Danina solidarnościowa – co to? Jak liczyć trzeci próg podatkowy?

Danina solidarnościowa jest jedną z form opodatkowania dochodu. Została wprowadzona 1 stycznia 2019 roku i dotyczy najbogatszych osób w Polsce. Ile trzeba zarabiać, żeby być objętym nieformalnym trzecim progiem podatkowym? Jak rozliczyć deklarację daniny solidarnościowej i na jakie konto wpłacić pieniądze? Sprawdź!

danina solidarnościowa obliczana na kalkulatorze

Danina solidarnościowa to stosunkowo nowa forma opodatkowania dochodu, która weszła w życie 1 stycznia 2019 roku. Świadczenie opisano w rozdziale 6a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Nieoficjalnie nazywa się ją dodatkowym progiem podatkowym w Polsce. Dlaczego wiele osób nigdy nie słyszało o daninie solidarnościowej? Deklaracja podatkowa tego typu dotyczy tylko najbogatszych Polaków. Zapłacą ją osoby, których dochód (po odliczeniach) przekroczył 1 000 000 złotych w danym roku podatkowym. Jak liczyć daninę solidarnościową? Na jakie konto wpłacać? Jakiego terminu trzeba się trzymać?

Szukasz pracy? Praca w Sosnowcu czeka, aż ją odkryjesz!

Co to jest danina solidarnościowa?

Danina solidarnościowa to obciążenie publicznoprawne od podatku dochodowego. Dotyczy osób fizycznych, które w ciągu roku podatkowego zarobiły więcej niż 1 000 000 złotych. Taka kwota rodzi zobowiązanie do zapłaty 4% podstawy obliczenia daniny. Osobą zobligowaną do złożenia deklaracji o daninie solidarnościowej będzie nie tylko Polak, ale też obcokrajowiec, który osiąga w Polsce przychody z określonych źródeł. Dlaczego wprowadzono taką daninę? Głównym celem istnienia nieoficjalnego trzeciego progu podatkowego dla najbogatszych, jest dotacja dla Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Warto dodać, że trzeci próg podatkowy nie funkcjonuje zamiast a obok podatku dochodowego obliczanego według np. skali podatkowej. To znaczy, że podatnik będzie musiał rozliczyć się z fiskusem według skali podatkowej lub na zasadach podatku liniowego, oraz dodatkowo złożyć deklarację o daninie solidarnościowej.

Danina solidarnościowa – na jakie konto wpłacać i jaki jest termin?

Deklarację o wysokości daniny solidarnościowej należy złożyć do właściwego urzędu skarbowego nie później niż 30 kwietnia w danym roku kalendarzowym. W tym celu należy wypełnić formularz DSF-1. Po uzupełnieniu osoba fizyczna ma możliwość dostarczenia go drogą elektroniczną, a także w formie papierowej. Deklarację można złożyć też przy pomocy pełnomocnika, który posiada pełnomocnictwo do podpisania takiego dokumentu. Podatnicy zobowiązani do zapłaty zastanawiają się często, na jakie konto wpłacić daninę solidarnościową.

[AKTUALIZACJA 30.04.2021] Od 15 kwietnia 2021 roku zmienił się sposób wpłacania daniny solidarnościowej. Do tej pory, trzeba było uregulować zobowiązania finansowe, wpłacając środki na konto urzędu skarbowego, odpowiedniego dla miejsca zamieszkania podatnika. Zgodnie z rozporządzeniem, tegoroczną daninę solidarnościową należy wpłacać na specjalny mikrorachunek, który przypisano każdemu podatnikowi w usłudze e-Urząd Skarbowy.

Od jakich dochodów odprowadza się daninę solidarnościową?

Nie wszystkie przychody są uwzględnione w podstawie obliczania daniny solidarnościowej. Obowiązkiem zapłaty daniny nie będą objęte osoby rozliczające się na zasadach zryczałtowanego podatku dochodowego, a także osoby fizyczne, których dotyczy ustawa o zarządzie sukcesyjnym. Co zatem powinno się wliczać do podstawy opodatkowania daniną solidarnościową? 

  • Dochody opodatkowane według skali podatkowej, czyli np. umowa o pracę, emerytura, działalność gospodarcza, renta, umowy cywilnoprawne.
  • Dochody osiągane w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej lub specjalnego działu produkcji rolnej rozliczane na podstawie podatku liniowego (19%).
  • Osiągnięte dochody z tytułu zbycia papierów wartościowych, z odpłatnego zbycia udziałów i akcji, a także z tytułu objęcia udziałów i akcji.  

Danina solidarnościowa – jak liczyć trzeci próg podatkowy?

Jak liczyć daninę solidarnościową? Podstawą do obliczenia daniny jest suma dochodów wskazanych we wcześniejszym akapicie, przekraczająca kwotę miliona złotych – od której odjęto odliczenia podatkowe. Jak wygląda wzór obliczania podstawy daniny solidarnościowej?

Wzór: suma dochodów – kwoty pomniejszające dochód – 1 000 000 złotych = podstawa

To znaczy, że jeśli łączny dochód osoby X po odjęciu kwot pomniejszających (np. składek na ubezpieczenia społeczne) wyniósł 1 020 000 złotych, to od nadwyżki (czyli 20 000 złotych) należy odprowadzić dodatkowe 4% w formie daniny solidarnościowej. W tym przypadku kwotą dodatku będzie 800 złotych, które oprócz 32% podatku należy zapłacić urzędowi skarbowemu.

Oceń artykuł
5/5 (2)