Upadłość firmy i co dalej? Ogłoszenie upadłości, odprawy

Likwidacja lub upadłość firmy umożliwia zwolnienie wszystkich pracowników, jednak z obowiązkiem wypłacenia im przysługującej odprawy. Co zrobić, gdy pracodawca ma wobec nas zobowiązania? Jak odzyskać pieniądze za pracę i inne świadczenia?

upadłość firmy

Kiedy następuje upadłość firmy, zwolnieni mogą zostać wszyscy pracownicy. Nawet ci, którzy są w wieku przedemerytalnym lub przebywają na urlopie macierzyńskim. Pracodawca musi jednak wypłacić im prawnie przysługującą odprawę pieniężną oraz ekwiwalent za niewykorzystane dni z urlopu wypoczynkowego oraz inne świadczenia. Sprawdź, co robić w przypadku ogłoszenia upadłości firmy. Jakie prawa ma pracownik?

Upadłość firmy: co robić?

W momencie ogłoszenia upadłości firmy pracodawca – czyli płatnik składek – powinien zgłosić w ZUS wyrejestrowanie wszystkich pracowników z ubezpieczenia społecznego i ubezpieczenia zdrowotnego (na druku ZUS ZWUA) w przeciągu siedmiu dni od dnia ustania ich stosunku pracy.

Likwidacja firmy czy złożenie wniosku do Sądu o wszczęcie postanowienia upadłości nie równa się z rozwiązaniem stosunku pracy z pracownikami. To pracodawca sam powinien wypowiedzieć im umowę lub rozwiązać ją za porozumieniem stron.

Niestety, osoby którym prawnie należy się ochrona z tytułu urlopu rodzicielskiego czy macierzyńskiego lub są w wieku przedemerytalnym, również zaliczają się do ogółu pracowników przynależących do zwolnienia z pracy z racji upadku firmy. Pracodawca może również wypowiedzieć umowę o pracę pracownikowi przebywającemu na urlopie wypoczynkowym lub innej usprawiedliwionej nieobecności.

Ogłoszenie upadłości firmy

Zgodnie z art. 11 ustawy “prawo upadłościowe” dłużnik jest niewypłacalny (czyli firma upada lub zostaje likwidowana) jeżeli:

  • Utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych
  • Jego zobowiązania pieniężne przekraczają wartości jego majątku, a stan ten utrzymuje się przez okres przekraczający dwadzieścia cztery miesiące

Wniosek o ogłoszenie upadłości firmy spółki lub jednoosobowego przedsiębiorstwa należy złożyć w ciągu 30 dni od powstania stanu niewypłacalności. W przypadku spółki może zrobić to każdy członek zarządu, jeśli uzna to za jedyną słuszne wyjście w sytuacji, w której się znajdują.

Oprócz ogłoszenia upadłości, przedsiębiorca może również zdecydować się na zawieszenie działalności gospodarczej. Dzięki temu zostaje zwolniony z obowiązku ponoszenia jakichkolwiek opłat, nawet tych związanych z wypłaceniem odszkodowań swoim pracownikom.

Upadłość firmy a pracownicy. Co z odprawami?

Czy upadłość firmy przekreśla szansę na odzyskanie przysługującego pracownikowi wynagrodzenia za pracę? Nie! Likwidacja lub upadłość nie jest wyłączną przyczyną rozwiązania stosunku pracy i nie wynika z winy pracownika. Dlatego może on liczyć na odprawę w formie jednorazowego świadczenia pieniężnego, które zależy od jego stażu pracy:

  • Jeśli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy krócej niż dwa lata – odprawa w formie jednomiesięcznego wynagrodzenia za pracę
  • Jeśli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy przez okres od 2 do 8 lat – odprawa w formie dwumiesięcznego wynagrodzenia za pacę
  • Jeśli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy przez okres ponad 8 lat – odprawa w formie trzymiesięcznego wynagrodzenia za pracę

Likwidacja lub upadłość firmy oraz rozwiązanie umowy pracownikowi z trzymiesięcznym okresem wypowiedzenia, pozwala na skrócenie tego okresu do jednego miesiąca. W związku z tym należy mu się pieniężne odszkodowanie za całe trzy miesiące, a okres wypowiedzenia, który pierwotnie mu przysługiwał, wlicza się do okresu zatrudnienia pracownika.

Ważne! Odprawa po likwidacji lub upadłości firmy należy się tylko wtedy, gdy posiada ona ponad dwudziestu zatrudnionych pracowników.

Natomiast co z pozostałymi dniami z urlopu wypoczynkowego? Pracodawca zobowiązany jest udzielić pracownikowi zaległego urlopu w okresie wypowiedzenia lub wypłacić ekwiwalent pieniężny za niewykorzystane dni na wypoczynek. Pracownik ma również prawo do otrzymania świadectwa pracy. Firma zobowiązana jest wystawić mu taki dokument w przeciągu siedmiu dni od dnia ustania stosunku pracy.

Upadłość firmy i co dalej?

Jeśli znajdujesz się w sytuacji, w której twój pracodawca zbankrutował i otrzymałeś z tego względu wypowiedzenie umowy, to koniecznie dopilnuj obowiązku wypłacenia ci odprawy, czyli wynagrodzenia za pracę oraz innych należności przysługujących na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, takich jak ekwiwalent za urlop wypoczynkowy.

Szukasz pracy? Sprawdź oferty pracy na naszej stronie GoWork.pl!

Oceń artykuł
5/5 (3)
Kalkulator wynagrodzeń

Kalkulator wynagrodzeń

Neto, brutto, na rękę - można zwariować.
Skorzystaj z naszego prostego i użytecznego kalkulatora wynagrodzeń

Przejdź do kalkulatora

Chcę zarabiać...

 

Przejdź do kalkulatora