Kwarantanna – wszystko, co powinieneś o niej wiedzieć

Kwarantanna jest obowiązkowa dla osób zarażonych wirusem SARS CoV-2, dla współlokatorów osoby chorej, a także dla przyjezdnych do kraju. Na jakiej podstawie można być zwolnionym z kwarantanny? Ile trwa oraz czego dotyczą nowe przepisy?

kobieta-na-kwarantannie

Kwarantanna jest jednym ze sposobów na walkę z wystąpieniem stanu epidemii. Dzięki obostrzeniom tego rodzaju oraz dotrzymywaniu określonych ograniczeń można w skuteczny sposób wstrzymać liczbę zachorowań, poprzez nieroznoszenie wirusa przez osoby zarażone. Przepisy odnośnie kwarantanny ciągle się zmieniają. Są one zależne od liczby zachorowań w danym okresie czy niebezpieczeństwa wariantu, z którym się obecnie mierzy świat. Kto powinien bezwarunkowo udać się na kwarantannę, a kogo ona nie obowiązuje? Ile trwa obecnie kwarantanna? Zapraszamy do lektury.

Kwarantanna – ile trwa?

Kwarantanna to odizolowanie osoby od reszty społeczeństwa z powodu prawdopodobieństwa, że osoba ta może być zarażona. Kwarantannę zazwyczaj nakłada Państwowa Inspekcja Sanitarna. Dzięki temu odosobnieniu istnieje duża szansa, że wirus przestanie się rozprzestrzeniać i tym samym osoba nie zdoła zarazić innych. Początkowo kwarantanna trwała 14 dni. Jednak wraz z obniżeniem liczby zachorowań, a także wprowadzeniem na rynek szczepionek przeciwko COVID-19, czas ten ulega ciągłym zmianom. Obecnie kwarantanna wynosi 10 dni, przy czym jak najbardziej istnieje możliwość jej skrócenia. Aby skrócenie okresu kwarantanny było możliwe, należy wykazać uzasadniony powód, jak np. uzyskanie negatywnego wyniku z testu przeciwko wirusowi. Kwarantannę nakłada Państwowa Inspekcja Sanitarna i obowiązkiem podejrzanego o zarażenie jest odbywać ją w warunkach domowych.

Jeśli podczas kwarantanny osoba na niej przebywająca otrzyma negatywny wynik testu diagnostycznego w kierunku COVID-19, to może w takiej sytuacji ubiegać się o skrócenie okresu kwarantanny. Jeśli po otrzymaniu pozytywnego wyniku testu diagnostycznego zarażenie będzie przebiegać bezobjawowo, to należy bacznie obserwować swój stan zdrowia i wypoczywać. Jeśli zaś podczas okresu kwarantanny pojawią się jakiekolwiek objawy chorobowe i stan zdrowia znacznie się pogorszy – trzeba niezwłocznie skontaktować się z lekarzem rodzinnym. W sytuacjach krytycznych należy wezwać karetkę pogotowia.

Kwarantanna domowa – zasady

Jak już zostało wspomniane kwarantanna jest obowiązkowa i nie można zostać z niej zwolnionym. Przymusowy okres odizolowania jest dla:

 • osoby, która oczekuje na wynik testu w kierunku SARS CoV-2,
 • osoby, która miała bezpośredni kontakt z osobą zarażoną wirusem SARS CoV-2,
 • podróżnych, którzy właśnie wjechali do kraju.

Kwarantannę należy przechodzić w jednym, wyznaczonym przez siebie miejscu. Zazwyczaj jest to miejsce zamieszkania osoby zarażonej lub hotel w przypadku przyjezdnych. Podczas kwarantanny odizolowanie od reszty społeczeństwa jest konieczne. Nie można zatem chodzić do pracy, robić zakupów, spacerować z psem czy nawet przyjmować gości w miejscu odbywania kwarantanny domowej. Aby ułatwić organom możliwość sprawdzenia przestrzegania wyżej opisanych zasad, została stworzona specjalna aplikacja. Inną metodą na sprawdzenie, czy osoba przebywająca na kwarantannie wywiązuje się ze swojego obowiązku jest przyjazd patrolu policji i np. wyjrzenie przez okno. Za nieprzestrzeganie zasad kwarantanny grozi kara grzywny w wysokości nawet do 30 tys. zł. Jak więc widać, opłaca się przestrzegać wszelkich praw związanych z grasującym wirusem.

