Urlop macierzyński – wniosek, ile trwa? Wszystko, co musisz o nim wiedzieć!

Urlop macierzyński przysługuje każdej pracownicy, która zatrudniona jest na umowę o pracę. Jest również płatny i można łączyć go z urlopem rodzicielskim. Sprawdź, ile trwa urlop macierzyński, gdzie złożyć wniosek oraz jakie wynagrodzenie przysługuje w przypadku narodzin dziecka.

urlop macierzyński ile trwa

Urlop macierzyński – ile trwa?

Ile trwa macierzyński? Zgodnie z art. 180 Kodeksu pracy (stan prawny aktualny na dzień 10.06.2020 r.) trwa on:

  • 20 tygodni – w przypadku urodzenia jednego dziecka
  • 31 tygodni – w przypadku urodzenia dwojga dzieci
  • 33 tygodni – w przypadku urodzenia trojga dzieci
  • 35 tygodni – w przypadku urodzenia czworga dzieci
  • 37 tygodni – w przypadku urodzenia pięciorga lub więcej dzieci

Co więcej, przed planowanym dniem porodu, pracownica może wykorzystać, złożyć wniosek o udzielenie urlopu macierzyńskiego i wykorzystać 6 tygodni z przysługującego jej świadczenia w celach zdrowotnych czy rehabilitacyjnych. Jest to tzw. urlop macierzyński przed porodem. Jeśli jednak zdecyduje się tego nie robić, to po narodzinach pociechy przysługuje jej taki wymiar urlopu macierzyńskiego, co wymieniony powyżej w zależności od liczby urodzonych dzieci.

Szukasz dobrze płatnej pracy lub chciałabyś dorobić na urlopie macierzyńskim? Sprawdź oferty pracy na GoWork.pl.

Przerwanie urlopu i praca na macierzyńskim

Według § 4 art. 180 Kodeksu pracy pracownica już po 14 tygodniach przebywania na urlopie macierzyńskim ma pełne prawo zrezygnować z pozostałej części urlopu i powrócić do swojej pracy. Jednak pod warunkiem, że:

  • Pozostałą część urlopu macierzyńskiego wykorzysta pracownik-ojciec wychowujący jej dziecko
  • Przez okres odpowiadający okresowi, który pozostał do końca urlopu macierzyńskiego, osobistą opiekę nad dzieckiem będzie sprawował ojciec dziecka, który jest ubezpieczony i na ten czas przerwał działalność zarobkową

Sprawdź: Powrót do pracy po urlopie macierzyńskim

Urlop macierzyński ZUS – komu przysługuje?

Wniosek o urlop macierzyński może złożyć każda pracownica zatrudniona na umowę o pracę. Mówi o tym ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeksu pracy. Nie ma jednak znaczenia, czy kobieta pracuje na pełen czy na pół etatu.

Urlop macierzyński a wynagrodzenie

Komu przysługuje zasiłek macierzyński? Należy się on każdej pracownicy. Jest on wypłacany z ubezpieczenia chorobowego. Jego wysokość wynosi 100 proc. pensji miesięcznej. Zastanawiasz się, kto płaci macierzyński? W dużych firmach, zatrudniających powyżej 20 osób, zajmuje się tym pracodawca, a w małych firmach (w których pracuje nie więcej niż 20 pracowników) obowiązek wypłaty świadczenia dla matek przechodzi na Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Czy pracując na umowę zlecenie można otrzymać zasiłek macierzyński? Tak! Warunkiem jest jednak podleganie ubezpieczeniu chorobowemu. Opłacanie składek w przypadku takiej umowy jest dobrowolne.

Zastanawiasz się, jak uwzględnić urlop macierzyński w CV? Informacje znajdziesz na naszym blogu!

Urlop macierzyński – wniosek, dokumenty

Wniosek o urlop macierzyński składa się do swojego prawnego płatnika składek, czyli pracodawcy. Do podania o urlop macierzyński należy dołączyć również następujące dokumenty:

  • Skrócony odpis aktu urodzenia dziecka/dzieci
  • Oświadczenie o braku zamiaru korzystania z urlopu rodzicielskiego albo z zasiłku macierzyńskiego za okres odpowiadający okresowi urlopowi rodzicielskiego przez drugiego z rodziców dziecka przez okres wskazany we wniosku

Ważne! Jeśli nie jesteś nigdzie zatrudniona i nie opłacasz składek ZUS, to zamiast wniosku o urlop macierzyński, dokumenty wyżej wymienione przydadzą się, by otrzymać Kosiniakowe.

