Polski Ład – założenia programu i najważniejsze zmiany

Polski Ład to ogromny zbiór ustaw i zmian podatkowych, które będą miały wpływ na niemal wszystkie obszary życia finansowego pracowników i przedsiębiorców. Program Polskiego Ładu już teraz budzi wiele wątpliwości. W tym artykule przedstawimy najważniejsze zmiany w 2022 roku. Od kiedy Polski Ład zacznie obowiązywać? Jakie są założenia programu?

segregator z napisem polski ład na biurku

Rok 2022 to okres wielkich zmian dla wszystkich podatników i rodzin. Odpowiedzialny jest za to Polski Ład, czyli efekt końcowy projektu liczącego sobie ponad 300 stron, mającego poprawić obowiązujący system podatkowy. Najczęściej komentowane zmiany to brak możliwości odliczenia składki zdrowotnej, wynikająca z niego ulga dla klasy średniej, domy bez pozwolenia do 70 m2 i znaczna podwyżka kwoty wolnej od podatku. Wraz z programem Polskiego Ładu w życie wejdzie też mnóstwo innych zmian, które mniej lub bardziej wpłyną na finanse wszystkich Polaków. O co chodzi z Polskim Ładem? Kto zyska, a kto straci? O jakich najważniejszych zmianach powinien wiedzieć każdy obywatel? Dowiedz się więcej!

Polski Ład – od kiedy?

Polski Ład to program zapowiadany od dłuższego czasu. Partia rządząca zapowiada, że jest to nowy rozdział w życiu zawodowym Polaków, który zdefiniuje na nowo wiele spraw podatkowych i zarobkowych. Projekt Polskiego Ładu został podpisany 16 listopada 2021 roku. Zdecydowana większość zmian weszła w życie już 1 stycznia 2022 roku.

Nieliczne regulacje zostały nieco opóźnione i zaczną obowiązywać dopiero w 2023. Najważniejsze z punktu widzenia pracowników zmiany funkcjonują już dzisiaj, budząc mieszane uczucia wśród wielu grup zawodowych.

Jakie zmiany w Polskim Ładzie? O co chodzi w projekcie?

Pozornie Polski Ład to wyrównanie szans i niższe podatki dla najmniej zarabiających. Program ma być neutralny dla tzw. klasy średniej, a wzrost zobowiązań podatkowych ma dotyczyć głównie najlepiej zarabiających Polaków. Zapewne już niedługo okaże się, jak naprawdę zadziałał projekt. Najważniejsze zmiany podatkowe dotyczą bowiem wszystkich Polaków, zarówno osób pracujących na umowie o pracę, jak i tych, którzy prowadzą własną działalność gospodarczą.

Polski Nowy Ład to przede wszystkim:

 • podwyższenie progu podatkowego do 120 tysięcy złotych (wcześniej ponad 85 tysięcy złotych);
 • nowe ulgi podatkowe dla rodzin i osób samotnie wychowujących dzieci;
 • podwyższona kwota wolna od podatku (do 30 tysięcy złotych rocznie);
 • zmiana w odliczaniu składki zdrowotnej (bezwzględne 9% bez możliwości odliczenia 7,75% pod koniec roku);
 • wprowadzenie ulgi dla klasy średniej;
 • zwolnienie z podatku emerytur do 2500 złotych miesięcznie;
 • zmiany w rozliczaniu podatku liniowego i ryczałtu;
 • inne zmiany, o których opowiemy w dalszej części artykułu.

Polski Ład – podatek liniowy po nowemu

Nie wszyscy przedsiębiorcy będą zadowoleni ze zmian, jakie niesie ze sobą Polski Ład. Podatek liniowy stał się znacznie mniej atrakcyjną metodą rozliczania. Stało się tak głównie za sprawą składki zdrowotnej liczonej od dochodu i likwidacji prawa do odliczenia od podatku zapłaconej już składki. Przypomnijmy, że podatek liniowy to stabilne opodatkowanie w wysokości 19%. Do tej przedsiębiorcy opodatkowani liniowo, ustalali podstawę opodatkowania, pomniejszając przychody o koszty ich uzyskania.