Kwarantanna a izolacja

Często słyszy się o kwarantannie i izolacji. Jaka jest różnica między tymi dwoma pojęciami? Na początku, kiedy osoba jest jedynie podejrzana o zachorowanie zostaje wysłana na kwarantannę. Wtedy też można wykonać test w kierunku SARS CoV-2, by sprawdzić, jaki jest stan faktyczny. Jeśli okaże się, że osoba nie jest zarażona i otrzymała negatywny wynik testu, może ubiegać się o skrócenie okresu kwarantanny. Jeśli zaś wynik testu diagnostycznego w kierunku COVID-19 okaże się pozytywny, to w takiej sytuacji kwarantanna przechodzi w izolację, na którą kieruje lekarz rodzinny (POZ). Jeśli po otrzymaniu dodatniego wyniku z testu u chorego nie pojawią się żadne dolegliwości i lekarz nie przedłuży izolacji, to chory może ją zakończyć po 10. dniach od czasu otrzymania pierwszego pozytywnego wyniku testu. Jeśli zaś pojawiły się jakiekolwiek objawy, to izolacja może zakończyć się po 3. dniach od czasu ustąpienia gorączki i innych infekcji dróg oddechowych, ale nie wcześniej niż 13 dni od czasu otrzymania pierwszego pozytywnego wyniku testu.

Kwarantanna dla współlokatora

Kwarantannie podlega nie tylko osoba, która spełnia wyżej opisane warunki, ale też wszyscy prowadzący z nią wspólne gospodarstwo domowe a także osoby, które zamieszkują z osobą chorą. W takim przypadku wszystkie osoby przebywają na obowiązkowej kwarantannie przez taki sam czas jak osoba zarażona oraz dodatkowo przez 7 dni po zakończeniu izolacji osoby zakażonej. Oznacza to tyle, że jeśli chory przebywał na izolacji 15 dni, to wszyscy współlokatorzy mają obowiązek przebywać na kwarantannie przez dodatkowe 7 dni, co łącznie daje 22 dni. Jest to czas, kiedy może dojść do ewentualnego zarażenia i ukazania się pierwszych objawów choroby.

Dotychczas osoby zaszczepione i ozdrowieńcy, czyli wszyscy ci, którzy odbywali już domową izolację lub zakończyli hospitalizację z powodu zarażenia, ale nie później niż 6 miesięcy od czasu stwierdzenia u nich zarażenia, były zwolnione z obowiązkowej kwarantanny. Od 15 grudnia przepisy uległy zmianie i wyżej opisane zasady już nie obowiązują. Od teraz są nowe zasady odbywania kwarantanny i wszyscy domownicy zostają objęci kwarantanną, a aby zostać z niej zwolnionym należy wykonać test na COVID-19. Oznacza to, że nie ma już różnicy, czy ktoś był szczepiony, czy jest ozdrowieńcem.

Kwarantanna a skierowanie na test na COVID-19

Obowiązkowa kwarantanna dotyczy wszystkich tych, którzy otrzymali skierowanie na test w kierunku SARS CoV-2. Jak już zostało wspomniane, dotyczy to również ozdrowieńców i osób zaszczepionych. Istnieje jednak kilka wyjątków, kiedy w oczekiwaniu na wynik testu diagnostycznego w kierunku COVID-19 można zrezygnować z przymusowego odizolowania od społeczeństwa. Komu przysługuje tego rodzaju przywilej? Z kwarantanny mogą zrezygnować osoby, które:

 • pracują w służbie zdrowia,
 • wykonują test na obecności wirusa z własnej chęci, ale nie są podejrzane o zachorowanie,
 • przyjechały do sanatorium i rozpoczynają rehabilitację lub leczenie uzdrowiskowe.

