Logistyk – czym się zajmuje i ile zarabia?

Logistyk to dosyć enigmatyczny zawód, który wielu kojarzy się głównie z przewozem. Choć rzeczywiście to transport odgrywa tutaj główną rolę, to logistyk jest odpowiedzialny nie za sam dowóz, a cały łańcuch dostaw. Jak zostać logistykiem i na czym polega jego praca? Dowiesz się z artykułu. 

Logistyk w magazynie

Zawód logistyka to stosunkowo nowa branża, która jeszcze nie tak dawno występowała pod innymi nazwami. Jednak ogólnie mówiąc to szereg czynności koncentrujących się w obszarze dostaw i zaopatrzeń magazynowych objęto mianem logistyki. Z tego też względu zaczęły pojawiać się nowe oferty pracy działające w tej branży. Sam logistyk, czyli przedstawiciel zawodu zaczął być coraz częściej przejawiającym się zawodem na stronach z ogłoszeniami. Ze względu na wysokie zapotrzebowanie na logistyków kandydaci wybierają się na studia logistyczne lub idą do technikum logistycznego. Czy to właściwa droga? Aby to przeanalizować, najpierw bliżej przyjrzyjmy się zawodowi logistyka.

Kim jest logistyk?

Logistyk to osoba, która zajmuje się zarządzaniem łańcuchem dostaw. Analizuje cały proces przekazu, w taki sposób by towar bezpiecznie i w wyznaczonym terminie dotarł do odbiorcy. Ze względu na rozwój i międzynarodową wymianę towarów jest to obecnie przyszłościowy i chętnie wybierany zawód, a w konsekwencji popularny kierunek w edukacji. Logistyk dba o zaopatrzenie firm, sprawuje nadzór nad procesem planowania, realizacji dostaw i produkcji. Firmy potrzebują specjalistów z branży logistycznej, więc na popularnych portalach z propozycjami zatrudnienia wzrasta również liczba ofert pracy. Ważne jest rozróżnienie spedytora od logistyka. Logistyk zajmuje się szerokim zakresem dostaw. Analizuje je od podstaw, mając na uwadze zarówno plan, jak i kontrolę całego procesu transportu. Spedycja natomiast dotyczy dostaw realizowanych z jednego punktu do drugiego.

Jak zostać logistykiem?

Choć specjalne uprawnienia w tym zawodzie nie są niezbędne, to na pewno trzeba mieć predyspozycje i orientować się w zagadnieniach z branży. A więc, aby pełnić zawód na stanowisku logistyka, należy mieć do tego odpowiednią wiedzę. Tę można z kolei uzyskać w toku edukacji na kierunkach związanych albo ściśle z logistyką, albo ekonomią. Aby zostać logistykiem, warto udać się na studia logistyczne lub do technikum logistycznego. Wszelkie ekonomiczne i kierunki pokrewne zapewniają zdobycie wiedzy z zakresu prawa przewozowego, prawa cywilnego i gospodarczego. Kandydat zdobywa podstawy biznesowego, marketingowego i ekonomicznego podejścia do branży.

Oprócz wykształcenia dla pracodawcy istotne jest także doświadczenie, a te można zdobyć na praktykach lub stażu. Praktyki są zwykle jednym z etapów edukacji w technikum. O staż natomiast warto się postarać jeszcze w trakcie edukacji, jeśli nauka na to pozwala, lub tuż po skończeniu szkoły czy studiów. Praktykant może poszukać propozycji w firmach transportowych, u spedytorów, w zakładach produkcji, w firmach zajmujących się magazynowaniem, czy handlem.

Logistyk – wymagania

Biorąc pod uwagę zakres obowiązków logistyka, przedstawiciel zawodu powinien odznaczać się odpowiednią wiedzą i umiejętnościami. Przede wszystkim niezbędna jest umiejętność rozpoznania i zdefiniowania rynku oraz zachodzących w nim procesów. Logistyk powinien nadążać za trendami i umieć je wykorzystać w opracowaniu procesu dostaw. Oczywiście musi także mieć szeroką wiedzę na temat transportu. Cenna jest również znajomość języków obcych, w szczególności języka angielskiego, niemieckiego, francuskiego i rosyjskiego.

