Jak założyć fundację? Jak napisać statut fundacji? Wskazówki krok po kroku

Jak założyć fundację? Ile to kosztuje? Poniżej krok po kroku wyjaśniamy, jak założyć fundację w Polsce i jak napisać jej statut. Jeśli myślisz o tym, aby założyć własną fundację, koniecznie to przeczytaj!

jak założyć fundację

Fundacja jest to organizacja pozarządowa, której zadaniem jest realizowanie różnych działań na cele społeczne w obszarach takich jak ochrona zdrowia, rozwój gospodarki i nauki, oświata i wychowanie, kultura i sztuka, opieka i pomoc społeczna, ochrona środowiska czy opieka nad zabytkami. Może ona również realizować inne projekty, jednak pod warunkiem, że będą mieć charakter publiczny i służyć dobru ogólnemu, a także nie pobierać za to żadnych pieniędzy. Założenie fundacji wymaga obecności fundatora, który przeznaczy pewną kwotę na publicznie użyteczny cel. Jego zadaniem jest również określenie majątku na tak zwany fundusz założycielski.

Dowiedz się, jak założyć fundację. Jakie koszty i korzyści się z tym wiążą? Jak założyć fundację i napisać jej statut?

Jak założyć fundację? Akt fundacyjny

Aby założyć fundację, na samym początku należy określić wysokość funduszu założycielskiego i ustanowić akt fundacyjny (oświadczenie woli fundatora, który określa cel fundacji oraz majątek przeznaczony na realizację jej działań). Następnie powinno określić się statut fundacji (poniżej wyjaśniamy, jak go napisać) oraz zarejestrować ją w KRS, czyli Krajowym Rejestrze Sądowym.

Kto może założyć fundację?

Zgodnie z art. 2 ust. 1 o fundacjach:

“Fundację mogą ustanowić osoby fizyczne niezależnie od ich obywatelstwa i miejsca zamieszkania”.

Kto więc może założyć fundację? Może to zrobić zarówno obywatel polski, jak i cudzoziemiec. Może ją również powołać osoba prawna (firma prywatna lub uczelnia wyższa), mająca siedzibę w Polsce.

Jak założyć fundację: krok po kroku

Jak założyć fundację w Polsce? Krok po kroku wyjaśniamy, jak to zrobić:

 1. Określ fundusz założycielski. Mogą być to pieniądze (wskaż, jaką kwotę chcesz przeznaczyć na cele fundacji), papiery wartościowe (określ, jakie są to papiery, podając ich cechy indywidualne oraz określ ich wierzytelność), rzeczy oddane na własność fundacji
 2. Określ akt fundacyjny, który zmierza do ustanowienia fundacji, określa jej cel oraz majątek przeznaczony na realizację jej działań. Co ważne, oświadczenie foli o ustanowieniu fundacji musi być złożone w formie aktu notarialnego, w którym zawarty będzie zapis o celach powstania fundacji oraz jej majątku. Poza tym fundator musi w oświadczeniu wskazać również właściwego ministra, który będzie sprawował nadzór nad fundacją i jej działalnością społeczną
 3. Określ statut fundacji (w następnym akapicie dokładnie wyjaśniamy, jak to zrobić)
 4. Powołaj zarząd fundacji (liczba nieokreślona). Do funkcji prezesa zarządu, który np. jest jednocześnie fundatorem, należy reprezentowanie fundacji na zewnątrz w każdych sprawach niemajątkowych oraz uczestniczenie w różnych kongresach. Natomiast inny członkowie zarządu mają za zadanie kierować bieżącymi sprawami fundacji, wyznaczać jej kierunki działań, podejmowanie decyzji na temat zmian statutu fundacji lub w sprawie jej całkowitej likwidacji
 5. Wpisz fundację do KRS, czyli Krajowego Rejestru Sądowego. Wniosek składa się na urzędowym formularzu KRS-W20, w którym należy uzupełnić następujące kwestie: nazwa i wydział sądu, rodzaj dokonywanej rejestracji, określenie formy prawnej organizacji, adres do korespondencji i dane pełnomocnika procesowego, treść zgłoszenia oraz informacje o formularzach załączników i dokumentach (ich rodzaje wyjaśniamy poniżej)
 6. Załóż konto bankowe dla fundacji. Aby to zrobić, musisz złożyć w banku dokumenty takie jak: statut fundacji, wydruk lub odpis z KRS, decyzję w sprawie nadania numeru NIP oraz dokumenty tożsamości osób upoważnionych do działania w imieniu fundatora/klienta banku

Zakładanie fundacji – dokumenty

Wspomniane wyżej załączniki do formularza KRS-W20 to: KRS-WK i KRS-WM. Natomiast dokumenty, które trzeba do niego dołączyć to:

 • oświadczenie o ustanowieniu fundacji
 • oświadczenie wskazujące właściwego ministra nadzoru
 • statut fundacji
 • uchwała o powołaniu fundacji
 • oświadczenie członka zarządu o adresie do doręczeń
 • dowód dokonania opłaty za wniosek o wpis do rejestru

Statut fundacji: jak napisać?

Wcześniej krok po kroku wyjaśnialiśmy, jak założyć fundację. Teraz zajmiemy się kwestią napisania statutu fundacji, który określa, czym ma się ona zajmować i jakie są jej cele. Statut ustanawia fundator, który powinien wyróżnić w nim następujące kwestie:

 1. Nazwa fundacji. Musi być taka samo jak w akcie fundacyjnym. Powinna wyróżniać się od innych organizacji i jednocześnie być łatwa do zapamiętania
 2. Siedziba fundacji. Nie musisz wpisywać całego adresu siedziby. Wystarczy, że określisz jej miejscowość
 3. Majątek fundacji. Wypisz konkretną kwotę funduszu założycielskiego.
 4. Cele fundacji
 5. Forma i zakres działalności fundacji. Wypisz, w jaki sposób planujesz realizować swoje cele
 6. Skład i organizacja zarządu
 7. Sposób powoływania zarządu oraz jego obowiązki

Założenie fundacji: koszty

Koszty, które wiążą się z założeniem fundacji obejmują m.in. wniosek o wpis do KRS. Wpłaty należy dokonać na rachunek lub do kasy sądu, którym składa się wniosek, aby założyć fundację. Koszt rejestracji w KRS wynosi 250 zł.

Mieszkasz w województwie śląskim i szukasz pracy? Koniecznie sprawdź nasze oferty na -> Praca Katowice 

Oceń artykuł
5/5 (1)
Kalkulator wynagrodzeń

Kalkulator wynagrodzeń

Neto, brutto, na rękę - można zwariować.
Skorzystaj z naszego prostego i użytecznego kalkulatora wynagrodzeń

Przejdź do kalkulatora

Chcę zarabiać...

 

Przejdź do kalkulatora