Co ważne, kwarantanna może zostać chwilowo zawieszona, jednak dzieje się tak tylko w dwóch przypadkach. Pierwszy z nich to czas podróży z miejsca przebywania na kwarantannie do punktu medycznego, w którym pobierany jest materiał do wykonania testu. Drugim przypadkiem jest wizyta u lekarza, jeśli pojawią się jakieś niepokojące objawy.

Kwarantanna zawsze jest nakładana na osoby automatycznie i widnieje w systemie EWP. Jest liczona od dnia wystawienia skierowania na test przeciwko COVID-19 i może zakończyć się po 10 dniach lub w momencie otrzymania ujemnego wyniku z testu. Jeśli wynik testu okaże się pozytywny, to zarażony przechodzi następnie na obowiązkową izolację, która również jest odnotowana w systemie EWP.

Kwarantanna a pracownik oczekujący na wynik testu

Prawdopodobnie czwartą grupą osób, która nie musi przechodzić na obowiązkową kwarantannę podczas oczekiwania na test będą pracownicy. Jakiś czas temu minister zdrowia ogłosił, że osoby zatrudnione nie będą miały obowiązkowego odizolowania. Szczegóły są jeszcze nieznane.

Kwarantanna po przekroczeniu granicy

Obecnie istnieje obowiązkowa kwarantanna dla wszystkich podróżnych, którzy przekroczyli granicę Polski. Oznacza to, że osoby przyjeżdżające z krajów Unii Europejskiej, ze strefy Schengen czy wszystkich pozostałych miejsc muszą zostać odizolowane od społeczeństwa. Jak więc wynika z tego postanowienia, bez względu na to, skąd przybył podróżny, czy podróżował transportem zbiorowym, indywidualnym czy pieszo oraz niezależnie od powodu przyjazdu do kraju – musi odbyć 10 dni przymusowej kwarantanny. Jej obowiązek następuje wraz z przekroczeniem granicy naszego kraju.

Co ciekawe, z obowiązkowej kwarantanny wjazdowej można jednak otrzymać zwolnienie. Powody i warunki jego otrzymania różnią się w zależności od kraju, z którego przyjechał podróżny. Inne będą zatem przypadku przyjazdu z krajów Unii Europejskiej, inne z krajów Schengen oraz inne ze wszystkich pozostałych miejsc.

Kwarantanna – podróż z UE, strefy Schengen i Turcji

W przypadku przyjezdnych z krajów Unii Europejskiej, strefy Schengen lub Turcji istnieje aż 5 sposobów, aby uzyskać zwolnienie z obowiązkowej, trwającej aż 10 dni kwarantanny wjazdowej:

