Korekta JPK bez czynnego żalu – będzie łatwiej o uniknięcie kary?

Korekta JPK bez czynnego żalu to jedna ze zmian, która wejdzie w życie wraz z nowelizacją Kodeksu karno-skarbowego w Polskim Ładzie. Przedsiębiorcy, którzy pomylili się w wypełnianiu Jednolitego Pliku Kontrolnego, mają być łagodniej traktowani. Co to znaczy?

JPK koniec z czynnym żalem

Do tej pory, przedsiębiorcy, którzy popełnili błędy w rozliczeniu podatkowym, muszą zastosować tzw. czynny żal. Taki mechanizm “auto donosu” pozwala uniknąć wszczęcia postępowania karno-skarbowego i uregulować wszelkie zaległości ubiegając organy prawa. Korekta JPK bez czynnego żalu to kolejna zmiana, którą wprowadził Polski Ład. Dzięki nowelizacji ustaw od 1 stycznia 2022 roku można dokonywać korekty JPK_V7 bez jednoczesnego składania czynnego żalu. Jak to działa? Czym jest czynny żal i dlaczego musiał towarzyszyć korekcie?

Korekta JPK bez czynnego żalu – jak to wyglądało do tej pory?

Do 1 stycznia 2022 roku podatnik, który złożył korektę JPK_V7 był narażony na nałożenie kary zgodnie z przepisami Kodeksu karnego skarbowego. Dlaczego? Część ewidencyjna JPK_V7 była traktowana jako księga podatkowa, która musi być prowadzona w sposób prawidłowy. Jeżeli część ewidencyjna księgi była źle prowadzona, to na podstawie kodeksu:

Kto wbrew obowiązkowi nie przesyła księgi właściwemu organowi podatkowemu albo przesyła ją nierzetelną, podlega karze grzywny do 240 stawek dziennych. 2. W wypadku mniejszej wagi sprawca czynu zabronionego określonego w § 1 podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe. 3. Karze określonej w § 2 podlega także ten, kto księgę przesyła po terminie lub wadliwą.

Aby uniknąć kary grzywny za wysłanie korekty pliku JPK_V7, należało jednocześnie przesłać czynny żal za pomocą skrzynki e-PUAP lub w inny skuteczny sposób. Do tej pory zatem korekta JPK bez czynnego żalu była traktowana jako wykroczenie bądź przestępstwo skarbowe.

Czym jest czynny żal składany z korektą JPK?

Zanim przejdziemy do opisu zmian w Polskim Ładzie, określmy, czym tak właściwie jest czynny żal. Zgodnie z obowiązującym prawem, czynny żal to zawiadomienie o popełnieniu czynu zabronionego. Jest to pewnego rodzaju donos na samego siebie, który pozwala uniknąć odpowiedzialności za błędy podczas rozliczania się z fiskusem.

Aby czynny żal uratował podatnika przed grzywną lub pozbawieniem wolności, musi zostać złożony jeszcze zanim organ podatkowy zlecił ogranom ścigania podjęcie działań związanych z przestępstwem skarbowym.

W jakich sytuacjach stosuje się czynny żal?

  1. Gdy podatnik VAT lub PIT opłacił swoje zobowiązania w nieprawidłowej kwocie, lub nie zapłacił ich w ogóle.
  2. Gdy podatnik wystawił fakturę VAT z błędami, skorzystał ze zwolnień VAT, mimo że mu nie przysługują albo obniżył stawkę VAT, nie będąc do tego uprawnionym.
  3. Kiedy podatnik nie dotrzymał terminu złożenia rocznej lub okresowej deklaracji podatkowej.

Polski Ład a korekta JPK bez czynnego żalu – zmiany w 2022 roku

Do tej pory urzędy bardzo restrykcyjne podchodziły do wszelkich błędów w zapłacie VAT-u, przyznając kary za najmniejsze niedopatrzenia. Po wejściu zmian w życie przedsiębiorca, który popełni błąd w Jednolitym Pliku Kontrolnym, będzie mógł wprowadzić poprawki w JPK bez czynnego żalu. Wystarczy, że złoży odpowiednią korektę i zapłaci ewentualne zaległości podatkowe. Skąd taka zmiana?

Zmiany w Kodeksie karnym skarbowym weszły w życie 1 stycznia 2022 roku. Ze względu na przepisy wchodzące w życie wraz z Polskim Ładem, czynny żal podczas składania korekty JPK nie będzie konieczny. Wszystko to dzięki drobnej zmianie w brzmieniu art. 16a Kodeksu karnego skarbowego:

Do 1 stycznia 2022 roku:

Nie podlega karze za przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe, kto złożył prawnie skuteczną korektę deklaracji podatkowej i w całości uiścił, niezwłocznie lub w terminie wyznaczonym przez uprawniony organ, należność publicznoprawną uszczuploną lub narażoną na uszczuplenie.

Po 1 stycznia 2022 roku:

Nie podlega karze za przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe sprawca czynu zabronionego dotyczącego złożenia deklaracji lub przesłania księgi, jeżeli po jego popełnieniu została złożona organowi podatkowemu prawnie skuteczna korekta deklaracji lub księgi dotycząca obowiązku, którego nieprawidłowe wykonanie stanowi ten czyn zabroniony.

Dodanie do powyższego artykułu słów o „przesłaniu księgi” sprawia, że podatnik nie musi składać czynnego żalu wysyłając korektę JPK_V7 .

Oceń artykuł
0/5 (0)