Do tej pory realne obciążenie składką zdrowotną dla osób rozliczających się liniowo wynosiło 1,25% podstawy wymiaru. Od 1 stycznia 2022 roku takie zobowiązanie znacznie wzrośnie. Dlaczego?

Podatek liniowy w Polskim Ładzie będzie wymuszał na przedsiębiorcach zapłatę składki zdrowotnej w wysokości 4,9%. Przypomnijmy, że od teraz liniowi przedsiębiorcy nie mogą odliczyć składki zdrowotnej od podatku, a więc 4,9% dochodu to teraz ich stała opłata.

Zmiany w opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych

Dzięki Polskiemu Ładowi zainteresowanie ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych znacznie wzrosło. Głównym powodem takiego zachowania przedsiębiorców jest chęć oszczędzenia na składce zdrowotnej. Ryczałt w Polskim Ładzie będzie bowiem rozliczany nieco inaczej niż skala podatkowa (17% i 32%) oraz podatek liniowy (19%).

Składka zdrowotna od ryczałtu ewidencjonowanego będzie rozliczana w formie 9% od jednej z trzech podstaw wymiaru składek i będzie zależała od wielkości uzyskiwanych przychodów. O jak wysokiej podstawie mówimy?

 • Przychody roczne do 60 tysięcy złotych to 60% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej.
 • Osiągnięcie przychodów rocznych do 300 tysięcy złotych to 100% średniej krajowej.
 • Przychody roczne powyżej 300 tysięcy złotych to 180% przeciętnego wynagrodzenia.

Dodatkowo zmieniono nieco stawki ryczałtu dla przedstawicieli niektórych branż. W jakich zawodach nastąpi obniżka stawki ryczałtu?

 • Stomatolodzy, dentyści, lekarze, pielęgniarki i położne będą zobowiązane niższą stawką. Ich zobowiązanie spadnie z 17% do 14%.
 • Osoby świadczące usługi inżynieryjne i architektoniczne będą obłożone stawką 14% (wcześniej od 15% do 17%).
 • Przedstawiciele zawodów z branży IT (informatycy i programiści) będą zobowiązani do nowych stawek w wysokości 12% (wcześniej 15%).

Polski Ład a kwota wolna od podatku

Przez ostatnie dwa lata kwota wolna od podatku wynosiła 8 000 złotych. Oczywiście w teorii, ponieważ aby dochód podatnika został zwolniony z podatku, nie mógł on zarabiać więcej niż 8 000 złotych rocznie. Dla zarobków od 13 000 do 85 528 złotych kwota wolna wynosiła tylko 3091 zł.

Od 1 stycznia 2022 r. w ramach Polskiego Ładu nastąpił jej znaczny wzrost. Kwota wolna od podatku w Polskim Ładzie została podniesiona do 30 000 złotych. Przypomnijmy, że ta kwota obowiązuje tylko osoby rozliczające się metodą skali podatkowej 17% i 32%. Kto na tej zmianie zyska najwięcej? W uzasadnieniu do projektu ustawy o zmianie podatków czytamy:

Wprowadzenie wyższej kwoty od podatku będzie miało szczególne znaczenie dla osób zarabiających do 2500 zł miesięcznie, gdyż osoby te będą w całości zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Podsumowując, osoba zarabiająca do 30 000 złotych rocznie nie zapłaci podatku w ogóle.

Skala podatkowa w Polskim Ładzie – nowy próg w 2022 roku

Nowy Polski Ład to także znaczące zmiany w progach podatkowych. Progi dotyczą osób rozliczających się metodą skali podatkowej. Do końca 2021 roku, dochód do 85 528 złotych rocznie był opodatkowany stawką 17%. Przekroczenie tej kwoty oznaczało, że podatnik musiał zapłacić 32% stawkę od kwoty przekraczającej pierwszy próg podatkowy. Co się zmieniło?

