Hydraulicy wykonują prace ściśle związane z montażem instalacji wodnej oraz gazowej. Pracownicy na tym stanowisku zatrudniani w firmach, jak i ci samozatrudniający się oprócz wykonywania nowych instalacji zajmują się wymianą i naprawą instalacji istniejących.

Zadaniem hydraulika jest również utrzymanie w budynkach, za które jest odpowiedzialny prawidłowego stanu funkcjonowania instalacji ciepłej i zimnej wody, gazowej, kanalizacyjnej oraz centralnego ogrzewania.

Hydraulik – jakie obowiązki?

Pracownik zatrudniony na stanowisku hydraulika odpowiada za usuwanie awarii, naprawę, jak i modernizację sieci instalacji oraz urządzeń. Należy pamiętać, że praca hydraulika niejednokrotnie związana jest ze spawaniem, lutowaniem, rozkuwaniem ścian, montażem urządzeń. Hydraulik musi znać się na rysunku technicznym, a dokładnie w prawidłowy sposób go odczytywać.

Hydraulik – jakie wynagrodzenie?

Na wysokość pensji hydraulików mają wpływ: wielkość firmy, region zatrudnienia, wykształcenie oraz staż pracy. Średnie wynagrodzenie to około 3000 zł brutto. Wielu hydraulików zatrudnianych w firmach zarabia mniej, bo niewiele powyżej najniższej krajowej.

Jakie zagrożenia związane z wykonywaniem pracy hydraulika?

Hydraulicy pracują zarówno wewnątrz budynków, jak i na zewnątrz. Ich praca ściśle związana jest więc z warunkami o różnej temperaturze, jak i różnej wilgotności powietrza. Dodatkowo hydraulik zawsze pracuje w wymuszonej pozycji ciała, co przekłada się na możliwe problemy zdrowotne zwłaszcza po wielu latach pracy.