Rodzaje bezrobocia – sprawdź jego skutki i przyczyny powstania

Na bezrobocie może mieć wpływ wiele czynników sięgających sytuacji ekonomicznych, psychologicznych czy społecznych. Jest to niezwykle ciężki czas, w którym bardzo często spotykamy się z brakiem zrozumienia przez najbliższych. Wydłużający się okres braku pracy, może również utrudniać nam zdobywanie następnej. Sprawdź, jakie wyróżniamy rodzaje bezrobocia oraz jakie są skutki i przyczyny jego powstania.

rodzaje bezrobocia

Bezrobocie – co to jest?

Zapewne każdy bardzo dobrze wie, jaka jest definicja bezrobocia. Nieważne czy zderzył się z tym sam, czy jednak spotkało to jego bliską osobę.

Bezrobocie to okres, w którym osoba zdolna i chętna do podjęcia się zatrudnienia, nie może znaleźć pracy. Osoba bezrobotna nie jest nigdzie zatrudniona, nie prowadzi żadnej działalności gospodarczej oraz innej pracy zarobkowej. Zjawisko te spowodowane jest wieloma przyczynami i skutkami psychologicznymi, ekonomicznymi oraz społecznymi.

Zapoznaj się również z Ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 roku “o promocji zatrudnienia i instytucji rynku pracy”.

Jakie są rodzaje bezrobocia?

Obecnie istnieje wiele rodzajów bezrobocia, które na przykład zależne są od długości trwania danego zjawiska lub przyczyn jego powstania. Wśród nich wyróżniamy:

 1. Bezrobocie strukturalne – to brak równowagi pomiędzy liczbą osób szukających danego zatrudnienia, a liczbą ofert pracy wystawianych przez pracodawców
 2. Bezrobocie frykcyjne – to zjawisko dość krótkotrwałe i nieszkodliwe dla gospodarki. Pojawia się w sytuacji, kiedy pracownik zmienia miejsce swojego stałego zamieszkania i przez krótki okres czasu pozostaje bez pracy
 3. Bezrobocie koniunkturalne – ma dwa symptomy zachowawcze: wzrasta i maleje. To znaczy, że podnosi się w chwili kiedy gospodarka przechodzi poważny kryzys, a obniża kiedy maleje poziom konsumpcji i następuje redukcja zatrudnienia
 4. Bezrobocie lokalne – to wynik małej liczby miejsc pracy w danym regionie, przez co wiele osób ma problem ze znalezieniem pracy
 5. Bezrobocie sezonowe – w zależności od zmian sezonowych w kraju, w pewnych okresach czasu pojawia się więcej lub mniej ofert pracy. Z tego rodzaju bezrobociem najczęściej spotykamy się w turystyce, budownictwie czy rolnictwie
 6. Bezrobocie technologiczne – pojawia się wtedy, kiedy z biegiem czasu nowopowstałe technologie zastępują pracowników dotychczas wykonujących swoją pracę
 7. Bezrobocie jawne – ustalane jest na podstawie wszystkich osób zarejestrowanych w swoim powiatowym Urzędzie Pracy
 8. Bezrobocie klastyczne – to zjawisko, w którym pracownicy danych placówek postanawiają walczyć o wyższe wynagrodzenie równocześnie doprowadzając do masowych zwolnień, czyli inaczej redukcji zatrudnienia
 9. Bezrobocie dobrowolne – pracownik sam z własnej woli decyduje się przejść na bezrobocie, z racji pobierania wystarczającego mu zasiłku od Państwa
 10. Bezrobocie przymusowe – pracownik jest zdolny i chętny do podjęcia nowej pracy, jednak różne sytuacje losowe nie pozwalają mu jej znaleźć
 11. Bezrobocie ukryte/utajone – pojawia się np. w sytuacji, gdy osoba, która nie posiada żadnej pracy, nie zarejestruje się do powiatowego Urzędu Pracy, w zakładach zatrudnianych jest więcej pracowników niż w rzeczywistości jest to konieczne lub w przypadku, kiedy osoba przebywa na wcześniejszej emeryturze

Jakie są przyczyny bezrobocia?

Przyczyn powstania zjawiska bezrobocia może być naprawdę wiele. Do tych głównych możemy między innymi zaliczyć wspomniany wyżej szybki rozwój nowych technologii zastępujących człowieka, zbyt wysokie koszty zatrudnienia dla pracodawców, brak odpowiednich umiejętności poszukiwanych przez pracodawców do profesjonalnego objęcia stanowiska pracy, wysokie zasiłki dla bezrobotnych wystarczające na samodzielne przeżycie, nagły i drastyczny spadek zapotrzebowania na daną usługę czy produkt lub zaniedbanie gałęzi gospodarki w regionie.

Zasiłek dla bezrobotnych. Jakie warunki trzeba spełnić, aby go otrzymać? 

Jakie są skutki bezrobocia?

Jak już wcześniej wspomnieliśmy, skutki bezrobocia mogą być psychologiczne, ekonomiczne lub społeczne.

Do psychologicznych zaliczamy duży stres, zaburzenia emocjonalne niekiedy sięgające prób samobójczych, depresja, nerwica, obniżenie samooceny i brak pewności siebie, jak i zrezygnowanie oraz niechęć do dalszego poszukiwania zatrudnienia.

Do ekonomicznych skutków możemy zaliczyć na przykład rozwój tak zwanej szarej strefy, deficyt budżetowy, znaczne zmniejszenie wpływów, spadek odpowiednich kwalifikacji wśród osób bezrobotnych, zwiększenie wydatków na zasiłki dla bezrobotnych oraz walkę z bezrobociem, a także spadek poziomu danej produkcji.

W społecznych skutkach bezrobocia możemy uwzględnić przeróżne patologie społeczne, wykluczenie, utrata statusu społecznego, pogarszające się relacje z rodziną i bliskimi, przymuszone emigracje zarobkowe, poczucie biedy i ubóstwa.

Zasiłek dla bezrobotnych – ile wynosi i komu przysługuje? 

Oceń artykuł
4.3/5 (6)
Kalkulator wynagrodzeń

Kalkulator wynagrodzeń

Neto, brutto, na rękę - można zwariować.
Skorzystaj z naszego prostego i użytecznego kalkulatora wynagrodzeń

Przejdź do kalkulatora

Chcę zarabiać...

 

Przejdź do kalkulatora