Od 1 stycznia 2022 roku granicę progu podatkowego podniesiono do 120 000 złotych. Warto pamiętać, że najbardziej zamożnych czeka jeszcze nieoficjalny trzeci próg, czyli tzw. danina solidarnościowa dla dochodów powyżej 1 000 000 złotych rocznie. Taka danina podnosi zobowiązania podatkowe o 4% od kwoty przekraczającej 1 000 000 zł.

Składka zdrowotna w Polskim Ładzie

Zmiany w Polskim Ładzie już teraz wzbudzają ogromne kontrowersje. Jedną z gorzej przyjętych zmian jest bardziej restrykcyjne podejście do opłacania składki zdrowotnej. Polski Ład likwiduje odliczanie składki od podatku. Do tej pory pracownicy byli zobowiązani do zapłaty 9%, jednak 7,75% od tej stawki podlegało odliczeniu w zeznaniu podatkowym. Realne zobowiązania z tytułu składki zdrowotnej wynosiły zatem zaledwie 1,25%. Co się zmieni?

Od 1 stycznia 2022 roku osoby zatrudnione w ramach umowy o pracę lub umowy zlecenia nie będą mogły odliczać wspomnianych wyżej 7,75%. To oznacza realny wzrost opodatkowania o prawie 8%. Część osób ma nie odczuć tej zmiany, głównie za sprawą podwyżki kwoty wolnej od podatku i wprowadzonej ulgi dla klasy średniej.

Dużo wyższe podatki będą płaciły natomiast osoby zarabiające powyżej 12-13 tysięcy złotych miesięcznie (brutto). Składka wpłynie też na osoby rozliczające się metodą liniową (4,9%), a także ryczałtowców. Ci zapłacą składkę zależną od rocznego przychodu.

Zmiany w Polskim Ładzie i składce zdrowotnej to także przesunięcie terminu zapłaty owej składki. Od teraz trzeba ją liczyć od dochodu. Aby zyskać trochę czasu, termin opłacania składki zdrowotnej został przesunięty na 20. dzień każdego miesiąca.

Ulga dla klasy średniej w Polskim Ładzie

Brak możliwości odliczenia części składki zdrowotnej w Polski Ładzie realnie zwiększy zobowiązania podatkowe Polaków. Przyjmuje się, że tracić zaczną osoby zarabiające w okolicach 6000 złotych brutto miesięcznie (i więcej). W związku z tym ustawodawcy postanowili wprowadzić tzw. ulgę dla klasy średniej, która ma zneutralizować podwyżkę podatków.

Ulga dla klasy średniej w Polskim Ładzie będzie przysługiwała osobom pracującym na podstawie umowy o pracę, które zarabiają miesięcznie od 5701 do 11 141 złotych brutto. W tym przypadku warto jednak pamiętać o drugim istotnym warunku.

Ulga dla klasy średniej przysługuje tylko tym, którzy w ciągu roku osiągną przychody od 68 412 do 133 692 złotych. Jeżeli podatnik odlicza ulgę miesięcznie i nie zmieścił się w wyżej wymienionych ramach zarobkowych, może być zobowiązany do zwrotu naliczonej ulgi w trakcie rozliczania podatku dochodowego.

Nowy Polski Ład a praca na czarno

W programie Polskiego Ładu znajdziemy zapisy dotyczące walki z tzw. szarą strefą. Mowa tu oczywiście o pracy na czarno, która od zawsze stanowi źródło strat dla budżetu państwa i negatywnie wpływa na sytuację przedsiębiorstw uczciwie zatrudniających pracowników. Do tej pory, jeżeli w danej firmie wykryto wypłacanie wynagrodzenia „w kopercie”, konsekwencje ponosił zarówno pracodawca, jak i zaangażowany w proceder pracownik. W Polskim Ładzie ma się to zmienić, głównie za sprawą przeniesienia całej odpowiedzialności na pracodawcę.

