepisów ogólnych BHP przeczytasz w pierwszym rozdziale Kodeksu Pracy pt. „Bezpieczeństwo i higiena pracy”.

Oceń artykuł
5/5 (3)