WZÓR WNIOSKU O URLOP MACIERZYŃSKI ZNAJDZIESZ NA KOŃCU ARTYKUŁU.

Dodatkowy urlop macierzyński

Dodatkowy urlop macierzyński wynosi do 6 tygodni (do 8 tygodni w przypadku urodzenie dwojga lub więcej dzieci). Pracownica po zakończeniu urlopu macierzyńskiego może wystąpić o dodatkowy czas z maleństwem. Jeżeli jednak zdecyduje się na taki krok, to musi pamiętać, że nie będzie przysługiwał jej już urlop rodzicielski. Co ważne, rodzice mogą podzielić się dodatkowym urlopem macierzyńskim. Może być on udzielany w nie więcej, niż dwóch częściach i można korzystać z niego tylko w podziale na tygodnie.

Urlop macierzyński i co dalej?

Urlop macierzyński jest pierwszym etapem urlopu, który przysługuje po narodzinach dziecka (informacje dotyczące wymiaru urlopu macierzyńskiego znajdziesz w pierwszym akapicie tego tekstu). Następnie można przedłużyć go o urlop rodzicielski (zgodnie z art. 182(1a) Kodeksu pracy) w wymiarze 34 tygodni (w przypadku urodzenia dwojga lub więcej dzieci) oraz 32 tygodni (w przypadku urodzenia jednego dziecka). Ponadto w trakcie trwania urlopu rodzicielskiego przysługuje wynagrodzenie w wysokości 60 proc. miesięcznego wynagrodzenia. Możliwa jest także praca na macierzyńskim: zobacz, jak możesz dorobić do zasiłku. Pamiętaj! Urlop rodzicielski obowiązuje tylko w przypadku pracy na podstawie umowy o pracę.

Wniosek o urlop macierzyński i rodzicielski

Pracownica ma prawo złożyć wniosek do swojego prawnego płatnika składek z prośbą o wykorzystanie zarówno urlopu macierzyńskiego, jak i rodzicielskiego jedno po drugim od razu po narodzinach swojego dziecka. Musi jednak pamiętać, że wysokość zasiłku macierzyńskiego wynosić będzie wtedy 80 proc. miesięcznego wynagrodzenia przez cały okres trwania urlopu. Czas na złożenie wniosku o urlop rodzicielski sięga 21 dni od daty porodu.

Wniosek o urlop macierzyński – WZÓR dotyczący narodzin jednego dziecka

Wniosek o urlop macierzyński – DARMOWY WZÓR DO POBRANIA

……………………………………………..
(miejscowość, data)

………………………….………………………

………………………………………………….
(dane pracownika)

……………………………………………………………

…………………………………………………………..
(dane pracodawcy)

WNIOSEK

W związku z urodzeniem dziecka ……………………………………… (imię i nazwisko dziecka) w dniu ……………………. (data urodzenia), wnoszę o udzielenie mi urlopu macierzyńskiego w wymiarze 20 tygodni.

Na podstawie art. 182(1a) Kodeksu pracy proszę również o udzielenie mi bezpośrednio po urlopie macierzyńskim, urlopu rodzicielskiego w pełnym wymiarze, tj. 32 tygodni.

Łącznie wnoszę o urlop w wymiarze 52 tygodni – od……………………..do…………………………..

Jednocześnie oświadczam, że z urlopu rodzicielskiego nie będzie korzystał drugi rodzic dziecka.

……………………………………..
(podpis pracownika)

 

Oceń artykuł
5/5 (4)
Kalkulator wynagrodzeń

Kalkulator wynagrodzeń

Neto, brutto, na rękę - można zwariować.
Skorzystaj z naszego prostego i użytecznego kalkulatora wynagrodzeń

Przejdź do kalkulatora

Chcę zarabiać...

 

Przejdź do kalkulatora