Pytania do Eksperta GoWork

Marek
30.10.2020 13:29
Drogi Ekspercie,
Jestem osobą bezrobotną zarejestrowaną w PUP z prawem do zasiłku. Zasiłek pobieram od 2 m-cy. Właśnie otrzymałem ofertę zatrudnienia na okres próbny 3 m-ce.
Czy w przypadku nie przedłużenia umowy przez pracodawcę lub niechęci jej kontynuowania z mojej strony będę mógł wrócić na zasiłek czy automatycznie tracę takie prawo?
Nie chcę kierować tego zapytania do PUP bo mogą pomyśleć że nie chce mi się pracować i chcę się zabezpieczyć.
Ekspert GoWork
30.10.2020 15:56

Marku,zgodnie z art. 73 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, bezrobotny, który utracił status bezrobotnego na okres krótszy niż 365 dni z powodu podjęcia zatrudnienia czy też innej pracy zarobkowej i zarejestrował się w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotny w okresie 14 dni od dnia ustania zatrudnienia czy zaprzestania wykonywania innej pracy zarobkowej, posiada prawo do zasiłku na czas skrócony o okres pobierania zasiłku przed utratą statusu bezrobotnego.Marku, w opisanej przez Ciebie sytuacji, jeżeli ponownie zarejestrujesz się jako bezrobotny w ciągu 14 dni od dnia ustania zatrudnienia (w przypadku umowy o pracę zatrudnienie ustaje wraz z upływem okresu wypowiedzenia lub wraz z upływem okresu, na który została zawarta), to nadal będzie przysługiwało Ci prawo do zasiłku, skrócone jednak o okres, w którym pobierałeś zasiłek. Jeśli zatem przyznano Ci zasiłek na okres 180 dni, to jak dotąd wykorzystałeś średnio 60 dni. Jeżeli podjąłbyś pracę jutro, to po ustaniu zatrudnienia mógłbyś pobierać zasiłek jeszcze przez 120 dni.PozdrawiamEkspert GoWork


Marek
30.10.2020 19:25
@Ekspert GoWork: Dziękuję Ekspercie za szczegółową i wyczerpującą odp. :)
Mirek
31.10.2020 08:26

Jak przyjmą cię na okres próbny to po prostu się staraj i zrób wszytko zeby ci przedłużyli te umowe, bo sam wiesz jak teraz trudno o prace. A pracę zaproponował ci urząd pracy czy sam znalazłeś?


Norton13
31.10.2020 16:58
@Mirek:

Wedlug mnie autor posta nie chce wlasnie tej pracy ale wie ze jak nie przyjmie propozycji to przestanie mu zasilek przyslugiwac, to chyba cos takiego dzialalo.


Marek
31.10.2020 17:53
@Norton13: Nie do końca. Pracę sam znalazłem. Po prostu nie wiem co firma zdecyduje za 3-4 m-ce, bo sytuacja jak wiemy jest dość dziwna, ani też nie wiem czy mi się ta praca będzie podobać. Szczerze to oferta finansowa nie jest imponująca a ja nie jestem póki co zdesperowany na tyle żeby brać byle co i byle gdzie. W sumie zdecydowałem się na tą pracę z nudów bardziej niż z pobudek finansowych.

Sortowanie

Nutka
22.05.2021 08:24
Dzień Dobry. Jestem zatrudniona w gastronomii a konkretnie w restauracji. Z uwagi na obecną sytuację spowodowaną Pandemią nasz zakład od dłuższego czasu jest na Postojowym. Otrzymujemy wynagrodzenie z tytułu wypłat z Tarczy Antykryzysowej. Podczas przestoju sporządzany jest w restauracji grafik gdzie przeciętnie pięć sześć (a obecnie już częściej) wzywani jesteśmy do świadczenia pracy tj. produkcji posiłków na wynos i dowóz. Mam takie pytanie. Czy skoro za cały miesiąc otrzymuję od naszego Państwa wynagrodzenie z tytułu postojowego a dodatkowo pracodawca mnie zatrudnia to powinien mi za ten czas zapłacić?
Ekspert GoWork
24.05.2021 15:15
@Nutka:

Nutko,

zgodnie z art. 15zq ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, świadczenie postojowe nie przysługuje pracownikom (osobom zatrudnionym na podstawie umowy o pracę), lecz podmiotom zatrudniającym pracowników oraz wykonawcom umów cywilnoprawnych i jest to dofinansowanie (a nie sfinansowanie w całości) do wynagrodzeń pracowników. To oznacza, że pracodawca, pomimo korzystania z Tarczy Antykryzysowej, i tak w części pokrywa koszty Twojego zatrudnienia (w tym również Twoje wynagrodzenie). W zależności od tego, jak długi jest przestój oraz jaki osiąga wymiar, pracodawca otrzymuje odpowiednio niższe lub wyższe dofinansowanie, a zatem jeżeli wykonujesz pracę, to pracodawca otrzymuje niższe dofinansowanie, a zatem sam musi dopłacić do Twojego wynagrodzenia więcej.