Nielegalnie zatrudniony pracownik będzie zwolniony ze zobowiązań podatkowych za wynagrodzenie pobrane „pod stołem”. Pracodawca będzie musiał zapłacić podatek od wynagrodzenia za pracę na czarno. Fiskus przypisze mu także przychód w wysokości najniższej krajowej (3010 zł w 2022 roku) za każdy miesiąc nielegalnego zatrudnienia pracownika.

Pracodawca będzie musiał zapłacić składkę na ubezpieczenia społeczne i składkę zdrowotną od nielegalnie wypłaconych wynagrodzeń. Warto dodać, że takie składki nie będą dla pracodawcy jednym z kosztów uzyskania przychodu.

Polski Ład – leasing samochodów na nowo

Kolejną zmianą w Polskim Ładzie, która wpłynie na majątek przedsiębiorców, jest mniej atrakcyjne traktowanie sprzedaży auta wykupionego z leasingu. Do końca 2021 roku osoba, która chciała wykupić auto z leasingu, mogła to zrobić, nie wprowadzając samochodu do majątku firmy. Takie auto można było sprzedać już po 6 miesiącach, unikając zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT).

Od 1 stycznia 2022 roku nie będzie to możliwe. Przedsiębiorca wykupujący auto z leasingu do majątku prywatnego, będzie musiał traktować samochód jako jeden ze składników majątku firmy. Aby uniknąć opodatkowania za sprzedaż wykupionego auta po leasingu, trzeba będzie czekać nie 6 miesięcy a 6 lat. Co te zmiany będą oznaczały w praktyce?

Sprzedaż wykupionego auta poleasingowego nie będzie się opłacać aż przez 6 lat od daty wykupu. Jeżeli osoba zainteresowana sprzeda takie auto wcześniej, będzie musiała zapłacić podatek VAT od rynkowej wartości pojazdu (a nie od ceny wykupu).

Polski Ład a wynajem mieszkania

Kolejną ważną kwestią, która zmieni się w Polskim Ładzie, jest wynajem mieszkania. Polski Ład niekorzystnie wpłynie na finanse ludzi wynajmujących mieszkania innym osobom prywatnym. Do tej pory wynajem mieszkania poza działalnością gospodarczą pozwalał na pewną dowolność w wyborze sposobu opodatkowania. Ludzie wynajmujący mogli wybrać między skalą podatkową a ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Co się zmieni?

Od 1 stycznia 2023 roku jedyną dopuszczalną formą rozliczania się z najmu prywatnego będzie ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Osoby wynajmujące nie będą mogły odliczać kosztów kupna mieszkania, remontu i np. utrzymania nieruchomości. Zostaną zobowiązani do zapłaty:

 • przychód do kwoty 100 000 złotych – 8,5%;
 • przychód powyżej kwoty 100 000 złotych – 12,5% za kwotę przekraczającą 100 000 zł.

Budowa domu bez pozwolenia  w Polskim Ładzie

Jednym z szumnie zapowiadanych założeń Polskiego Ładu jest ułatwienie budowy małych domów jednorodzinnych o powierzchni nieprzekraczającej 70 metrów kwadratowych. Aby umożliwić taką zmianę, wprowadzono ważne poprawki do ustaw o prawie budowlanym oraz o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

W związku z pracami nad projektem Nowego Polskiego Ładu wprowadzono nową kategorię budynków, które nie wymagają pozwolenia na budowę. Zgodnie z art. 29. Prawa Budowlanego są to:

[…] wolno stojące, nie więcej niż dwukondygnacyjne budynki mieszkalne jednorodzinne o powierzchni zabudowy do 70 m2, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane, a budowa jest prowadzona w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych inwestora.

