Reklama

Intendent – czym się zajmuje i ile zarabia?

Intendent to osoba, która jest bezpośrednim przełożonym pracowników obsługi. Jego obowiązkiem jest dbanie o sprawy organizacyjne w placówce przedszkolnej. Jesteś ciekaw, jakie jest jego miesięczne wynagrodzenie?

intendent - kobieta w okularach trzymająca dokumentację

Zawody, które zwykle kojarzą nam się z edukacją najmłodszych to nauczyciel, czy wychowawca. Inne popularne stanowiska to dyrektor, czy woźny. Jednak oprócz tych osób, z którymi mamy bezpośredni kontakt podczas nauki w dzieciństwie lub podczas zaprowadzania własnych pociech na zajęcia, za działanie placówki odpowiedzialnych jest znacznie więcej specjalistów. Jednym z nich jest intendent. Według Słownika Języka Polskiego jest to pracownik administracji zarządzający sprawami gospodarczymi danej instytucji. Czym zajmują się intendenci w szkołach, czy przedszkolach?

Intendent – kto to?

Intendent zajmuje jedno z ważniejszych i odpowiedzialnych stanowisk w placówce przedszkolnej. Jego obowiązkiem jest znajomość przedszkolnego regulaminu oraz dbanie o to, aby każdy inny pracownik go przestrzegał. Osoba na tym stanowisku chroni dane osobowe, informacje niejawne oraz tajemnicę skarbową placówki, oraz swoich współpracowników. Może być również odpowiedzialny za zbieranie pieniędzy w roli skarbnika. Rola intendenta jest niezwykle ważna – sprawuje także nadzór nad żywieniem w placówkach edukacyjnych, zamawia artykuły żywnościowe, sprawdza ich skład jakościowy (kontroluje, aby żywienie dzieci było zgodne z normami prawnymi lub wymaganiami dzieci będących na specjalnych dietach) oraz pilnuje planów żywieniowych. Praca intendenta jest zróżnicowana w zależności od placówki. Intendent może zarządzać pracą personelu gospodarczego, jak i sam brać udział w pracach.

Warto zaznaczyć, że intendent podlega kontroli ze strony Państwowej Inspekcji Sanitarnej, a Sanitarna Dokumentacja Intendenta należy do jednego z jego obowiązków. Osoba na tym stanowisku musi być także doskonale zapoznana z aktualnym rozporządzeniem wydanym przez Ministra Zdrowia dotyczącym żywienia dzieci w przedszkolach.

Zakres obowiązków intendenta

Obowiązki intendenta są bardzo rozbudowane i różnorodne, od zadań żywieniowych po administracyjne. Do jego zadań należą:

 • prowadzenie dokumentacji na temat działalności przedszkola;
 • gromadzenie zapasów produktów spożywczych;
 • sporządzanie jadłospisów, dokumentacji żywieniowej i dokumentacji sanitarnej;
 • kontrolowanie warunków sanitarnych i jakości przygotowywanych posiłków dla dzieci;
 • sporządzanie posiłków zgodnie z zapotrzebowaniem;
 • dbanie o utrzymanie porządku w kuchni szkolnej,
 • nadzór nad finansami przedszkola;
 • prowadzenie niezbędnej dokumentacji sanitarnej według zasad GMP, czyli dobrej praktyki produkcyjnej;
 • kontrolowanie wydatków i wpływów placówki;
 • sporządzanie raportów kasowych;
 • egzekwowanie wpłaty za przedszkole od rodziców zapisanych dzieci;
 • dbanie o zaopatrzenie przedszkola;
 • zapewnianie materiałów kancelaryjno-biurowych;
 • prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania i wiele, wiele innych administracyjnych obowiązków.

Jak zostać intendentem?

Według informacji, zamieszczonych na stronie ISAP – Internetowego Systemu Aktów Prawnych, zawód intendenta nie wymaga studiów wyższych, wykształcenie średnie stanowczo wystarczy. Mile widziane są jednak kierunki ekonomiczne lub o profilu gastronomicznym, gdyż w pewien sposób nakierowują do objęcia przyszłego zawodu. Przygotowanie jadłospisów wymaga wiedzy w zakresie żywienia. Intendent musi wiedzieć, jakie artykuły spożywcze dobrać, aby zapewniały one dzieciom niezbędne witaminy i energię. Wiedza ekonomiczna umożliwia z kolei planowanie wydatków, przydaje się do rozliczania zaliczek. Dodatkowo osoby, które posiadają już doświadczenie na stanowisku administracyjnym, mają większe szanse na zatrudnienie, które odbywa się na zasadach samorządowych ustalonych w Ustawie Dz. U. 2008 nr 223 poz. 1458.

