Jednolity Plik Kontrolny (JPK) – co musisz wiedzieć?

Jednolity plik kontrolny ma za zadanie uszczelniać system podatkowy, który wprowadziło Ministerstwo Finansów. Na czym polega struktura jednolitego pliku kontrolnego? Kto ma obowiązek jego przekazania? Te, jak i wiele innych kwestii wyjaśniamy poniżej. 

JPK

Jednolity Plik Kontrolny (JPK) – co to jest?

Jednolity Plik Kontrolny (JPK) został wprowadzony stopniowo ustawą z 1 lipca 2016 roku. JPK to sposób na poprawę komunikacji między urzędami skarbowymi a Ministerstwem Finansów. Do pewnego momentu odbywało się to tylko na papierze, ale skoro firmy stosują programy komputerowe, postanowiono wdrożyć takie właśnie rozwiązanie do zbierania danych przez urzędy. JPK umożliwia więc Państwu łatwy wgląd do naszej księgowości.

Definicja Jednolitego Pliku Kontrolnego

Według strony mf.gov.pl:

Jednolity Plik Kontrolny (ang. Standard Audit File-Tax – SAF-T) jest zbiorem danych, tworzonym z systemów informatycznych podmiotu gospodarczego poprzez bezpośredni eksport danych, zawierającym informacje o operacjach gospodarczych za dany okres, posiadającym ustandaryzowany układ i format (schemat XML) umożliwiający jego łatwe przetwarzanie.”

Obowiązki kryjące się pod popularną nazwą „Jednolity Plik Kontrolny” opisane zostały głównie w art. 82 paragraf 1b. oraz w art. 193a ordynacji podatkowej.

Kogo obowiązuje JPK?

Jak wynika z przepisów o tym, kiedy Jednolity Plik Kontrolny musi zostać wysłany i przez kogo, decyduje wielkość przedsiębiorcy.

Wyszczególniono kilka grup podmiotów:

 • Mikroprzedsiębiorcę – zatrudniający od 0-9,99 pracowników, obroty w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych do 2 mln euro netto
 • Małego przedsiębiorcę – zatrudniający od 10-49,99 pracowników, obroty netto do 10 mln euro
  średniego przedsiębiorcę zatrudniający od 50-249,99 pracowników, obroty w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych do 50 mln euro netto
 • Dużego przedsiębiorcę – zatrudniający równo lub powyżej 250 pracowników, obroty w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych powyżej 50 mln euro netto

Aby należeć do grupy podmiotów, należy spełniać dwa warunki w ciągu co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat: zatrudniać średnio rocznie poniżej 10 osób i osiągać obroty nie wyższe niż 2 mln euro. Jak przedsiębiorca przekroczy jeden z nich, to znaczy, że jest kwalifikowany jako mały lub średni przedsiębiorca. Ponadto, jeśli podatnik zatrudnia w skali roku więcej niż 10 pracowników, jest już kwalifikowany jako mały przedsiębiorca, nawet jeśli nie przekroczył obrotów 2 mln euro.

W przypadku przedsiębiorcy działającego krócej niż rok, jego przewidywany obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług, operacji finansowych oraz średnioroczne zatrudnienie oszacowuje się na podstawie danych za ostatni okres, udokumentowany przez przedsiębiorcę.

Przedsiębiorstwo – co to właściwie jest? 

Struktura JPK

JPK to „struktura logiczna”, czyli określony schemat przez Ministerstwo Finansów. Producenci programów księgowych muszą tak przygotować swoje programy, żeby z zastosowaniem tego schematu możliwe było wydobycie z programu danych interesujących Urząd Skarbowy czy Ministra Finansów. JPK składa się z 7 struktur:

 • JPK_KR – księgi rachunkowe: zestawienia obrotów i sald, dziennika księgi głównej oraz zapisy na kontach księgi głównej i ksiąg pomocniczych
 • JPK_WB – wyciąg bankowy: numer IBAN, salda, wyciąg bankowy
 • JPK_MAG – magazyn: przyjęcie zewnętrzne, wydanie zewnętrzne, rozchód wewnętrzny i przesunięcie międzymagazynowe.
 • JPK_VAT – ewidencja zakupu i sprzedaży VAT
 • JPK_FA – faktura VAT: faktury sprzedaży
 • JPK_PKPIR- podatkowa księga przychodów i rozchodów (KPiR)
 • JPK_EWP – ewidencja przychodów (ryczałt)

Dane w formie JPK mogą być przesłane za pomocą strony Ministerstwa Finansów e-dokumenty, które są opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Kiedy plik zostanie prawidłowo przesłany, należy pobrać UPO.

Co ważne! Jednolity Plik Kontrolny do Urzędu Skarbowego, jak wynika z ordynacji podatkowej, może być przekazywany za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub za pomocą informatycznych nośników danych (płyta DVD, pendrive itd.), jednak dotyczy to wszystkich struktur poza JPK_VAT, którą obligatoryjnie należy wysyłać co miesiąc za pośrednictwem komunikacji wyłącznie w pełni elektronicznej, podobnie jak e-deklaracje.

Jakie korzyści niesie za sobą Jednolity Plik Kontrolny?

Jednolity Plik Kontrolny niesie za sobą wiele korzyści zarówno po stronie podatnika, jak i organów podatkowych. Proces został zautomatyzowany, dzięki czemu nastąpiło odejście od papierowych wydruków. Ponadto JPK umożliwia dostęp do danych w formacie ułatwiającym szybką analizę i kontrolę podatkową. Co z pewnością jest sporym udogodnieniem dla audytorów (zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych).

Oceń artykuł
5/5 (3)