Czy operatorem żurawia wieżowego na placach budowy może być każdy? Oprócz odpowiednich umiejętności pracownik na tym stanowisku musi odznaczać się także unikalnymi cechami osobowości.

Osoby wykonujące tytułowy zawód muszą być osobami w pełni odpowiedzialnymi oraz opanowanymi. Operator żurawia może pracować nie tylko na placach budowy, ale też zakładach przemysłowych, na kolei czy placach składowych drewna.

Operator żurawia – jakie zagrożenia związane z wykonywaniem zawodu?

Praca operatora żurawia to praca na wysokości. Pracownicy narażeni są na upadek z wysokości, jak również porażenie prądem elektrycznym. Operatorzy żurawia wieżowego mogą też ulec urazom przez części żurawia będące w ruchu. Co więcej, to praca na zewnątrz, czyli związana z działaniem czynników atmosferycznych.

Kto może zostać operatorem żurawia?

Tytułowa praca przeznaczona jest dla osób, które nie mają problemów z lękiem wysokości czy klaustrofobią. Ponadto muszą być to osoby z optymalnie wysokim poziomem koncentracji. Aby pracować na tytułowym stanowisku, konieczne jest ukończenie odpowiednich szkoleń zawodowych. To praca dla osób, które mają doświadczenie w pracach budowlanych, jak i pracach jako operatorzy innych maszyn budowlanych. Wynagrodzenie operatorów żurawia wieżowego uzależniona jest od posiadanych uprawnień, liczby przepracowanych godzin oraz dodatkowych obowiązków. Średnia miesięczna pensja na tym stanowisku to 2500 zł. W niektórych firmach operatorzy żurawi zarabiają dużo więcej, bo nawet około 5000 zł.