Kurs na intendenta

Osoby, które chcą pracować jako intendent, lecz obawiają się, że ich kwalifikacje są zbyt niskie, mogą zdecydować się na kurs. Najpierw jednak warto przeanalizować oferty pracy danej placówki dla intendenta, aby wiedzieć, jakiego dokładnie wykształcenia i umiejętności oczekuje się od kandydata. To ważne, ponieważ o ile jedna organizacja może wymagać umiejętności i wiedzy ekonomicznej, o tyle druga może oczekiwać wiedzy z zakresu żywienia. Na tej podstawie można następnie dobrać odpowiedni kurs. Polski Instytut Dietetyki organizuje kurs intendenta w cenie niespełna 700 zł  (cena w 1 kwartale 2023 roku).

Program kursu obejmuje zasady prawidłowego żywienia dzieci i młodzieży, planowanie posiłków, zasady prowadzenia zakładu żywieniowego zbiorowego, czy zasady bezpieczeństwa w zakładach żywienia zbiorowego. Przekazuje również wiedzę na temat zasad dobrej praktyki higienicznej. Kurs kończy się uzyskaniem dyplomu intendenta. Jednak na polskim rynku dostępnych jest strasznie więcej kursów, a nawet kurs online dla intendentów. Warto także rozejrzeć się za kursem administracyjno-biurowym, jeśli zakres obowiązków w ofercie pracy obejmuje głównie zadania w tym obszarze.

Wymagania na stanowisku intendenta

Oprócz wykształcenia bardzo ważną rolę w charakterze dobrego intendenta przedszkola odgrywają kompetencje zawodowe miękkie. Są nimi kultura osobista, życzliwość, punktualność, dokładność w stosunku do wykonywanych zadań i bardzo dobra organizacja własnego czasu pracy. Kolejnym atutem będzie posiadanie umiejętności w obsłudze komputera oraz urządzeń biurowych.

Intendent pracuje w szkole, a zatem kompetencje zawodowe miękkie stanowią bardzo ważny czynnik w jego pracy. Przede wszystkim powinien być osobą empatyczną o dużej cierpliwości. Powinien mieć dobrze rozwinięte umiejętności komunikacyjne i nawiązywania relacji. Intendent powinien być także pracownikiem samodzielnym, który doskonale potrafi organizować pracę własną, jak i innych osób – współpracuje bowiem z personelem jak i rodzicami dzieci. Praca w placówce edukacyjnej wymaga również wysokiej kultury osobistej i dyspozycyjności.

Jak wygląda praca intendenta?

Praca intendenta brzmi dosyć spokojnie, lecz również tak jak wiele innych zawodów niesie ze sobą zagrożenia. Intendent, który pracuje głównie w charakterze administracyjnym, wiele czasu spędza przed dokumentacją i komputerem. Narażony jest więc na dyskomfort oczu. Może również doświadczać bóli ze względu na tryb pracy siedzącej. Z kolei intendent, który zajmuje się głównie żywnością w placówce, narażony jest na przeziębienia ze względu na duże różnice temperatur, przebywanie w magazynach żywności, czy chłodni.

Ponadto w trakcie podnoszenia ciężkich towarów może obciążać swój organizm. W pracy obecny jest również hałas, czy to ze względu na obecność w kuchni, magazynie, czy przez pracę blisko dzieci. Intendent w dużej mierze pracuje z ludźmi, rozmawia z dyrektorem szkoły, czy innymi pracownikami placówki. Nawiązuje relacje z dostawcami żywności. Jeśli jego praca ma charakter administracyjny, wówczas wymienia informacje z kadrą szkoły.

Jakie jest wynagrodzenie intendenta?

Zgodnie z badaniami zamieszczonymi na stronie Wynagrodzenia.pl, zawód intendenta zalicza się do stanowisk administracyjnych, w związku z tym mediana miesięcznych zarobków wynosi 3 790 zł brutto, czyli ponad 2900 zł „na rękę”. Dodatkowo przysługuje mu większość benefitów pozapłacowych takich jak dofinansowanie zajęć sportowych, dostęp do pakietów medycznych w placówkach prywatnych oraz ubezpieczenie zdrowotne. 25% intendentów zarabia powyżej 4 240 zł brutto, a kolejne 25% poniżej 3 410 zł brutto. Jak widzimy, zarobki intendentów w placówkach przedszkolnych są bardzo zróżnicowane.

Intendent to więc bardzo różnorodne stanowisko pracy. Konkretne obowiązki na stanowisku intendenta różnią się w zależności d placówki. Podczas gdy w jednej szkole może być odpowiedzialny głównie za żywienie, w innej jego zakres obowiązków koncentruje się głównie na zadaniach administracyjnych.

Oceń artykuł
2.8/5 (10)