Pozdrawiam

Ekspert GoWork


Julia
16.08.2021 16:42
Dzień dobry,
Chciałabym się dowiedzieć w jaki sposób mogę rozwiązać umowę o pracę. Najlepsza opcją dla mnie byłoby za porozumiem stron, jednak obowiązuje mnie miesięczny okres wypowiedzenia. Problem w tym, że mojego szefa nie ma bardzo często w pracy. Powinnam wysłać pocztą, zadzwonić czy złożyć wypowiedzenie w jeszcze inny sposób? Jeśli pocztą to powinnam wysłać na adres biura?
Pozdrawiam
Ekspert GoWork
19.09.2021 17:21
@Julia:

Julio,w dużej mierze Twój problem sprowadza się do tego, komu wręczyć wypowiedzenie umowy o pracę. Najbezpieczniej takich formalności dokonywać z podmiotem, z którym ta umowa została zawarta, czyli najczęściej z pracownikiem działu kadr. Jeżeli podpisałaś umowę bezpośrednio z szefem, to rzeczywiście dobrze byłoby tę sprawę załatwić właśnie z nim. Możesz takie pismo zostawić w dziale kadr z prośbą o podpis pracownika wraz z datą przyjęcia pisma - również na kopii, którą jako dowód zostawisz dla Ciebie. Zauważ, że jeżeli pismo wyślesz pocztą, to i tak trafi ono najprawdopowodobniej do rąk pracownika działu kadr. Jeżeli zadzwonisz, to pozbawisz się dowodu, że ewentualnie doszło do porozumienia.Julio, najlepiej w Twojej sytuacji byłoby złożyć pismo w dziale kadr, poprosić o podpis potwierdzający przyjęcie, a w samym dokumencie zastrzec, że na odpowiedź czekasz do określonego dnia, a po jego upłynięciu pismo należy poczytywać jako wypowiedzenie umowy o pracę - w ten sposób zapobiegniesz odwleczeniu sprawy.PozdrawiamEkspert GoWork


Oddelegowany
11.05.2023 12:08
Witam pracuje w niemczech jako pracownik oddelegowany przysługuje mi urlop za każde przepracowane 12 dni w miesiącu. Dostaje kwit z soka bau z wyciągiem ile jest dni i jakie pieniądze za to np.do marca 2023 mam 5dni urlopu w kwocie 900 euro gdy dzwonie do firmy pani mowi że jest zamiast 5dni 2 dni kwota 300 euro.czy mogę to sprawdzić czy nie oszukują gdyz z wyliczeń moich wynika ze kase za urlopy nie są takie jak na wyciągu soka bau, inni pracownicy tez się na taki stan rzeczy skarżą.jak mogę to sprawdzić czy firma nie oszukuje.
Paula
14.02.2022 21:08
Witam.
Zacznę od początku pracuje w jednej firmie od 2015 roku. W lipcu 2018 urodziła mi się córka i w związku z tym przeszłam na urlop macierzyński dalej natomiast na urlop wychowawczy do września 2021 roku. Od października 2021 zaczęłam ponownie pracę w tej samej firmie. Natomiast w grudniu 2021 roku zaszłam po raz kolejny w ciążę i pod koniec stycznia dokladnie 28.01.2022 przeszłam na L4. Przy wynagrodzeniu za styczeń na pasku potrącili mi 200 zł z wynagrodzenia zasadniczego. Czy mogłabym otrzymać wyczerpująca odpowiedź skąd te potrącenie mimo zwolnienia gdzie powinno być 100% płatne.
Z góry dziękuję ????
Ekspert GoWork
29.03.2022 18:46
@Paula:

Paulo,tak indywidualne kwestie należy wyjaśniać z działem kadr i płac. Pracodawca nie może samowolnie dokonywać potrąceń z wynagrodzenia, a zatem masz prawo uzyskać informację, z jakich przyczyn miały miejsce jakiekolwiek potrącenia. Prawdopodobnie ma to związek ze zmianami w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych (tzw. Polski Ład).PozdrawiamEkspert GoWork


Miły
12.08.2021 00:58
Witam, pracuje na hali pradukcyjnej jako pracownik fizyczny. Na tej hali znajduje się monitoring, który przełożonemu służy do kontrolowaniu pracowników, a konkretniej do pilnowania ile kto, gdzie spędził czasu. Jeśli według szefa ktoś za długo przebywa z dala od maszyny następują kary finansowe(w postaci zmniejszenia premi uznaniowej). Czy dana praktyka jest naruszeniem prawa pracownika?
Z góry dziękuję za odpowiedź.
Ekspert GoWork
19.09.2021 17:11
@Miły:

