Budżetówka – wszystko, co powinieneś o niej wiedzieć

Praca w budżetówce wiąże się ze stabilnością zatrudnienia, dodatkowymi świadczeniami, trzynastkami i możliwym wcześniejszym przejściem na emeryturę. Jakie zawody wliczają się do tzw. budżetówki oraz na jakie wynagrodzenie mogą liczyć?

budzetowka-policjant

Praca w budżetówce niesie za sobą wiele korzyści, jak chociażby zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę, brak nadgodzin, „trzynastki” oraz odprawę emerytalną czy przestrzeganie wszelkich przepisów Kodeksu pracy. W sferze budżetowej znajduje się wiele różnych zawodów, dzięki czemu każdy zainteresowany znajdzie coś dla siebie. Czym jest owa budżetówka oraz jak się do niej dostać? Na jakie wynagrodzenie mogą liczyć pracownicy sfery budżetowej? Zapraszamy do lektury tekstu!

Praca w budżetówce, czyli jaka?

Budżetówka, zwana jest również pod inną nazwą – państwowa sfera budżetowa. Składają się na nią wszystkie jednostki organizacyjne państwa, których pensje są wypłacane z finansów publicznych. Jest to niezwykle rozbudowana zawodowo grupa, w której znajdziemy m.in.: pracowników narodowej służby zdrowia, wojskowych, policjantów, strażaków, czy nauczycieli. Pracowników budżetówki znajdziemy również we wszystkich ośrodkach publicznych – domach dziecka, domach kultury, domach spokojnej starości, teatrach itd. Choć zakres stanowisk jest szeroki, to i tak największą grupę stanowią pracownicy urzędów – państwowych i samorządowych.

Praca w tej sferze wiąże się z przestrzeganiem przez pracodawców wszystkich przepisów Kodeksu pracy. Pracownicy mogą liczyć na umowę o pracę i związane z nią wszystkie przywileje. W tym przypadku to państwo jest pracodawcą i przestrzega prawa, co jest znacznie trudniejsze do uzyskania w przypadku przedsiębiorstw prywatnych. Nie trzeba obawiać się, że pensja zostanie wypłacona z opóźnieniem lub że pracodawcy zabraknie środków na wynagrodzenia. Dodatkowo również zachowany jest pełny wymiar pracy – w budżetówce zmiany trwają po 8 godzin dziennie lub w przypadku niektórych zawodów nieco więcej, ale nigdy nie mogą przekroczyć 40 godzin tygodniowo. Jak więc widzimy, nie ma mowy o obowiązkowych nadgodzinach.

Zarobki w budżetówce

Niegdyś zarobki w budżetówce cieszyły się sporym powodzeniem i sprawiały, że społeczeństwo zazdrościło posady w instytucjach państwowych. Wraz z upływem czasu sytuacja obróciła się jednak na niekorzyść pracowników sfery budżetowej. Podwyżki wynagrodzeń nie były brane pod uwagę, w wyniku czego owe wynagrodzenia nie są już tak zachęcające. Trudną sytuację budżetową spowodowała na pewno wysoka inflacja, brak podwyżek przez dłuższy czas i stale podnoszona płaca minimalna.

Obecnie wynagrodzenie zasadnicze w budżetówce zależne jest od kategorii zaszeregowania i może wynosić od 2000 zł brutto do 3300 zł brutto. Pracodawca może tak dopasować wynagrodzenie pracownikom pracującym w pełnym wymiarze godzin, aby nie było ono niższe niż minimalna krajowa, która od stycznia 2022 roku będzie wynosić 3010 zł brutto. Jak można zauważyć, mimo podwyżek pensje podstawowe są nadal dość niskie, gdyż nawet w najlepszym przypadku mogą wynosić jedynie nieco ponad minimalne wynagrodzenie. Prowadzone są jednak kolejne prace w tym zakresie, ponieważ projekt nowelizacji ustawy budżetowej zakłada zwiększenie funduszu wynagrodzeń. Dzięki temu będą jeszcze wyższe pensje dla pracowników.