Cechy dobrego logistyka

Tak jak w każdej pracy i w przypadku logistyka duże znaczenie w powodzeniu zawodowym odgrywają kompetencje zawodowe. Oprócz kompetencji twardych opartych na czystej wiedzy, kwalifikacjach i doświadczeniu, kandydat powinien odznaczać się kompetencjami miękkimi. Do takich należą:

 • Analityczny umysł – logistyk musi umieć przewidzieć niektóre sytuacje i przeciwdziałać im zanim się wydarzą. Umiejętność logicznego myślenia to także podstawa do planowania tak złożonego procesu, jakim jest logistyka.
 • Odpowiedzialność – logistyk musi mieć na względzie bezpieczeństwo towarów. Niezależnie od tego, czy zajmuje się ich transportem, czy magazynowaniem, to jest odpowiedzialny za ich stan.
 • Koncentracja – w zawodzie logistyka pomyłki mogą pociągać za sobą bardzo poważne skutki, dlatego kandydat musi koncentrować się na każdym z zadań osobno z dużym zaangażowaniem.
 • Komunikatywność – logistyka oznacza pracę z ludźmi. Wykonywanie telefonów, pisanie e-maili i kontakt bezpośredni to codzienność, dlatego trzeba umieć nawiązać z ludźmi nić porozumienia.
 • Umiejętność pracy pod presją czasu – niestety logistyk to zawód dynamiczny, w którym nie ma czasu na nudę. Proces dostaw zakłada terminowe wykonywania obowiązków. Każda minuta ma znaczenie.

Logistyk — zakres obowiązków

Praca logistyka wymaga wieloaspektowego podejścia. Jego zakres działań jest szeroki. Zarządza przepływem surowców i towarów układając odpowiedni plan ich przerzutu. W zależności od tego, w jakiej firmie pracuje, do jego zadań należy:

 • pilnowanie kosztów,
 • organizacja transportu,
 • analiza stanów magazynowych,
 • zarządzanie zapasami,
 • ustalanie planu dostaw,
 • kategoryzacja produktów,
 • nadzór nad produkcją,
 • prognozowanie popytu,
 • zaangażowanie w obsługę klienta,
 • prowadzenie dokumentacji logistycznej,
 • wystawianie faktur,
 • koordynacja przepływu materiałów, gotowych produktów lub surowców.

Technik logistyk

Istnieją różne drogi do tego, by zostać logistykiem. Technikum logistyczne wydaje się jednym z pierwszych kroków, jakie przyszły logistyk powinien podjąć. Technik logistyk to tytuł, jaki otrzymują absolwenci technikum podejmujący decyzję o pracy w zawodzie logistyka jeszcze przed wyborem szkoły średniej. Jednak kwalifikacje można uzyskać także w szkołach dla dorosłych. Warunkiem uzyskania certyfikatu jest zdanie egzaminu zawodowego, który potwierdza posiadanie kwalifikacji do wykonywania zawodu logistyka.

Czym zajmuje się logistyk?

Logistyk działa w obszarze realizacji dostaw dóbr i produktów. Dlatego jego praca polega na opracowywaniu planów, ich realizacji i nadzorowaniu całego procesu przepływu towarów od jednej organizacji do drugiej – w której nastąpi sprzedaż. Zadaniem logistyka jest realizacja przekazania towarów w sposób sprawny i niezawodny. Logistyk dba także o to, by towary magazynowe nie zajmowały zbędnego miejsca, a koszty przechowywania, jak i te dotyczące przewozu mieściły się w planie budżetowym. Ujmując zawód ogólnie, logistyk zajmuje się szeroko pojętą realizacją zamówień.

Ile zarabia logistyk?

Na to, ile zarabia logistyk, wpływ ma miejsce zatrudnienia. Istotna jest wielkość firmy, a także jej położenie. Doświadczenie zawodowe i staż pracy logistyka również odgrywa znaczącą rolę. Zgodnie z danymi portalu Wynagrodzenia.pl  mediana zarobków na stanowisku logistyka wynosi 5270 zł brutto. Ile zarabia technik logistyk? Niezależnie od wykształcenia zarobki logistyków są postrzegane jako dobre, ponieważ 25% z nich zarabia mniej niż 4480 zł brutto, co oznacza ponad 3300 zł netto. 1/4 specjalistów logistyki zarabia ponad 4600 zł na rękę. Na najwyższe zarobki może liczyć starszy specjalista w dziedzinie logistyki. Mediana zarobków starszych specjalistów wynosi 6290 zł brutto. Jednak praca jako logistyk już na starcie zapewnia dobre zarobki, ponieważ połowa młodszych specjalistów może liczyć na zarobki pomiędzy 4000 a ponad 5000 zł brutto.

Technikum logistyczne

Technikum logistyczne przekazuje kandydatom wiedzę z zakresu:

 • przyjmowania i wydawania towarów magazynowych,
 • magazynowania towarów,
 • sporządzenia dokumentacji magazynowej,
 • planowania, organizacji, a także dokumentowania całego procesu transportu i procesów spedycyjnych.

