6000 zł brutto – sprawdź ile to netto

Kalkulator wynagrodzeń
Umowa o pracę 4 331 netto (na rękę)
Umowa zlecenie 4 534 netto (na rękę)
Umowa o dzieło 5 184 netto (na rękę)
 • Twoja wypłata (kwota netto) 4 331
 • Twoja wypłata (kwota netto) 4 534
 • Twoja wypłata (kwota netto) 5 184
Umowa o pracę 4 331 netto (na rękę)
Umowa zlecenie 4 534 netto (na rękę)
Umowa o dzieło 5 184 netto (na rękę)
 • Twoja wypłata (kwota netto) 4 331
 • Twoja wypłata (kwota netto) 4 534
 • Twoja wypłata (kwota netto) 5 184
Sprawdź inne kwoty wynagrodzenia...

Kalkulator wynagrodzeń 2021 to narzędzie, które pomoże Ci przeliczyć kwotę pensji z netto na brutto oraz z brutto na netto w zależności od rodzaju podpisanej umowy:

Kalkulator wynagrodzeń umożliwi Ci sprawdzenie, czy Twoje wynagrodzenie netto pokrywa się z kwotą brutto zapisaną w umowie. Dodatkowo możesz obliczyć wynagrodzenie brutto na podstawie pensji otrzymywanej „na rękę”. Kolejną przydatną funkcją kalkulatora płac jest porównanie wypłaty netto i brutto w zależności od rodzaju podpisanej umowy.

Kalkulator brutto netto przedstawi Ci zarobki “na rękę” porównując wysokość wypłaty na umowie o pracę, umowie zlecenia i umowie o dzieło. To doskonałe narzędzie pomagające podjąć decyzję związaną z rodzajem umowy, na podstawie której podejmiesz pracę.

Kalkulator wynagrodzeń 2021 – umowa o pracę

Masz umowę na czas próbny, określony albo nieokreślony? Wysokość pensji „na rękę” obliczysz najszybciej z kalkulatorem wynagrodzeń. Umowa o pracę to najbardziej bezpieczna forma zawierania stosunku pracy, chroniona przepisami przedstawionymi w kodeksie pracy. Każda osoba zatrudniona na jej podstawie odprowadza wiele składek, zmniejszając swoje wynagrodzenie netto. Dzięki odprowadzonym składkom pracownik może liczyć na szereg udogodnień i programów ochronnych takich jak:

 • prawo do płatnego urlopu wypoczynkowego
 • prawo do płatnego zwolnienia lekarskiego
 • wypłatę ekwiwalentu za niewykorzystany urlop
 • ochronę przed nagłym zwolnieniem w formie okresu wypowiedzenia
 • i inne

Trzy rodzaje zawarcia umowy o pracę to: umowa na okres próbny, na czas nieokreślony oraz na czas określony (w tym na zastępstwo). Kwotę pensji netto i brutto dla każdej z nich obliczysz na naszym kalkulatorze.

Kalkulator pensji: umowa zlecenie

Pracujesz na umowę zlecenie? Kalkulator wynagrodzeń GoWork.pl pomoże Ci szybko wyliczyć wysokość pensji. Umowa zlecenie to bardziej elastyczna forma współpracy między zleceniodawcą a zleceniobiorcą. Charakteryzuje się brakiem konieczności odprowadzania części składek, wyższym wynagrodzeniem netto, elastycznym czasem pracy i brakiem niektórych przywilejów obowiązujących po podpisaniu umowy o pracę.

Jest typem umowy cywilnoprawnej, co znaczy, że to nie kodeks pracy, a kodeks cywilny określa zasady jej zawierania.

Kalkulator wynagrodzeń 2021 – umowa o dzieło

Dokument często mylony z umową zlecenie to umowa o dzieło. Kalkulator płac przewiduje i tą opcję zatrudnienia: z nami łatwo poznasz zarobki brutto i netto wykonawcy dzieła. Czym różnią się obie umowy? W treści umowy o dzieło wykonawca zobowiązuje się do wykreowania namacalnego dobra i jest rozliczany za ostateczny efekt, a nie proces tworzenia. Osoba wykonująca obowiązki na podstawie umowy o dzieło nie musi odprowadzać składek, dlatego wypłata netto jest zazwyczaj wyższa niż w przypadku zatrudnienia wykonywanego na podstawie umowy o pracę.

Warto pamiętać, że wyższe zarobki „na rękę” wiążą się z utratą większości benefitów i parasoli ochronnych gwarantowanych przez kodeks pracy.

Kalkulator wynagrodzeń: czym jest kwota brutto?

Obliczając wynagrodzenie brutto za pomocą kalkulatora pensji 2021, zobaczysz swoje zarobki przed potrąceniem składek ZUS: emerytalnej, rentowej, chorobowej i zdrowotnej. To także wysokość pensji, która nie bierze pod uwagę zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych. Wysokość potrąceń i ostateczna pensja „na rękę” są uzależnione od rodzaju umowy i wysokości zarobków.

Wynagrodzenie zasadnicze, czyli główny składnik wypłaty udokumentowanej na podpisanej umowie, jest podawane w formie brutto.

Kalkulator wynagrodzeń – co oznacza pensja netto?

Wynagrodzenie netto w kalkulatorze wynagrodzeń to kwota po odjęciu składek ZUS: emerytalnej, rentowej, zdrowotnej i chorobowej. Potrącenie wyżej wymienionych składek oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych pozwoli Ci na sprawdzenie, ile faktycznie dostaniesz “na rękę”.