Jeżeli na danym terenie nie ma miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, wciąż trzeba będzie postarać się o zdobycie decyzji o warunkach zabudowy. Zgodnie z nowymi zasadami, taka decyzja potrzebna do budowy domu bez pozwolenia w Polskim Ładzie – nie może zapaść później niż 21 dni od dnia złożenia stosownego wniosku.

Zmiany w amortyzacji nieruchomości w Polskim Nowym Ładzie

Wspomnieliśmy już o zmianach w opodatkowaniu zarobków z wynajmu nieruchomości w Polskim Ładzie. To nie koniec ważnych informacji dla osób wynajmujących mieszkania. Zmiany dotyczą także amortyzacji budynków i lokali mieszkalnych, która już niedługo nie będzie możliwa. Zgodnie z komunikatem Ministerstwa Finansów, budynki i lokale mieszkalne powinny zaspokajać potrzeby mieszkaniowe obywateli. Zbyt korzystne warunki podatkowe nakłaniają natomiast ludzi do inwestowania w wynajem, które winduje ceny mieszkań w całej Polsce.

Do ewidencji środków trwałych nie wprowadzimy już lokali mieszkalnych i budynków mieszkalnych, jednak zmiany nie wejdą w życie z dnia na dzień. Zgodnie z przepisami przejściowymi zawartymi w Polskim Ładzie, można będzie dokonywać amortyzacji budynków i lokali mieszkalnych zakupionych przed 1 stycznia 2022 roku, jednak najpóźniej do 31 grudnia 2022 roku.

Polski Ład – zmiany w opodatkowaniu małżonków i nowe ulgi

Regulacje zawarte w Polskim Nowym Ładzie wypłyną na wspólne rozliczanie się małżonków. Do tej pory przepisy wymagały, aby małżonkowie, którzy chcą wspólnie złożyć deklarację PIT, pozostawali w związku małżeńskim przez cały rok podatkowy. Od stycznia 2022 roku podatnicy złożą wspólne zeznanie podatkowe nawet jeśli nie byli małżeństwem przez cały rok. Wybór wspólnego rozliczenia może nastąpić nawet wtedy, gdy małżonkowie zawarli związek małżeński w trakcie rozliczanego roku.

Warto dodać, że aby małżonkowie mogli dokonać wspólnego rozliczenia, nie mogą pozostawać w tzw. rozdzielności majątkowej. Kolejną istotną informacją jest wspólne rozliczanie się w ramach ulgi dla klasy średniej. Taka ulga będzie naliczana osobno dla każdego z małżonków. Dopiero po zastosowaniu ulgi, należy sumować przychody do rozliczenia podatkowego.

Ulga dla samotnych rodziców

Ulga dla samotnych rodziców ma zastąpić dotychczasowe rozliczanie się wspólnie z dzieckiem. Ulga podatkowa z tytułu samotnego wychowywania dziecka wynosi obecnie 1500 złotych i nie podlega podziałowi między rodziców. Warto wiedzieć, że otrzymać ją mogą tylko Ci podatnicy, którzy rozliczają się na zasadach ogólnych, czyli za pomocą skali podatkowej (17% i 32%).

Kto może ubiegać się o ulgę dla samotnych rodziców w Polskim Nowym Ładzie?

 1. Wdowa, wdowiec, rozwódka, rozwodnik, kawaler, panna.
 2. Osoba trwająca w związku małżeńskim z osobą odbywającą karę pozbawienia wolności lub pozbawioną władzy rodzicielskiej.
 3. Osoba z orzeczeniem o separacji prawnej, która faktycznie pozostaje w stanie separacji.

Ulga prorodzinna

Ulga prorodzinna w Polskim Ładzie nie stanowi nowości, jednak od 2023 roku zmienią się znacznie zasady jej naliczania. Właściwie ulga prorodzinna zostanie dość mocno ograniczona, głównie ze względu na zmianę zasad jej naliczania. Od 2023 roku zwrot ulgi na dziecko będzie dopuszczalny do wartości składek emerytalnych, chorobowych i wypadkowych. Składki na ubezpieczenie zdrowotne (które znacznie wzrosną) nie będą już brane pod uwagę.