Technikum logistyczne nadaje kandydatowi kwalifikacje:

 • SPL.01 Obsługa magazynów
 • SPL.04 Organizacja transportu

Do obowiązkowych zajęć edukacyjnych na kierunku technik logistyk, należą, takie z zakresu:

 • podstaw ekonomii,
 • statystyki,
 • podstaw logistyki,
 • prowadzenia działalności gospodarczej,
 • komunikacji interpersonalnej,
 • języka zawodowego,
 • podstaw transportu,
 • obsługi magazynów,
 • prowadzenia dokumentacji transportowo-spedycyjnej.

Jakie technikum logistyczne warto wybrać?

Kandydat ma do wyboru np.:

 • Zespół Szkół Nr 1 w Krakowie
 • Technikum Administracyjno-Usługowe w Łodzi
 • Zespół Szkół Samochodowych i Licealnych Nr 3 w Warszawie
 • Zespół Szkół Logistycznych – Technikum Nr 12 we Wrocławiu

Logistyka – co to?

Logistyka obejmuje swoim znaczeniem szereg czynności, które mają wpływ na dostarczanie towarów. Jest to branża biznesowa, która dotyczy zarządzania łańcuchem dostaw. Obejmuje ich kontrolę, wymianę między ludźmi i organizacjami. Logistyka oznacza przede wszystkim sprawny i efektywny z czasowego i finansowego punktu widzenia przepływ surowców, materiałów, towarów. Logistyk w swoich działaniach musi brać pod uwagę oczekiwania klienta. Obszar ten obejmuje także zagadnienia informacyjne, polega na:

 • dokumentowaniu,
 • szacowaniu popytu,
 • kontroli zapasów,
 • obsłudze klienta,
 • planowaniu lokalizacji zakładów produkcyjnych, czy magazynów ze względu na ich strategiczne położenie,
 • pakowaniu (wyborze opakowań, czy ich recyklingu).

Studia logistyczne

Logistykiem można być i po studiach, i po technikum. Jednak kandydaci po studiach u niektórych pracodawców mogą mieć większe szanse na stanowisko kierownicze, czy specjalistyczne. Brak stopnia naukowego pozwala na pracę np. przy odbiorze i komplementacji zamówień, czy operacjach wysyłkowych. Kandydaci po studiach logistycznych mogą od razu celować wyżej, w spedycję i handel. Jednak tak naprawdę największe znaczenie ma doświadczenie. W przypadku kandydatów, którzy chcą udać się na studia, warto zapoznać się z charakterem. Można wybrać studia czysto logistyczne, lecz logistyka stanowi także specjalność na innych kierunkach, np. takich jak zarządzanie, czy marketing. Specjalizacje studiów logistycznych obejmują np.:

 • Logistykę handlu i dystrybucji.
 • Transport – Spedycję – Logistykę.
 • Zarządzanie jakością w systemach produkcyjnych.

Na studiach można pójść na praktyki, które już dają kandydatowi pierwsze doświadczenie w branży logistycznej. Studia logistyczne są dosyć popularnym kierunkiem. Kończą się albo tytułem inżyniera, albo licencjatem, czy tytułem magistra w wypadku pociągnięcia nauki dalej. Studia inżynierskie trwają 3,5 roku. Studia magisterskie trwają 1,5 roku po ukończeniu studiów pierwszego stopnia. Każda uczelnia oferuje studia o innym charakterze. Studiów na kierunku logistyki można szukać w:

 • Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Uniwersytecie Łódzkim
 • Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu

Czy warto studiować logistykę?

Każdy kraj jest rozwinięty gospodarczo bardziej lub mniej w konkretnych obszarach. W poszczególnych państwach są różne ceny określonych produktów i surowców. Ze względu na powyższe, między państwami produkty są transportowane. Aby ten proces mógł przebiec bezproblemowo, potrzebna jest wiedza specjalistyczna, czyli właśnie logistyka. Dlatego logistyk to przyszłościowy zawód. Absolwenci kierunku mają szansę na rozwinięcie kariery, jako specjaliści, kierownicy, menedżerowie. Jednak studia to tylko teoria, więc nie należy zapominać o doświadczeniu, bo to ono jest najistotniejsze dla pracodawcy.

Praca dla logistyka – gdzie szukać?

Logistyk może liczyć na stabilne zatrudnienie w wielu firmach. Może szukać pracy w zakładach spedycyjnych, handlowych, na magazynach, czy w innych firmach, w których wymagana jest wiedza o procesach logistycznych i transporcie. Zakres wiedzy logistyka jest na tyle szeroki, że może on znaleźć zatrudnienie nie tylko w firmach ściśle ukierunkowanych na transport. Jego kompetencje świetnie sprawdzą się w branży kosmetycznej, IT, w sklepach internetowych, czy instytucjach rządowych. Aktualne oferty pracy dla logistyka łatwo znaleźć na portalach z ogłoszeniami, w mediach społecznościowych, czy pytając bezpośrednio w firmach logistycznych.

Oceń artykuł
0/5 (0)