Świadectwo pracy – co powinieneś o nim wiedzieć?

Świadectwo pracy to dokument wydawany pracownikowi w momencie wygaśnięcia lub rozwiązania jego umowy o pracę. Poniżej przygotowaliśmy dla ciebie kompendium wiedzy na temat świadectwa pracy. O czym musisz wiedzieć? Zapraszamy do lektury!

świadectwo pracy

Świadectwo pracy: co to jest?

Świadectwo pracy to dokument, który zawiera wszystkie informacje na temat okresu lub okresów zatrudnienia. Według Art. 97 § Kodeksu pracy pracodawca jest zobowiązany wydać swojemu pracownikowi świadectwo pracy tuż po rozwiązaniu lub wygaśnięciu jego stosunku pracy, jeśli tylko nie planuje on nawiązania z nim dalszej współpracy w ciągu 7 dni od rozwiązania lub wygaśnięcia poprzedniej umowy o pracę. Sprawdź -> Okresy wypowiedzenia umowy o pracę a Kodeks pracy 

Świadectwo pracy: Kodeks pracy

Czy pracodawca ma prawo wskazać w świadectwie pracy przyczynę rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika? Powoływanie się na art. 52 pkt 1 k.p. w świadectwie pracy budzi spore kontrowersje. Skąd się one biorą? Z między innymi faktu, że pracodawca nie może wskazywać w świadectwie pracy informacji dotyczącej powodu rozwiązania umowy, wpisując np. „pracownik został przyłapany na kradzieży”.

Natomiast w powyższym przypadku, pracodawca ma prawo powołać się na art. 30 par 1 pkt 3 k.p. w świadectwie pracy, a także określić, że umowę z winy pracownika rozwiązał pracodawca.

Natomiast co z art. 92 par 1 k.p. w świadectwie pracy? Jest to przepis, który informuje o prawie do wynagrodzenia w czasie niezdolności do pracy, czyli zasiłku chorobowym. Czy pracodawca powinien wpisywać taką informację w świadectwo pracy po rozwiązaniu lub wygaśnięciu umowy? Pracodawca powinien wskazać w dokumencie liczbę dni niezdolności pracownika do pracy, za które otrzymał wynagrodzenie zgodnie z art. 92 par 1 k.p.

Świadectwo pracy: kiedy powinno być wystawione?

Pracodawca ma obowiązek wydać świadectwo pracy swojemu pracownikowi do ostatniego dnia trwania umowy. Jeśli nie pozwalają mu na to różne okoliczności, przysługuje mu możliwość wysłania dokumentu pocztą lub drogą mailową w przeciągu 7 dni od dnia, w którym upływa termin stosunku pracy.

Zobacz też: Zwolnienia grupowe – sprawdź, kiedy możesz dołączyć i jaką dostaniesz odprawę? 

Czy można poprosić o świadectwo pracy w przypadku kontynuacji zatrudnienia u tego samego pracodawcy?

Jeśli pracodawca zamierza nawiązać dalszą współpracę ze swoim pracownikiem na podstawie kolejnej umowy, świadectwo pracy wydawane jest tylko i wyłącznie na wniosek pracownika. Dokument może zawierać potwierdzenie z wszystkich okresów poprzedniego zatrudnienia, za które pracownik nie otrzymał świadectwa pracy w przeciągu 7 dni od złożenia przez niego wniosku.

Czy można wysłać prośbę o sprostowanie świadectwa pracy?

Pracownikowi przysługuje prawo do wysłania wniosku z prośbą o sprostowanie dokumentu w ciągu 14 dni od chwili jego doręczenia. Jeśli pracodawca nie odniesie się do tego wniosku, pracownik ma prawo wystąpić do sądu pracy z żądaniem zobowiązania pracodawcy do wydania poprawnego świadectwa pracy do 14 dni od otrzymania odmownej decyzji sprostowania dokumentu.

Świadectwo pracy a emerytura

Pamiętaj, że osiągnięcie wieku emerytalnego nie jest jednoznaczne z przejściem na emeryturę. Pracownik po 60. lub 65. roku życia nadal może pracować i dorabiać do swojego świadczenia emerytalnego.

Natomiast czy pracownikowi, który zdecydował się przejść na emeryturę i rozwiązać umowę o pracę potrzebne jest świadectwo pracy? Emeryci, którzy chcą zachować prawo do emerytury i otrzymywać świadczenie z ZUS, muszą zanieść do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych świadectwo pracy lub zaświadczenie potwierdzające rozwiązanie stosunku pracy z danym pracodawcą. Zakład nie uwzględnia innych dokumentów, np. wypowiedzenia umowy o pracę.