Zwolnienie z podatku dla rodzin wielodzietnych (ulga dla rodzin 4+)

Jedną z większych ulg wprowadzonych przez Polski Ład jest ulga dla rodzin 4+. Podatnicy z rodzin wielodzietnych mają prawo skorzystać ze zwolnienia z podatku w wysokości aż 85 528 złotych rocznie. Warto dodać, że takie zwolnienie przysługuje każdemu z rodziców bądź opiekunów z osobna. To znaczy, że małżeństwo ma z zasady dwa razy większą ulgę.

Gdyby tego było mało, wciąż przysługuje im kwota wolna od podatku w wysokości 30 000 złotych rocznie. Ta kwota będzie obowiązywała od zarobków przekraczających 85 528 złotych. Do pełnej kwoty zwolnienia uprawnia nawet kilka dni zajmowania się dzieckiem w ciągu roku (np. gdy dziecko urodzi się pod koniec roku).

Ulga rehabilitacyjna

Ulga rehabilitacyjna w 2022 roku zostanie uzupełniona o dodatkowe wydatki, takie jak: pieluchy, pieluchomajtki, podkłady, wkłady anatomiczne. W roku podatkowym ulga nie może przekraczać 2280 złotych. W przypadku powyższych wydatków trzeba będzie posiadać faktury imienne wystawione na osobę niepełnsprawną lub opiekuna, który utrzymuje taką osobę.

Co jeszcze się zmieni? Negatywny wpływ na rozliczanie ulgi rehabilitacyjnej może mieć podwyższona kwota wolna od podatku. Doradcy podatkowi sygnalizują, że jeżeli podatnik nie przekroczył progu dochodowego 30 000 złotych rocznie, to może zapomnieć o uldze rehabilitacyjnej. Dlaczego? Takie osoby nie obciąża w żaden sposób podatek dochodowy, a zatem nie może ona odliczać od niego wydatków na leczenie i opiekę nad osobą niepełnosprawną.

Ulga na powrót

Ulga na powrót 2022 będzie do wykorzystania w zeznaniu rocznym składanym na początku 2023 roku. Podatnicy, którzy zdecydują się na powrót do Polski i podjęcie pracy zarobowej, bedą mogli skorzystać ze zwolnienia z podatku do kwoty nieprzekraczającej 85 528 złotych rocznie. Ulga na powrót będzie obowiązywać w czterech następujących po sobie latach podatkowych, a żeby została przyznana, trzeba dokonać zmiany rezydencji podatkowej. To znaczy, że krótkotrwały pobyt zarobkowy za granicą nie będzie uprawniał do skorzystania z ulgi.

Zwolnienie z PIT dla przyszłych emerytów

Jednym z założeń Polskiego Ładu jest wsparcie systemu ubezpieczeń społecznych. Program ma wspierać nie tylko wielodzietne rodziny, ale też emerytów i rencistów, którzy zdecydują się pracować mimo uzyskania prawa do emerytury bądź renty.

Jeżeli pracownik ukończył 60. (w przypadku kobiet) lub 65. (w przypadku mężczyzn) rok życia, a mimo to decyduje się zrezygnować z emerytury na rzecz dalszej pracy – może skorzystać z ogromnego zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych. Kwota zwolnienia podatkowego, o której mowa to aż 85 528 złotych.

Co więcej, jeżeli zarobki pracującego seniora przekroczą 85 528 złotych rocznie, to może dodatkowo skorzystać z kwoty wolnej od podatku w wysokości 30 000 złotych (od zarobków powyżej limitu 85 528 złotych).

Jeżeli emeryt pobiera świadczenie z ZUS, wciąż ma prawo do skorzystania z wyższej kwoty wolnej od podatku w wysokości 30 000 złotych. To oznacza, że świadczenia do wysokości około 2500 złotych są emeryturą bez podatku.

