Reklama

Dodatek mieszkaniowy dla seniora: komu przysługuje?

Dodatek mieszkaniowy dla seniora to kwota, którą można wykorzystać na pokrycie kosztów utrzymania nieruchomości. To dodatkowa pomoc, która może nieco podbudować budżet domowy emerytów. Dodatek mieszkaniowy przysługuje różnym grupom osób, w tym także seniorom. Jak go otrzymać? 

Trzy figurki domów ustawione na stosach monet

Dodatek mieszkaniowy dla seniora 2023 – warunki otrzymania 

Przede wszystkim osoba ubiegająca się o dodatek mieszkaniowy musi mieć tytuł prawny do mieszkania. Nie musi być jego właścicielem, to może być także najemca lub podnajemca mieszkania. O dodatek mogą się starać osoby zajmujące mieszkanie znajdujące się w budynku stanowiącym ich własność, a także osoby, które nie posiadają tytułu prawnego, lecz czekają na przysługujący im lokal zamienny lub na najem socjalny. To świadczenie dla osób, które mają na tyle niskie dochody, że opłacanie kosztów związanych z utrzymaniem mieszkania może być dla nich trudne. 

Kolejnym kryterium jest spełnienia warunków powierzchni użytkowej mieszkania lub domu. Z dodatku można skorzystać, jeśli powierzchnia użytkowa lokalu nie przekracza normatywnej powierzchni o więcej niż 30% lub 50%, gdy udział powierzchni pokoju i kuchni w powierzchni użytkowej lokalu nie przekracza 60%. Wartość maksymalnej powierzchni normatywnej wynosi:

  • 35 m kw. dla 1 osoby;
  • 40 m kw. dla 2 osób; 
  • 45 m kw. dla 3 osób; 
  • 55 m kw. dla 4 osób; 
  • 65 m kw. dla 5 osób;
  • 70 m kw. dla 6 osób. 

Warto zaznaczyć, że w mieszkaniu, gdzie przebywa osoba z niepełnosprawnością, która korzysta z wózka inwalidzkiego, powierzchnia zwiększa się o 15 m kw.

Dodatek mieszkaniowy 2023 – kryterium dochodowe

Istotnym elementem w ubieganiu się o dodatek mieszkaniowy jest również kryterium dochodowe. Świadczenie przysługuje, gdy średni miesięczny dochód osoby ubiegającej się o nie nie przekracza 40% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w przypadku gospodarstwa jednoosobowego lub 30% w przypadku gospodarstwa wieloosobowego. Zatem osoba, która sama zamieszkuje lokal, nie może przekroczyć dochodu w wysokości 2538,46 zł brutto. Próg dochodowy w gospodarstwie jednoosobowym wynosi 1903,85 zł brutto.

Jaka jest wysokość dodatku mieszkaniowego? 

Dodatek mieszkaniowy wynosi tyle, ile różnica między wydatkami przypadającymi na normatywną powierzchnię użytkową lokalu a kwotą wydatków na utrzymanie mieszkania, takich jak czynsz, koszty eksploatacji, opłaty za energię, czy odbiór śmieci wysokości: 

  • 15% dochodów gospodarstwa domowego w gospodarstwie jednoosobowym, 
  • 12% dochodów gospodarstwa domowego w gospodarstwie zamieszkiwanym przez od 2 do 4 osób, 
  • 10% dochodów w przypadku gospodarstwa zamieszkanego przez 5 lub więcej osób. 

Jednak trzeba pamiętać, że wypłata dodatku może zostać wstrzymana, jeśli organ wydający decyzję zostanie poinformowany o zaległościach w opłatach mieszkaniowych, jednak po ich uregulowaniu może zostać przyznany ponownie.

Jak otrzymać dodatek mieszkaniowy dla seniora?

Aby otrzymać dodatek mieszkaniowy, senior musi się udać do urzędu gminy lub miasta. Tam otrzyma wzór dokumentu. Konieczne jest także udokumentowanie dochodów gospodarstwa domowego za okres trzech ostatnich miesięcy oraz wydatków poniesionych w związku z zamieszkiwaniem lokalu za miesiąc poprzedzający dzień złożenia wniosku.

Oceń artykuł
0/5 (0)