Reklama

Jak zostać pielęgniarką? Czy potrzebujesz studiów?

Jak zostać pielęgniarką, czyli przedstawicielką jednego z bardziej poszukiwanych zawodów w Polsce? Dlaczego większość pielęgniarek w Polsce ma wykształcenie średnie, a obecne przepisy wymagają skończenia studiów? Jak zostać pielęgniarką w wieku 40 lat? Sprawdź!

kobieta zastanawiająca się jak zostać pielęgniarką

Jeżeli zastanawiasz się, jak zostać pielęgniarką, musisz zdawać sobie sprawę z ogromnej odpowiedzialności i trudów, z jakimi musi się mierzyć osoba podejmująca się tej pracy. Pielęgniarka trzyma pieczę nad życiem i zdrowiem pacjentów, udzielając pierwszej pomocy i wspierając lekarzy podczas leczenia szpitalnego. Tak odpowiedzialne stanowisko wiąże się oczywiście z odpowiednim przygotowaniem teoretycznym i praktycznym. Umiejętność podawania leków i przeprowadzania podstawowych badań to najważniejsze umiejętności, których kandydatki na stanowisko uczą się podczas studiów i długotrwałych praktyk zawodowych. Jaką szkołę trzeba skończyć, żeby zostać pielęgniarką? Czy zawód pielęgniarki jest dla każdego?

Szukasz pracy? Praca w Gdyni czeka, aż ją odkryjesz!

Jak zostać pielęgniarką?

Odpowiedź na pytanie, jak zostać pielęgniarką, zaczniemy od wyróżnienia najważniejszych i najbardziej pożądanych cech charakteru. Każda osoba składająca podanie o pracę pielęgniarki, powinna być przede wszystkim odpowiedzialnym i odpornym psychicznie pracownikiem. Co jeszcze? Mocną stroną każdej pielęgniarki powinna być otwartość, cierpliwość i umiejętność współpracy z chorymi.

Podstawowe umiejętności miękkie są ważne, jednak to odpowiednie wykształcenie i praktyki umożliwiają pielęgniarce podjęcie pracy w placówce medycznej. Obecnie, aby zostać pielęgniarką, należy ukończyć (prywatne lub państwowe) studia pierwszego stopnia w kierunku “pielęgniarstwo”, które wyposażą kandydatów i kandydatki w kompleksową wiedzę z zakresu nauk medycznych. Ten etap kształcenia trwa około 3 lat, jednak każda pielęgniarka musi też wyrobić odpowiednią liczbę godzin praktyk (1200).  Obowiązkowe praktyki zawodowe, odbywające się w szpitalu są elementem, bez którego nie można ukończyć studiów.

Kolejnym wymogiem jest osiągnięcie certyfikatu językowego (przynajmniej na poziomie B2) i zyskanie prawa do wykonywania zawodu wystawione przez właściwą okręgową radę pielęgniarek i położnych. Aby uzyskać prawo do wykonywania zawodu pielęgniarki, należy ukończyć studia pierwszego stopnia i wypełnić obowiązkowe praktyki. Dopiero wtedy prawo wykonywania zawodu stwierdzone zostaje przez odpowiednie organy. Jakie jeszcze aspekty warunkują uzyskanie takiego dokumentu? Osoby, które chcą pracować w zawodzie pielęgniarki, muszą:

  • mieć polskie obywatelstwo,
  • posiadać pełną zdolność do czynności prawnych,
  • cieszyć się stanem zdrowia pozwalającym na wykonywanie zawodu pielęgniarki,
  • posiadać dyplom ukończenia polskiej szkoły pielęgniarskiej lub uzyskany w innym państwie dyplom uznany za równorzędny (ukończone zagraniczne studia pielęgniarskie),
  • odbyć wymagany staż podyplomowy.

Jaką szkołę trzeba skończyć, żeby zostać pielęgniarką?

Wspomnieliśmy już, że wykształcenie pielęgniarki to obecnie podstawowe wymaganie, bez którego nie można zacząć pracy w zawodzie. Wymagania do rozpoczęcia studiów pielęgniarskich są podobne do wszystkich innych kierunków medycznych. Rozpoczęcie pracy pielęgniarki jest możliwe po ukończeniu studiów pierwszego stopnia (trwających 6 semestrów), lub studiów magisterskich, czyli dodatkowych 4 semestrów intensywnej nauki.

Dlaczego (mimo obowiązku skończenia studiów) zdecydowana większość pielęgniarek ma wykształcenie średnie?

Jak zostać pielęgniarką bez studiów? Czy to w ogóle możliwe?

Według danych z Centralnego Rejestru Pielęgniarek i Położnych dotyczących struktury zatrudnienia w zawodzie pielęgniarki w 2016 roku, aż 79% piastujących takie stanowisko miało średnie wykształcenie medyczne. Zaledwie 14% pielęgniarek/pielęgniarzy mogło się pochwalić licencjatem, a tylko 7% ukończonymi studiami magisterskimi.

Tak duża przewaga pracowników z wykształceniem średnim to efekt zmian, jakie w 2005 roku wprowadziła Ustawa o zawodach pielęgniarki i położnej. Dopiero wtedy powstał wymóg ukończenia studiów pielęgniarskich. Pielęgniarki o wykształceniu średnim nie musiały jednak nadrabiać zaległości lub odchodzić z pracy. Wprowadzone zmiany nie dotyczyły pracownic, które zaczęły pracę przed wejściem w życie nowych przepisów.

