Reklama

Jak zostać pielęgniarką? Czy potrzebujesz studiów?

Jak zostać pielęgniarką, czyli przedstawicielką jednego z bardziej poszukiwanych zawodów w Polsce? Dlaczego większość pielęgniarek w Polsce ma wykształcenie średnie, a obecne przepisy wymagają skończenia studiów? Jak zostać pielęgniarką w wieku 40 lat? Sprawdź!

kobieta zastanawiająca się jak zostać pielęgniarką

Jeżeli zastanawiasz się, jak zostać pielęgniarką, musisz zdawać sobie sprawę z ogromnej odpowiedzialności i trudów, z jakimi musi się mierzyć osoba podejmująca się tej pracy. Pielęgniarka trzyma pieczę nad życiem i zdrowiem pacjentów, udzielając pierwszej pomocy i wspierając lekarzy podczas leczenia szpitalnego. Tak odpowiedzialne stanowisko wiąże się oczywiście z odpowiednim przygotowaniem teoretycznym i praktycznym. Umiejętność podawania leków i przeprowadzania podstawowych badań to najważniejsze umiejętności, których kandydatki na stanowisko uczą się podczas studiów i długotrwałych praktyk zawodowych. Jaką szkołę trzeba skończyć, żeby zostać pielęgniarką?  

Szukasz pracy? Praca w Gdyni czeka, aż ją odkryjesz!

Jak zostać pielęgniarką?

Odpowiedź na pytanie, jak zostać pielęgniarką, zaczniemy od wyróżnienia najważniejszych i najbardziej pożądanych cech charakteru. Każda osoba składająca podanie o pracę pielęgniarki, powinna być przede wszystkim odpowiedzialnym i odpornym psychicznie pracownikiem. Co jeszcze? Mocną stroną każdej pielęgniarki powinna być otwartość, cierpliwość i umiejętność współpracy z chorymi. 

Podstawowe umiejętności miękkie są ważne, jednak to odpowiednie wykształcenie i praktyki umożliwiają pielęgniarce podjęcie pracy w placówce medycznej. Obecnie, aby zostać pielęgniarką, należy ukończyć (prywatne lub państwowe) studia pierwszego stopnia w kierunku “pielęgniarstwo”. Ten etap kształcenia trwa około 3 lat, jednak każda pielęgniarka musi też wyrobić odpowiednią liczbę godzin praktyk (1200). 

Kolejnym wymogiem jest osiągnięcie certyfikatu językowego (przynajmniej na poziomie B2) i zyskanie prawa do wykonywania zawodu. Wydawaniem takiego dokumentu zajmuje się okręgowa rada pielęgniarek i położnych.

Jaką szkołę trzeba skończyć, żeby zostać pielęgniarką?

Wspomnieliśmy już, że wykształcenie pielęgniarki to obecnie podstawowe wymaganie, bez którego nie można zacząć pracy w zawodzie. Wymagania do rozpoczęcia studiów pielęgniarskich są podobne do wszystkich innych kierunków medycznych. Rozpoczęcie pracy pielęgniarki jest możliwe po ukończeniu studiów pierwszego stopnia (trwających 6 semestrów), lub studiów magisterskich, czyli dodatkowych 4 semestrów intensywnej nauki. 

Dlaczego (mimo obowiązku skończenia studiów) zdecydowana większość pielęgniarek ma wykształcenie średnie? 

Jak zostać pielęgniarką bez studiów? Czy to w ogóle możliwe?

Według danych z Centralnego Rejestru Pielęgniarek i Położnych dotyczących struktury zatrudnienia w zawodzie pielęgniarki w 2016 roku, aż 79% piastujących takie stanowisko miało średnie wykształcenie medyczne. Zaledwie 14% pielęgniarek/pielęgniarzy mogło się pochwalić licencjatem, a tylko 7% ukończonymi studiami magisterskimi.

Tak duża przewaga pracowników z wykształceniem średnim to efekt zmian, jakie w 2005 roku wprowadziła Ustawa o zawodach pielęgniarki i położnej. Dopiero wtedy powstał wymóg ukończenia studiów pielęgniarskich. Pielęgniarki o wykształceniu średnim nie musiały jednak nadrabiać zaległości lub odchodzić z pracy. Wprowadzone zmiany nie dotyczyły pracownic, które zaczęły pracę przed wejściem w życie nowych przepisów.

Chcesz dowiedzieć się więcej? Sprawdź, ile zarabia pielęgniarka!

Jak zostać pielęgniarką szkolną?

W 2019 roku weszła w życie ustawa o opiece zdrowotnej nad uczniami, która na nowo określiła wymagania, które powinna spełnić każda pielęgniarka szkolna. Dokładna i oficjalna nazwa takiego stanowiska, to pielęgniarka środowiska, nauczania i wychowania. Jak zostać pielęgniarką szkolną zgodnie z nowymi zasadami?

Osoba chcąca piastować takie stanowisko, powinna:

  • posiadać tytuł zawodowy pielęgniarstwa albo;
  • ukończyć kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa środowiska nauczania i wychowania albo;
  • posiadać tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa środowiska nauczania i wychowania, lub;
  • posiadać tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego lub pediatrycznego zdobyty po ukończeniu szkolenia specjalizacyjnego rozpoczętego po dniu 23 sierpnia 2015 roku, lub;
  • odbywać szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego lub pediatrycznego.

Pielęgniarka szkolna w świetle wyżej wymienionej ustawy z 2019 roku to także osoba:

[…] z którą Narodowy Fundusz Zdrowia zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej albo która jest zatrudniona lub wykonuje zawód u świadczeniodawcy, z którym Narodowy Fundusz Zdrowia zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, realizująca opiekę zdrowotną nad uczniami w szkołach.

Jak zostać pielęgniarką w wieku 40 lat?

Wiele osób zastanawia się, czy można zostać pielęgniarką w wieku 40 lat. Zmiana branży i rozpoczęcie kariery zawodowej od nowa po trzydziestce, to według wielu pracowników ruch karkołomny. Jednak, jak już wspomnieliśmy, zawód pielęgniarki to obecnie jedno z bardziej deficytowych stanowisk w Polsce.

Placówki medyczne w całym kraju cierpią na niedobór pomocniczego personelu medycznego, dlatego nawet w wieku 40 lat – nie powinno być problemów ze znalezieniem pracy. Oczywiście warto pamiętać o konieczności zdobycia wykształcenia i odpowiednio długich praktyk. Dlatego w momencie podjęcia decyzji należy pamiętać o przynajmniej 3 latach intensywnej nauki.

Oceń artykuł
4/5 (4)