 1. Pierwszym sposobem jest zaszczepienie się pełnym cyklem szczepień w kierunku COVID-19, czyli dwiema dawkami lub jedną, jeśli tak zaleca producent. Muszą być one dopuszczone do obrotu na terenie Unii Europejskiej lub znajdywać się wykazie odpowiedników szczepionek dopuszczonych do obrotu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, który jest prowadzony przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH – Państwowy Instytut Badawczy. Jest jednak jeden warunek – podróżni muszą być zaszczepieni pełnym cyklem szczepień na minimum 14 dni przed wjazdem do kraju (liczone od dnia następującego po podaniu drugiej dawki). W tym celu należy ukazać odpowiedni dokument – unijne cyfrowe zaświadczenie COVID-19 lub inny dokument przetłumaczony na język polski lub angielski, który poświadczy o przyjęciu szczepień.
 2. O zwolnienie z kwarantanny mogą również ubiegać się ozdrowieńcy, czyli osoby, które w przeciągu maksymalnie 6 miesięcy od czasu wjazdu do kraju zachorowały na COVID-19. Aby to poświadczyć, ozdrowieńcy muszą okazać dokument przetłumaczony na język polski lub angielski, który potwierdzi hospitalizację lub pozytywny wynik testu bądź unijne cyfrowe zaświadczenie COVID-19.
 3. Zwolnione z obowiązkowej kwarantanny są również osoby, które okażą negatywny wynik testu w kierunku zarażenia wirusem SARS CoV-2. Wynik musi być poświadczony unijnym cyfrowym zaświadczeniem COVID-19 lub innym, oficjalnym dokumentem przetłumaczonym na język polski lub angielski. Warunkiem jest jednak to, że test musi zostać wykonany najpóźniej 48 godzin przed przekroczeniem polskiej granicy.
 4. Z kwarantanny zwolnione są także dzieci, które nie ukończyły 12. roku życia. Warunkiem jest jednak to, że muszą podróżować z osobą dorosłą, która albo przyjęła pełną dawkę szczepień i może to potwierdzić odpowiednim dokumentem, albo posiada negatywny wynik testu w kierunku COVID-19.
 5. Ostatnia możliwość zwolnienia z obowiązkowej kwarantanny wjazdowej dotyczy podróżnych, którzy jak czytamy na stronie gov.pl:

podlegają innym zwolnieniom wymienionym w § 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Kwarantanna – podróż z pozostałych państw

Dla osób, które przybyły z krajów innych niż kraje Unii Europejskiej, stresy Schengen oraz Turcji istnieje jedna znacząca różnica (inna niż w przypadku przyjazdu z krajów wymienionych powyżej), jeśli zamierzają oni otrzymać zwolnienie z kwarantanny. Ci podróżni nie mogą otrzymać zwolnienia z przymusowej, 10-dniowej kwarantanny wjazdowej, w momencie kiedy wynik testu diagnostycznego w kierunku COVID-19 okaże się negatywny. Obowiązują ich za to wszystkie pozostałe warunki. Zwolnienie z przymusowej kwarantanny dostaną podróżujący, którzy:

 • są zaszczepieni przeciwko wirusowi SARS CoV-2,
 • są ozdrowieńcami, ale otrzymali pozytywny wynik testu nie dłużej niż 6 miesięcy od dnia wjazdu do kraju,
 • są dziećmi i nie mają jeszcze ukończonego 12. roku życia,
 • podlegają przepisom  z § 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Od wielu tygodni słyszy się również o nowym, niebezpiecznym wariancie wirusa COVID-19. Z tego też powodu osoby, które podróżują z takich krajów jak: RPA, Zimbabwe, Botswana, Eswatini, Mozambik, Namibia czy Lesotho nie mogą otrzymać zwolnienia z przymusowej kwarantanny. Wraz z przekroczeniem granicy naszego kraju muszą przejść na obowiązkową kwarantannę. Jedynym wyjątkiem od tej zasady jest ukazanie dokumentu potwierdzającego, że podróżny został zaszczepiony szczepionką, która jest uznawana w krajach Unii Europejskiej.

Kwarantanna a przesiadka w Polsce

Jak się zatem ma prawo względem osób, które zatrzymały się w Polsce tylko w ramach przesiadki między jednym krajem, a drugim? Prawo głosi, że jeśli po przyjeździe do kraju przyjezdny nie zatrzyma się w Polsce na dłużej niż 24 godziny, a także posiada bilet, który jest analogicznie potwierdzeniem, że w dniu przekroczenia granicy lub najpóźniej w ciągu 24. godzin opuści nasz kraj, to nie ma obowiązku odbywania 10-dniowej kwarantanny wjazdowej.

Przestrzeganie praw związanych z ciągłym rozprzestrzenianiem się koronawirusa, jak również dostosowywanie się do stale zmieniających się obostrzeń pomoże w końcu zwalczyć pandemię wirusa i powrócić do wcześniejszego, dobrze nam znanego świata.

Oceń artykuł
0/5 (0)