Odprawa emerytalna: kiedy przysługuje? Ile wynosi? Kompendium wiedzy

Odprawa emerytalna przysługuje każdemu pracownikowi przechodzącemu na emeryturę lub rentę. Sprawdź więc, co na ten temat mówią przepisy i czy wysokość odprawy emerytalnej zależy od stażu pracy.

odprawa emerytalna

Odprawa emerytalna to wynagrodzenie, które pracownik otrzymuje wraz z zakończeniem współpracy z danym pracodawcą i przejściem na emeryturę lub rentę. Jej celem jest wsparcie finansowe na pierwszym etapie odejścia na emeryturę, kiedy to spadek wysokości dochodów bywa najbardziej odczuwalny. Odprawa emerytalna to wysokość jednomiesięcznego wynagrodzenia. Natomiast przedstawiciele różnych grup zawodowych np. urzędnicy czy nauczyciele, otrzymują większą kwotę na start. Sprawdź więc, na jakiej podstawie prawnej należy się takie wsparcie? Ile pieniędzy otrzymuje np. nauczyciel i kiedy może je wypłacić? Czy odprawa emerytalna w prywatnej firmie jest taka sama jak w budżetówce? Zapraszamy do lektury!

Szukasz pracy na etat? Sprawdź nasze oferty na stronie GoWork.pl!

Odprawa emerytalna: Kodeks pracy

Zgodnie z art. 92 [1] Kodeksu pracy “zasady nabycia odprawy emerytalnej”:

§ 1. Pracownikowi spełniającemu warunki uprawniające do renty z tytułu niezdolności do pracy lub emerytury, którego stosunek pracy ustał w związku z przejściem na rentę lub emeryturę, przysługuje odprawa pieniężna w wysokości jednomiesięcznego wynagrodzenia.
§ 2. Pracownik, który otrzymał odprawę, nie może ponownie nabyć do niej prawa.

Na powyższej podstawie prawnej każdemu pracownikowi, niezależnie od umowy, etatu i stażu pracy, należy się odprawa emerytalna ostatniego dnia pracy przed przejściem na emeryturę lub rentę. Przysługuje ona osobom zatrudnionym zarówno w placówkach państwowych, jak i prywatnych. Kodeks pracy gwarantuje ją każdemu!

Ile wynosi odprawa emerytalna?

Odprawa emerytalna w budżetówce, jak i w prywatnej firmie to wysokość jednomiesięcznego wynagrodzenia za pracę. Wypłacana jest jednorazowo. Wyjątkiem są sytuacje, w których jesteś zatrudniony na umowę o pracę u kilku pracodawców.

Wysokość odprawy emerytalnej to kwota minimalna, a pracodawca może z własnej woli zdecydować o wypłacie wyższej kwoty i umieścić ten zapis w swoim regulaminie pracy. Co więcej, odprawy u niektórych grup zawodowych regulują odrębne przepisy, które uzależniają ich wysokość od stażu pracy. Jedną z takich grup są nauczyciele.

Jesteś już blisko wieku emerytalnego? Sprawdź nasz wzór podania o przejście na emeryturę!

Odprawa emerytalna nauczyciela: ile wynosi?

Odprawa emerytalna u niektórych grup zawodowych, takich jak nauczyciele, urzędnicy, żołnierze, policjanci czy górnicy zależy głównie od ich stażu pracy.

Wysokość odprawy emerytalnej nauczycieli liczy się w następujący sposób:

  • Staż pracy do 20 lat – przysługuje odprawa w wysokości 2-miesięcznego wynagrodzenia
  • Staż pracy powyżej 20 lat – przysługuje odprawa w wysokości 3-miesięcznego wynagrodzenia

Jak to jest w przypadku urzędników państwowych i samorządowych?

  • Staż pracy powyżej 10 lat – przysługuje odprawa w wysokości 2-miesięcznego wynagrodzenia
  • Staż pracy powyżej 15 lat – przysługuje odprawa emerytalna w wysokości 3-miesięcznego wynagrodzenia
  • Staż pracy powyżej 20 lat – przysługuje odprawa w wysokości 6-miesięcznego wynagrodzenia

Co z pracownikami służby cywilnej? Na mocy Ustawy z dnia 18 grudnia 1998 roku:

  • Staż pracy poniżej 20 lat – przysługuje odprawa w wysokości 3-miesięcznego wynagrodzenia
  • Staż pracy powyżej 20 lat – przysługuje odprawa w wysokości 6-miesięcznego wynagrodzenia

Odprawa emerytalna: kiedy wypłacić?

Termin wypłaty odprawy emerytalnej nie jest ściśle określony w Kodeksie pracy. Natomiast z reguły przypada on na ostatni dzień pracy w danej firmie. Wtedy właśnie zostają spełnione wszystkie warunki uprawniające do nabycia wcześniej wspomnianego wsparcia finansowego dla emerytów czy rencistów.

Ważne! W świadectwie pracy, które powinieneś otrzymać w przeciągu siedmiu dni od zakończenia współpracy, musi zostać wpisane przyjęcie odprawy emerytalnej.

Odprawa emerytalna a ZUS

Kwota z tego tytułu nie jest oskładkowana. To znaczy, że pracownik dostanie więcej pieniędzy, niż normalnie wpływało mu co miesiąc na konto w czasie zatrudnienia. Dlaczego? W przypadku odprawy emerytalnej składki ZUS takie jak: ubezpieczenie zdrowotne, chorobowe i społeczne, nie są odprowadzane.

Oceń artykuł
5/5 (3)
Kalkulator wynagrodzeń

Kalkulator wynagrodzeń

Neto, brutto, na rękę - można zwariować.
Skorzystaj z naszego prostego i użytecznego kalkulatora wynagrodzeń

Przejdź do kalkulatora

Chcę zarabiać...

 

Przejdź do kalkulatora