Kwota netto wynagrodzenia zależy od rodzaju umowy, jaką podpiszesz ze swoim pracodawcą. Różnica między pensją netto i brutto będzie największa w przypadku umowy o pracę – jednak to koszty, które zwracają się w postaci bezpieczeństwa zatrudnienia i benefitów pracowniczych.

Jak wyliczyć wynagrodzenie netto?

Aby sprawdzić, ile dostaniesz “na rękę” wprowadź swoje wynagrodzenie brutto do okienka naszego kalkulatora wynagrodzeń 2021. Następnie zaznacz opcję “Brutto” i użyj przycisku “Oblicz”. Taki zabieg pozwoli Ci sprawdzić wynagrodzenie netto i porównać je z innymi rodzajami umów.

Wiesz, ile zarabiasz „na rękę” i chcesz poznać kwotę brutto?
Użyj kalkulatora płac!

Sprawdzenie wynagrodzenia brutto jest bardzo proste. Wystarczy, że do kalkulatora wynagrodzeń wpiszesz swoją pensję netto i zaznaczysz opcję “Netto (na rękę)”. Dzięki temu poznasz swoje wynagrodzenie brutto w oparciu o umowę o pracę, umowę zlecenia i umowę o dzieło.

Kalkulator pensji 2021 a wynagrodzenie zasadnicze

Wynagrodzenie zasadnicze to podstawa Twojego wynagrodzenia. Aby je poznać, zaznacz po prostu opcję “brutto” w kalkulatorze wynagrodzeń brutto-netto. Wynik to główny składnik pensji i wyznacznik do obliczania składek na ubezpieczenie społeczne, a także zdrowotne.

Kalkulator pensji a wynagrodzenie całkowite

Wynagrodzenie całkowite to wszystkie składniki pensji połączone w całość. Do jego obliczenia także przydaje się kalkulator wynagrodzeń. Na całość pensji pracownika składają się:

 • wynagrodzenie zasadnicze
 • dodatki stałe
 • dodatki zmienne

Pensja brutto netto – potrącane składki

Pracodawca zatrudniający kogoś na podstawie umowy o pracę ma obowiązek potrącić z jego pensji składki na ubezpieczenia społeczne:

 • emerytalne – w wysokości 9.76% podstawy wymiaru składek
 • rentowe – w wysokości 1.5% podstawy wymiaru składek
 • chorobowe – w wysokości 2.45% podstawy wymiaru składek

Łączna wartość składek odprowadzanych na ubezpieczenia społeczne to 13.71%: wszystkie je uwzględnia nasz kalkulator płac. Oprócz nich pracodawca ma obowiązek przekazać 9% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne.

Kalkulator wynagrodzeń 2021: koszty pracodawcy

Obliczając kwotę wynagrodzenia netto i brutto na kalkulatorze pamiętaj, że Twój pracodawca jest zobowiązany do odprowadzania części składek z własnej kieszeni w wysokości 20.61% podstawy. Wcześniej wymienioną sumę dzieli się na składki:

 • emerytalne – w wysokości 9.76% podstawy wymiaru składek
 • rentowe – w wysokości 6.5% podstawy wymiaru składek
 • wypadkowe – w wysokości 1.67% podstawy wymiaru składek
 • Fundusz Pracy – w wysokości 2.45% podstawy wymiaru składek
 • Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w wysokości 0.10% podstawy

Wynagrodzenie brutto i netto – po co odprowadzamy konkretne składki?

Kwota brutto zapisana na Twojej umowie o pracę zostaje obowiązkowo pomniejszona o odprowadzone składki na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne. Dopiero po ich odjęciu otrzymasz kwotę netto wynagrodzenia będącą wynikiem obliczeń w kalkulatorze wynagrodzeń, który oferujemy.

W jakim celu potrąca się każdą z nich?

 1. Ubezpieczenie emerytalne – składki na emeryturę odprowadzamy po to, aby po zakończeniu pracy zawodowej w związku z osiągniętym wiekiem emerytalnym otrzymywać część wynagrodzenia w formie emerytury.
 2. Ubezpieczenie rentowe – gwarantuje otrzymywanie świadczeń pieniężnych związanych z ryzykiem utraty zdrowia i pełnej lub częściowej niezdolności do wykonywania zawodu. W przypadku inwalidztwa renta pomaga w funkcjonowaniu, zastępując wcześniej otrzymywaną wypłatę.
 3. Ubezpieczenie chorobowe – to składki, które odprowadzamy, aby nie utracić zarobków w przypadku niezdolności do pracy spowodowanej chorobą, pobytem w szpitalu lub macierzyństwem.
 4. Ubezpieczenie wypadkowe – pozwala na wypłatę środków z ZUS w związku z wypadkiem albo innym nieszczęśliwym wydarzeniem, które miało miejsce mimo woli pracownika.

Uwaga!
Kalkulator płac 2021 pełni funkcję informacyjną i nie powinien być używany, jako sposób na wyliczanie wynagrodzeń pracowników. Nie uwzględnia przekroczenia pierwszego progu podatkowego oraz może prezentować przybliżone kwoty, dlatego grupa Gowork.pl Serwis Pracy sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystywanie kalkulatora do rozliczania pracowników.