Chcesz dowiedzieć się więcej? Sprawdź, ile zarabia pielęgniarka!

Jak zostać pielęgniarką szkolną?

W 2019 roku weszła w życie ustawa o opiece zdrowotnej nad uczniami, która na nowo określiła wymagania, które powinna spełnić każda pielęgniarka szkolna. Dokładna i oficjalna nazwa takiego stanowiska, to pielęgniarka środowiska, nauczania i wychowania. Jak zostać pielęgniarką szkolną zgodnie z nowymi zasadami?

Osoba chcąca piastować takie stanowisko, powinna:

  • posiadać tytuł zawodowy pielęgniarstwa albo;
  • ukończyć kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa środowiska nauczania i wychowania albo;
  • posiadać tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa środowiska nauczania i wychowania, lub;
  • posiadać tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego lub pediatrycznego zdobyty po ukończeniu szkolenia specjalizacyjnego rozpoczętego po dniu 23 sierpnia 2015 roku, lub;
  • odbywać szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego lub pediatrycznego.

Pielęgniarka szkolna w świetle wyżej wymienionej ustawy z 2019 roku to także osoba:

[…] z którą Narodowy Fundusz Zdrowia zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej albo która jest zatrudniona lub wykonuje zawód u świadczeniodawcy, z którym Narodowy Fundusz Zdrowia zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, realizująca opiekę zdrowotną nad uczniami w szkołach.

Jak zostać pielęgniarką w wieku 40 lat?

Wiele osób zastanawia się, czy można zostać pielęgniarką w wieku 40 lat. Zmiana branży i rozpoczęcie kariery zawodowej od nowa po trzydziestce, to według wielu pracowników ruch karkołomny. Jednak, jak już wspomnieliśmy, zawód pielęgniarki to obecnie jedno z bardziej deficytowych stanowisk w Polsce.

Placówki medyczne w całym kraju cierpią na niedobór personelu medycznego, dlatego nawet w wieku 40 lat – nie powinno być problemów ze znalezieniem pracy. Oczywiście warto pamiętać o konieczności zdobycia wykształcenia i odpowiednio długich praktyk. Dlatego w momencie podjęcia decyzji należy pamiętać o przynajmniej 3 latach intensywnej nauki z zakresu nauk medycznych. Niezależnie od wieku konieczne jest także zdobycie prawa do wykonywania zawodu pielęgniarki, które odbywa się na takich samych zasadach, jak w przypadku młodszych kandydatów.

Zarobki pielęgniarek 2023

Wiele osób zastanawia się, ile zarabia pielęgniarka i czy opłaca się wykonywać zawód pielęgniarki. Według portalu Wynagrodzenia.pl w 2023 roku mediana zarobków na stanowisku pielęgniarki to 5820 zł brutto. Badanie przeprowadzone zostało na 309 pielęgniarkach z różnych części kraju. Warto zaznaczyć, że mediana nie oznacza średniej. Jest to bowiem wartość środkowa wyciągnięta z ciągu liczb ułożonych od najmniejszej do największej. Oznacza to, że połowa osób posiadających prawo do wykonywania zawodu pielęgniarki zarabia więcej niż podana kwota, natomiast druga połowa zarabia mniej.

Praca pielęgniarki jest niezwykle ciężka i odpowiedzialna, dlatego też od wielu tak związki zawodowe środowiska medycznego walczą o podniesienie wynagrodzeń na stanowisku pielęgniarki.

Kto może zostać pielęgniarką?

Oprócz posiadania pełni praw publicznych i do czynności prawnych, a także polskiego obywatelstwa do wykonywania zawodu pielęgniarki konieczne są także predyspozycje zawodowe. Praca pielęgniarki wiąże się bowiem z obcowaniem z krwią oraz innymi płynami ustrojowymi. Dodatkowo dochodzą do tego czynności takie jak pobieranie krwi lub zmiany opatrunków. Są to zadania, z którymi nie każdy sobie poradzi. Dlatego też idealni kandydaci do zawodu pielęgniarki muszą cechować się wytrzymałością i odpornością zarówno fizyczną jak i psychiczną.

Do tego dochodzą sprawy związane z doświadczeniem śmierci oraz cierpienia. Pielęgniarka często jest świadkiem ludzkich dramatów, dlatego tak istotne jest, aby potrafiła zachować maksymalne skupienie oraz profesjonalizm nawet wtedy, gdy sytuacja jest naprawdę trudna. Zawody medyczne wymagają bowiem odporności emocjonalnej, ponieważ ogrom cierpienia ludzkiego, którego doświadcza personal medyczny, jest często trudny do udźwignięcia. Dlatego tak istotne jest, aby osoby te potrafiły zbudować pewnego rodzaju mur, dzięki któremu będą w pewien sposób chronione.

Oprócz tego pielęgniarki muszą wykazywać się dobrym stanem zdrowia oraz sprawnością fizyczną. W tym wypadku pielęgniarką nie może zostać osoba niepełnosprawna, ponieważ niepełny zakresu ruchu będzie przekładał się na niemożność wykonania wszystkich czynności pielęgniarskich.

Oceń artykuł
4/5 (5)