Praca w budżetówce – dodatki i przywileje

Choć wynagrodzenia w sferze budżetowej nie są już tak kuszące w porównaniu do sektora prywatnego, to dla pracowników sfery budżetowej przygotowano fundusz premiowy oraz fundusz nagród, na które mogą liczyć. Jak więc się okazuje, wypłacane jest nie tylko wynagrodzenie zasadnicze. Są to m.in.:

  • tzw. trzynastka, czyli dodatkowe, trzynaste wynagrodzenie w skali roku, które wartością jest równe miesięcznej pensji. Jest wypłacane zawsze w pierwszych 3miesiącach nowego roku i przysługuje za rok poprzedni.
  • miesięczny dodatek stażowy za wysługę lat. Wynosi on 5% miesięcznej pensji za ponad 5 lat pracy i zwiększa się z każdym rokiem o 1%. Maksymalnie może wynosić 20% pensji.
  • wszelkie dodatki funkcyjne, specjalne i zawodowe,
  • nagrody za ponadprzeciętne osiągnięcia,
  • roczne nagrody, które są doliczane i wypłacane z trzynastką,
  • nagrody jubileuszowe, np. za staż pracy.

Osoby zatrudnione w budżetówce mogą również liczyć na finansową odprawę przed odejściem na rentę czy emeryturę. Jej wysokość jest uzależniona ściśle od liczby lat przepracowanych na danym stanowisku i wynosi:

  1. za minimum 10 lat pracy otrzymuje się równowartość dwumiesięcznego wynagrodzenia,
  2. po przepracowaniu minimum 15 lat pracy otrzymuje się równowartość trzymiesięcznego wynagrodzenia,
  3. za minimum 20 lat pracy otrzymuje się równowartość sześciomiesięcznego wynagrodzenia.

Budżetówka – mniejsza rotacja pracowników

Żyjemy obecnie w niepewnym świecie, gdzie rotacja pracowników w różnych branżach prywatnych jest niezwykle wysoka. W przypadku sfery budżetowej możemy śmiało mówić o sytuacji stabilnej i opanowanej. Nie ma mowy o zwolnieniach, cięciach budżetowych czy wszystkich innych przypadkach, przez które pracownicy mogliby poczuć się zagrożeni na swoim stanowisku pracy. Zazwyczaj wszystkie stanowiska w instytucjach państwowych są przemyślane i potrzebne, by cała machina jaką jest państwo pracowała bez zarzutu. Jeśli osoba zatrudniona przepracuje okres próbny i sprawdzi się na swoim stanowisku, to zazwyczaj pracuje w danej instytucji tak długo, aż nie przejdzie na rentę czy emeryturę.

Szkolenia w budżetówce

Świeżo zatrudnieni pracownicy budżetówki cieszą się zdobytym stanowiskiem pracy i nowymi przywilejami. Niektórzy wraz z upływem czasu będą chcieli rozwijać swoje kompetencje tak, aby podejmować się nowych zadań i otrzymać związany z nimi awans zawodowy. W sektorze prywatnym ścieżka rozwoju kariery nie jest jawnie opisana, gdyż zazwyczaj zależy od sprzyjających okoliczności i preferencji pracodawcy. Zupełnie inaczej jest w kwestii awansowania i rozwoju, gdy mówimy o sferze budżetowej.

Tutaj wszystkim są dokładnie znane warunki, które powinni spełnić pracownicy, jeśli zamierzają ubiegać się wyższe stanowisko (doświadczenie, staż pracy czy wykształcenie). Co ważne, nawet na początku kariery wiadomo, co należy zrobić, aby otrzymać awans. Jedyny problem, który może być przeszkodą, jest taki, że ze strony pracodawcy nie można liczyć na żadne szkolenia, kursy ani nawet dofinansowania. Wszystko należy opłacić i zorganizować sobie we własnym zakresie.

Oceń artykuł
0/5 (0)