Jak wygląda świadectwo pracy?

Zastanawiasz się, jak wypełnić świadectwo pracy? Nie musisz się o to martwić. Wypełnianiem dokumentu zajmuje się pracodawca. Ty musisz jedynie dopilnować, aby otrzymać go na czas. Przykład świadectwa pracy do własnego podglądu możesz znaleźć w wyszukiwarce Google, wpisując hasło np. „świadectwo pracy pdf”. Pamiętaj jednak, że u każdego pracodawców taki dokument wygląda nieco inaczej. Natomiast znajduje się tam kilka punktów wspólnych, takich jak informacje, które muszą być w nim zawarte.

Co zawiera świadectwo pracy?

Zgodnie z rozporządzeniem z dnia 30 grudnia 2016 roku, w świadectwie pracy muszą być zawarte informacje takie jak:

 • Okres lub okresy zatrudnienia
 • Stanowisko pracy, rodzaj wykonywanej pracy
 • Wymiaru etatu, czasu pracy
 • Przyczyny rozwiązania stosunku pracy lub jego wygaśnięcia
 • Okres urlopu wypoczynkowego wykorzystanego przez pracownika w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy
 • Okres wykorzystania urlopu dodatkowego lub innego świadczenia, na podstawie przepisów prawnych
 • Liczba dni, za które pracownik otrzymał wynagrodzenie i za dni, w których nie zachował prawa do wynagrodzenia w roku
 • kalendarzowym, w którym zakończył swój stosunek pracy (Według Art. 92 Kodeksu pracy)
 • Wykorzystanie urlopu ojcowskiego i podstawy prawnej jego udzielenia
 • Okres wykorzystania urlopu bezpłatnego i podstawy prawnej jego udzielenia
 • Wykorzystanie urlopu wychowawczego i podstawy prawnej jego udzielenia
 • Wykorzystanie urlopu rodzicielskiego i podstawy prawnej jego udzielenia
 • Okresu wykonywania pracy tymczasowej oraz podmiotu, dla którego była realizowana (tylko w sytuacji, kiedy miała miejsce)
 • Okresu, w którym pracownik korzystał z ochrony stosunku pracy według Art. 186 [8] § 1 pkt. 2 Kodeksu Pracy
 • Zwolnienia od pracy wykorzystanego w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy zgodnie z Art. 188 Kodeksu Pracy
 • Okresu odbytej służby wojskowej lub jego formy zastępczej
 • Okresu, w którym pracownik wykonywał pracę w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze
 • Okresów nieskładkowych przypadających w okresie zatrudnienia, którego dotyczy świadectwo pracy, uwzględniając przy ustalaniu
 • prawa do renty lub emerytury
 • Zajęcia wynagrodzenia za wykonaną pracę w myśli przepisów o postępowaniu egzekucyjnym
 • Należności ze stosunku pracy uznanych i niezaspokojone przez pracodawcę do ostatniego dnia trwania umowy z różnych powodów, na przykład finansowych
 • Danych dotyczących wysokości składników wynagrodzenia oraz uzyskanych kwalifikacji – tylko na żądanie pracownika

Pamiętaj! Zgodnie z art. 94 [6] Kodeksu pracy, obowiązującym od 1 stycznia 2019 roku pracodawca ma również obowiązek zawrzeć informacje w świadectwie pracy takie jak:

 1. Okresie przechowywania dokumentacji pracowniczej, o którym mowa w art. 94 pkt 9b lub w art. 94(5) § 2 k.p.;
 2. Możliwości odbioru przez pracownika dokumentacji pracowniczej do końca miesiąca kalendarzowego następującego po upływie okresu przechowywania dokumentacji pracowniczej, o którym mowa w art. 94 pkt 9b lub w art. 94(5) § 2 k.p.;
 3. Zniszczeniu dokumentacji pracowniczej w przypadku jej nieodebrania w okresie, o którym mowa w pkt 2.

Wiesz, że istnieje coś takiego jak umowa przedwstępna o pracę? To dokument, który podpisuje się przed nawiązaniem ostatecznej umowy o pracę. Przeczytaj o tym więcej na naszym Poradniku!


Szukasz pracy w Warszawie? Aplikuj na nasze oferty -> Praca Warszawa 

Oceń artykuł
5/5 (1)
Kalkulator wynagrodzeń

Kalkulator wynagrodzeń

Neto, brutto, na rękę - można zwariować.
Skorzystaj z naszego prostego i użytecznego kalkulatora wynagrodzeń

Przejdź do kalkulatora

Chcę zarabiać...

 

Przejdź do kalkulatora