Polski Ład a rolnictwo

Nowy Polski Ład a rolnictwo to szereg zmian, które mają poprawić jakość życia na polskiej wsi. Zgodnie z tzw. siódemką dla rolnictwa rząd planuje wprowadzić następujące zmiany:

 • dopłaty dla małych i średnich gospodarstw (do 50 ha) powyżej średniej unijnej;
 • możliwość przejścia na emeryturę bez zbywania gospodarstwa;
 • nowy system ubezpieczeń upraw dla rolników;
 • ryczałt na budowę zbiornika retencyjnego bez zbędnych formalności (do 15 tysięcy złotych);
 • zagwarantowana bezpłatna przestrzeń targowa w mieście dla rolnika;
 • 4,5 miliarda złotych na odbudowanie przetwórstwa w Polsce;
 • zapowiedź skutecznej walki z ASF i wsparcie w odbudowie trzody chlewnej.

Grupa VAT w Polskim Ładzie – co to?

Polski Nowy Ład wprowadza prawo do tworzenia tzw. grup VAT. Jest to taka sytuacja, w której przynajmniej dwóch niezależnych podatników VAT jest traktowanych, jako jeden podatnik VAT. Stworzenie takiej grupy ma ograniczyć biurokrację i zmniejszyć ilość potrzebnej dokumentacji, a także czynności sprawozdawczych.

Członkowie grupy VAT nie będą musieli wystawiać sobie wzajemnych faktur sprzedaży, a rozliczenia między nimi powinny być znacznie uproszczone. Oprócz istnienia do celów VAT, firmy należące do jednej grupy wciąż będą stanowiły osobny podmiot działalności gospodarczej i dalej będą funkcjonowały odrębnie.

Likwidacja karty podatkowej w Nowym Polskim Ładzie

Polski Ład a karta podatkowa to kolejny pakiet zmian, który niejako likwiduje możliwość przejścia na taką formę opodatkowania. Od 1 stycznia 2022 roku podatnicy stracili prawo do składania wniosku o rozliczanie metodą karty podatkowej. Warto dodać, że jeśli podatnik stosował kartę podatkową wcześniej, to znaczy przed 31 grudnia 2021 roku – może kontynuować rozliczanie na tych zasadach.

W myśl art. 65 ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, prawnych i niektórych innych ustaw:

Wnioski o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej, o których mowa w art. 29 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 9, w brzmieniu dotychczasowym, uwzględnione w decyzji ustalającej wysokość podatku dochodowego w formie karty podatkowej za 2021 roku zachowują moc po dniu poprzedzającym wejście w życie niniejszej ustawy, z zastrzeżeniem art. 29 ust. 1, art. 36 i art. 40 ustawy zmienianej w art. 9, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

Nowe limity płatności bezgotówkowych

Polski Nowy Ład wprowadzi też nowy limit płatności gotówką. Od początku 2022 roku zaczął obowiązywać limit płatności gotówkowej między przedsiębiorcą a konsumentem. Zgodnie z nowymi przepisami, osoba prywatna będzie musiała zapłacić wykorzystując rachunek płatniczy, jeżeli jednorazowa wartość transakcji przekracza 20 000 złotych. Warto dodać, że nie ma znaczenia, czy jednorazowa transakcja zostanie wykonana raz, czy zostanie rozbita na kilka mniejszych.

Zmniejszono także limity transakcji gotówkowych między przedsiębiorstwami (B2B). Od 1 stycznia 2022 roku maksymalną kwotę zmniejszono z 15 000 do 8 000 złotych.

Opodatkowanie usług finansowych

Do tej pory usługi finansowe były bezwarunkowo zwolnione z podatku VAT. Mowa tutaj np. o usługach związanych z zarządzaniem funduszami inwestycyjnymi, usługami ubezpieczeniowymi, a także udzielaniu kredytów. Od 1 stycznia 2022 r. zwolnienie z VAT wciąż będzie obowiązywać, jednak podmioty będą mogły z niego zrezygnować. Aby tego dokonać, trzeba będzie napisać zawiadomienie o wyborze opodatkowania zwolnionych wcześniej usług, a następnie złożyć je przed naczelnikiem urzędu skarbowego.