Miły,zgodnie z art. 22 [2] ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (dalej: Kodeks pracy), pracodawca może wprowadzić szczególny nadzór nad terenem zakładu pracy lub terenem wokół zakładu pracy w postaci środków technicznych umożliwiających rejestrację obrazu (monitoring w pracy), jeżeli jest to niezbędne do:
  • zapewnienia bezpieczeństwa pracowników 

  • ochrony mienia

  • kontroli produkcji

  • zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę.Pracodawcy nie mogą wprowadzać monitoringu pracowników do innych celów niż wyżej wymienione – takich jak np. weryfikacja efektywności czy kontrola zachowań w miejscu pracy.Wprowadzenie monitoringu w zakładzie pracy jest legalne, gdy:
  • nie zostanie zainstalowany w miejscu niedozwolonym przez prawo (głównie pomieszczenia socjalne);

  • stoi za nim usprawiedliwiony cel, np. zapobieganie kradzieżom w firmie, które dotychczas miały miejsce;

  • zachodzi proporcjonalność pomiędzy zastosowanymi środkami a celem – monitoring nie może godzić w prywatność pracowników;

  • pracownik o jego stosowaniu został należy poinformowany;

  • spełnia wymogi określone w ustawie z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych.Miły, każdą sytuację należy oceniać indywidualnie, przede wszystkim wprowadzenie monitoringu nie powinno naruszać dóbr osobistych i stanowić działanie proporcjonalne do celu. Jeżeli pracodawca wykorzystuje monitoring wizyjny jako formę nadzoru nad pracownikami, to można byłoby w niektórych sytuacjach zakwalifikować to nawet jako mobbing.W kwestii natomiast ewentualnej kary, to pracodawca, zgodnie z art. 108 Kodeksu pracy, za nieprzestrzeganie przez pracownika ustalonej organizacji i porządku w procesie pracy (co często może mieć miejsce w przypadku pracy na produkcji) czy przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, może stosować karę upomnienia lub karę nagany. Natomiast za nieprzestrzeganie przez pracownika przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy czy opuszczenie pracy bez usprawiedliwienia pracodawca może również stosować karę pieniężną. Kara pieniężna za jedno przekroczenie, jak i za każdy dzień nieusprawiedliwionej nieobecności, nie może być wyższa od jednodniowego wynagrodzenia pracownika, a łącznie kary pieniężne nie mogą przewyższać dziesiątej części wynagrodzenia przypadającego pracownikowi do wypłaty. Z przepisu tego wynika wniosek, że o karze finansowej mowa jest wtedy, jeżeli zostaje ona potrącona z wynagrodzenia, które z kolei powinno zostać określone w umowie. W tym miejscu należałoby doprecyzować, na jakiej zasadzie przyznawane są premie uznaniowe w Twoim miejscu pracy. Z samej definicji tejże premii wynika, że jest ona przyznawana po spełnieniu określonych warunków. Czy warunki przyznania tej premii zostały określone w umowie lub regulaminie pracy? Jeżeli premia jest stałym elementem składowym wynagrodzenia określonym w umowie, to taką karę finansową pracodawca ma prawo zastosować wyłącznie w przypadkach, o których mowa powyżej, po uprzednim wysłuchaniu pracownika, a o zastosowanej karze pracodawca powinien pracownika zawiadomić na piśmie, wskazując rodzaj naruszenia obowiązków pracowniczych i datę dopuszczenia się przez pracownika tego naruszenia. Kara nie może być zastosowana po upływie 2 tygodni od powzięcia wiadomości o naruszeniu obowiązku pracowniczego i po upływie 3 miesięcy od dopuszczenia się tego naruszenia (art. 109 i 110 Kodeksu pracy).Jeżeli zastosowanie kary nastąpiło z naruszeniem przepisów prawa, pracownik może w ciągu 7 dni od dnia zawiadomienia go o ukaraniu wnieść sprzeciw. O uwzględnieniu lub odrzuceniu sprzeciwu decyduje pracodawca po rozpatrzeniu stanowiska reprezentującej pracownika zakładowej organizacji związkowej. Nieodrzucenie sprzeciwu w ciągu 14 dni od dnia jego wniesienia jest równoznaczne z uwzględnieniem sprzeciwu (art. 112 Kodeksu pracy).Miły, podsumowując, należałoby doprecyzować, na jakich zasadach przyznawana jest premia uznaniowa, o której wspominasz. Natomiast o kwestii legalności monitoringu w pracy przeczytasz na naszym Blogu: Monitoring w pracy: czy to legalne? Konsekwencje - Blog GoWork.plPozdrawiamEkspert GoWork


Strona 2 →
Dodaj wypowiedź na forum

UWAGA: Pamiętaj, aby Twój wpis był zgodny z regulamin i jak najbardziej merytoryczny.