Ekwiwalent za pranie odzieży roboczej – kiedy trzeba go wypłacić? Ile wynosi?

Masz obowiązek samodzielnie czyścić swój ubiór roboczy? Jeśli tak, to należy ci się ekwiwalent za pranie. Zgodnie z przepisami prawa, pracodawca jest zobowiązany wypłacić ci odpowiednią sumę za koszty poniesione na czyszczenie odzieży roboczej. Czy ekwiwalent za pranie jest opodatkowany? Wyjaśniamy!

ekwiwalent za pranie

Jeśli w twojej pracy obowiązuje określony ubiór zapewniony przez pracodawcę, na przykład koszula i spodnie robocze, to należy ci się ekwiwalent za pranie. Chyba że czyszczeniem stroju zajmuje się pracodawca. Obowiązkiem pracownika jest również dokumentowanie swoich wydatków na wodę, prąd, środki piorące czy innych usług, aby pracodawca mógł odpowiednio wyliczyć ekwiwalent za pranie odzieży roboczej. Poniżej wyjaśniamy, ile na ogół wynosi ekwiwalent za pranie. Czy kwota podlega zwolnieniu od podatku?

Ekwiwalent za pranie odzieży roboczej: Kodeks pracy

Zgodnie z art. 237 [9] Kodeksu pracy (Dz. U. z 1998 r. nr 21 poz. 94 ze zm.) pracodawca nie może dopuścić pracownika do pracy bez środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego niezbędnego na danym stanowisku. To znaczy, że jeśli nasza odzież robocza nie nadaje się do kolejnego użytku, pracodawca musi samodzielnie ją wyczyścić lub zlecić to nam. Za to właśnie należy się ekwiwalent za pranie.

Kiedy przysługuje odzież robocza?

Według art. 237 [7] § 1 Kodeksu pracy pracodawca ma obowiązek nieodpłatnie dostarczyć odzież roboczą i obuwie robocze w sytuacji, gdy:

  • odzież własna pracownika została zniszczona lub mocno zabrudzona;
  • istnieją wymagania technologiczne, sanitarne czy bezpieczeństwa i higieny pracy.

Pracodawca nie może dopuścić pracownika do pracy bez środków ochrony indywidualnej przewidzianej do stosowania na konkretnym stanowisku. Ponadto musi on zapewnić mu odpowiednie pranie odzieży (jeśli zleci to pracownikowi, wtedy należy mu się ekwiwalent za pranie), konserwację, naprawę, odpylanie i odkażanie.


Jakie warunki powinny spełniać szatnie pracownicze lub szafki pracownicze? Sprawdź przepisy BHP na naszym Blogu GoWork.pl!


Co powinien uwzględniać ekwiwalent za pranie?

W sytuacji, kiedy pracodawca nie jest w stanie sam zapewnić prania odzieży roboczej, może zlecić to swojemu pracownikowi. Wtedy zobowiązany on jest wypłacić mu odpowiedni ekwiwalent za pranie z uwzględnieniem kosztów takich jak: woda, prąd, koszty za środki piorące, czas i pracę własną pracownika. Pracodawca powinien również sprawdzić ich wiarygodność za pomocą paragonu, faktury czy innego dokumentu potwierdzającego zapłatę za produkt lub usługę.

Jak wyliczyć ekwiwalent za pranie odzieży roboczej?

Przepisy w Kodeksie pracy nie określają konkretnego sposobu obliczania ekwiwalentu za pranie. Pracodawca najczęściej wylicza stawkę jednorazową i wypłaca daną kwotę co miesiąc lub kwartalnie. Chyba, że koszt środków piorących, wody, prądu czy innych został podwyższony. Wtedy pracodawca ma obowiązek wyrównać ekwiwalent za pracę odzieży roboczej do rzeczywistych wydatków pracownika.

Czy pracownik musi dokumentować wydatki na pranie?

Jeśli pracodawca ma stały sposób wyliczania ekwiwalentu za pranie ustalony z pracownikiem, to nie musi za każdym razem żądać od niego dostarczenia dokumentu potwierdzającego wydatki na pranie odzieży roboczej. Chyba że ich wysokość uległa zmianie lub kiedy pracodawca zarządzi przeprowadzenie kontroli sposobu jej czyszczenia. Sprawdź -> Kiedy pracodawca może przeszukać szafkę pracownika? 

Czy ekwiwalent za pranie jest opodatkowany?

Zgodnie z art. 21 ustawy 1 pkt 11 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ekwiwalent za pranie nie jest opodatkowany, jeśli tylko zostanie obliczony i przyznany pracownikowi z uwzględnieniem wszystkich ponoszonych kosztów prania lub ustalony na podstawie cennika pralni.


Szukasz pracy w Łodzi? Aplikuj na nasze oferty praca Łódź

Oceń artykuł
3.3/5 (3)