Aby móc zrezygnować ze zwolnienia opodatkowaniem VAT, trzeba być również czynnym podatnikiem VAT. Jeżeli zainteresowany podmiot zrezygnuje ze zwolnienia z opodatkowania, nie będzie mógł wycofać się z tej decyzji, przez co najmniej 2 lata. Aby ponownie zrezygnować z opodatkowania, trzeba będzie złożyć stosowne pismo naczelnikowi urzędu skarbowego.

Korekta JPK_V7 bez czynnego żalu?

W ramach Polskiego Ładu doczekamy się także zmian związanych ze składaniem korekty ewidencyjnej części pliku JPK_V7. Do tej pory zawsze, gdy ktoś składał korektę, musiał jednocześnie złożyć czynny żal. Gdyby tego nie zrobił, groziły mu konsekwencje związane właściwie z luką w przepisach Kodeksu skarbowego.

Ministerstwo Finansów podjęło decyzję, że od 1 stycznia 2022 r. będziemy mieli do czynienia z korektą JPK bez czynnego żalu.

Obowiązkowy JPK_PKPIR oraz JPK_EWP w Polskim Ładzie

Zgodnie z obowiązującymi przepisami podatnicy muszą składać określone pliki kontrolne na żądanie organów skarbowych. Osoby rozliczające się na zasadach podatkowej księgi przychodów i rozchodów muszą złożyć JPK_PKPIR, a ci korzystający z ewidencji przychodów składają JPK_EWP.

Organ skarbowy może wymagać przesłana takich dokumentów, gdy prowadzi postępowanie podatkowe, kontrolę podatkową lub inne czynności sprawdzające. Od wejścia w życie zmian związanych z Polskim Nowym Ładem, podatnicy będą musieli składać te pliki obowiązkowo i raz w miesiącu. Warto wiedzieć, że ten konkretny obowiązek wejdzie w życie 1 stycznia 2023 roku.

Nabycie sprawdzające – nowy mechanizm w Nowym Polskim Ładzie

Od początku 2022 r. funkcjonuje nowy mechanizm sprawdzania uczciwości sprzedawców. Fiskus będzie wysyłał swoich pracowników, którzy mogą przyjść do sklepu bądź punktu usługowego pod przykrywką. Taka osoba udająca normalnego klienta będzie dokonywała zakupu (nabycia sprawdzającego) i weryfikowała, czy sprzedawca ewidencjonuje sprzedaż na kasie fiskalnej i wydaje paragon. Kto może dokonywać takich czynności sprawdzających?

Upoważnieni będą przede wszystkim pracownicy jednostki Krajowej Administracji Skarbowej (KAS), a także funkcjonariusz pełniący służbę w urzędzie celno-skarbowym (celnik) lub podległym mu oddziale celnym.

Polski Ład – kto zyska, a kto straci? [TABELA]

Wynagrodzenie bruttoWynagrodzenie netto (obecnie)Wynagrodzenie netto (po zmianie)+/- (miesięcznie)
3000 zł2202,72 zł2355,72 zł+ 153,00 zł
4000 zł2907,96 zł3021,96 zł+ 114,00 zł
5000 zł3613,19 zł3660,19 zł+ 47,00 zł
5500 zł3965,81 zł3979,81 zł+ 14,00 zł
5701 zł do 11 141 zł--brak zmian wynagrodzenia (ulga dla klasy średniej)
13 000 zł8637,19 zł8622,94 zł- 14,00 zł
14 000 zł9276,95 zł9189,29 zł- 87,66 zł
20 000 zł13183,97 zł12642,76 zł- 541,21 zł
Oceń artykuł
5/5 (9)