Kiedy musimy uwzględnić miejsce na szatnię dla pracowników na terenie firmy i jakie wymagania musi ona spełniać? Z tego tekstu dowiecie się, jakie warunki powinny obowiązywać w szatniach pracowniczych i w jakich zakładach pracy są one niezbędne.

Szatnia dla pracowników – kiedy jest niezbędna?

Osobom wykonującym zadania wymagające stosowania specjalnej odzieży roboczej przysługują dodatkowe świadczenia i uprawnienia w związku z tym. Jednym z nich jest ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, jeżeli jej czyszczenie nie jest zapewniane przez pracodawcę. Ubrania do pracy muszą też być gdzieś przechowywane. Kiedy trzeba uwzględnić miejsce na szatnię dla pracowników na terenie firmy? Z obowiązku organizacji szatni pracowniczej zwolnione są biura – ich pracownicy mogą bowiem pozostawiać swoje rzeczy np. na ogólnodostępnych wieszakach. Jednak szatnia w miejscu pracy staje się niezbędna, kiedy pracownicy muszą przebierać się w odzież ochronną podczas wykonywania swoich obowiązków.

Szatnie: przepisy. Rozporządzenie BHP – szatnie.

W zakładach pracy, w których osoby wykonujące obowiązki służbowe dla własnego bezpieczeństwa i komfortu lub ze względu na dobro firmy muszą przebierać się do pracy, trzeba zadbać o szatnię pracowniczą. O jej wyposażeniu i rozmiarach mówią przepisy Kodeksu pracy. Zgodnie z art. § 111: „Pracodawca jest obowiązany zapewnić pracownikom pomieszczenia i urządzenia higienicznosanitarne, których rodzaj, ilość i wielkość powinny być dostosowane do liczby zatrudnionych pracowników, stosowanych technologii i rodzajów pracy oraz warunków, w jakich ta praca jest wykonywana”.

Jak powinno wyglądać takie pomieszczenie i jakie wymogi BHP w pracy musi ono spełniać?

Szatnie pracownicze – rodzaje

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, szatnie dla pracowników muszą być „dostosowane do rodzaju prac, stopnia narażenia pracownika na zabrudzenie ciała i zanieczyszczenia jego odzieży substancjami szkodliwymi, trującymi lub materiałami zakaźnymi”.


Szukasz pracy w Warszawie? Sprawdź najlepsze oferty na GoWork.pl!


Jakie rodzaje szatni pracowniczych rozróżniamy? Poniżej znajdziecie pełną listę!

 • szatnie odzieży własnej pracowników – zwłaszcza w sytuacji, w której ze względów higienicznych prywatne rzeczy pracowników nie powinny stykać się z odzieżą ochronną lub środkami ochrony indywidualnej;
 • szatnie odzieży ochronnej i roboczej;
 • szatnie podstawowe – zostawiać można w nich zarówno rzeczy prywatne, jak i odzież ochronną;
 • szatnie przepustowe – składają się z części przeznaczonej do przechowywania odzieży własnej pracowników, części dla odzieży ochronnej, oraz przepustowego zespołu sanitarnego wyposażonego w natryski, łączącego pozostałe części.

Szatnia pracownicza – wymagania

Jakie wymagania musi spełnić szatnia dla pracowników, aby nie naruszać przepisów BHP i zapewniać osobom zatrudnionym komfortowe oraz bezpieczne korzystanie?

Szatnie pracownicze – rozporządzenie

Odpowiedzi na to pytanie dostarczają nam przepisy BHP szatni pracowniczej, zawarte w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Zgodnie z jego treścią, szatnie dla pracowników muszą być oddzielne dla kobiet i mężczyzn.

Jakie jeszcze wymagania szatni dla pracowników musi spełnić pomieszczenie na odzież ochronną BHP i obuwie robocze?

 • szatnie powinny znajdować się w oddzielnych lub chociaż wydzielonych pomieszczeniach;
 • wspólne szatnie pracownicze powinny być oświetlone, najlepiej światłem dziennym;
 • szatnie powinny być suche i ogrzewane;
 • szatnia powinna mieć zapewnioną możliwość co najmniej czterokrotnej wymiany powietrza na godzinę (co może oznaczać konieczność montażu wentylacji mechanicznej);
 • szatnia powinna być wyposażona w miejsce siedzące – ławki do szatni pracowniczych powinny być dostępne dla przynajmniej połowy pracowników na obecnej zmianie;
 • szatnia powinna również zapewniać co najmniej 1,5 metrowe przejścia komunikacyjne oraz między rzędami szafek;
 • wymiary szatni pracowniczej określają, że pomieszczenie przeznaczone na szatnię w zakładzie pracy powinno mieć minimum 2,5 m wysokości (lub 2,2 m w świetle, jeśli mówimy o pomieszczeniu piwnicznym lub znajdującym się w suterenie).

Wyposażenie szatni pracowniczej – co powinno się w niej znaleźć?

Przepisy regulują także kwestię wyposażenia szatni pracowniczej. Co musi się w niej znaleźć, aby zapewnić pracownikom komfort i bezpieczeństwo korzystania?

 • szafki pracownicze;
 • wieszaki pracownicze;
 • sprzęt do odkażania;
 • sprzęt do odpylania ubrań;
 • sprzęt do suszenia ubrań;
 • sprzęt do czyszczenia butów.

Jeśli sprzętów jest więcej, niż jeden, każdy z nich powinien znajdować się w osobnym pomieszczeniu.

Kamera w szatni pracowniczej – czy jest legalna?

Na koniec warto wspomnieć także o kwestii obecności kamer w szatniach pracowniczych. Czy ich instalacja jest zgodna z prawem? Bynajmniej!

Pracodawca nie ma prawa instalować kamer w pomieszczeniach socjalnych, z których korzystają pracownicy. Pracodawca ma także obowiązek informować swoich podwładnych o monitoringu ich stanowiska pracy. To właśnie z tego względu nielegalny jest monitoring w pomieszczeniach takich jak:

 • szatnie pracownicze
 • stołówki
 • toalety
 • palarnia

Dlatego, jeśli zauważycie podobny przypadek w szatni w miejscu pracy, w którym jesteście zatrudnieni, musicie to natychmiast zgłosić!

Oceń artykuł
0/5 (0)