Ulga dla samotnego rodzica – jakie zmiany w podatkach?

Ulga dla samotnego rodzica w 2022 roku jest jedną ze zmian, które weszły w życie wraz z Polskim Ładem. Jakie wymagania trzeba spełnić, aby otrzymać ulgę dla rodzica samotnie wychowującego dziecko? Ile wynosi nowy dodatek od rządu i czy można go otrzymać, podejmując pracę zarobkową? Sprawdź!

ulga dla samotnego rodzica w Polskim Ładzie

Ulga dla samotnych rodziców w 2022 roku to efekt Polskiego Ładu. Od 1 stycznia każda osoba samotnie wychowująca dziecko, która spełnia wymagania, będzie mogła odliczyć stałą kwotę od rozliczenia podatkowego. Z pierwszych ulg będzie można zatem skorzystać na początku 2023 roku. Warto wiedzieć, że nie każdy samotny rodzic będzie miał do prawo do ulgi. Nie wszyscy też zyskają na wprowadzonych zmianach podatkowych, ponieważ rodzice zarabiający powyżej 9 tysięcy złotych brutto, będą mogli mówić o rosnących stratach. Komu dokładnie przysługuje ulga dla samotnego rodzica? Na jakie dziecko się należy i ile wynosi?

Polski Ład – ulga dla samotnych rodziców. Ile wynosi?

Na zmianę w uldze dla rodziców samotnie wychowujących dzieci duży wpływ miała podwyżka kwoty wolnej od podatku w Polskim Ładzie. Wzrost tej kwoty do poziomu 30 tysięcy złotych sprawił, że zmieniono zasady naliczania ulg rodzicielskich dla samotnych rodziców. Od 1 stycznia 2022 roku samodzielni rodzice skorzystają z jednolitej kwoty ulgi w wysokości 1500 złotych. Te pieniądze otrzymają, stosując odliczenie z podatku podczas wypełniania zeznania o podatku dochodowym za poprzedni rok.

Jak było wcześniej? Do tej pory rodzic niejako rozliczał się wspólnie z dzieckiem, które wychowuje. Podatek tej osoby liczono jako dwukrotność podatku obliczanego od połowy dochodów w danym roku.

Dla kogo ulga dla samotnego rodzica 2022?

Aby otrzymać ulgę podatkową dla samotnego rodzica, nie trzeba martwić się żadnym limitem dochodów w danym roku podatkowym. Rodzic spełniający wymagania otrzyma taką ulgę bez względu na wysokość zarobków. Samotny opiekun musi jednak spełniać pozostałe kryteria, które zostały ujęte w przepisach. O jakich warunkach mowa?

Ulga dla samotnego rodzica w 2022 roku przysługuje rodzicowi, opiekunowi prawnemu, bądź osobie sprawującej funkcję rodziny zastępczej, który jest:

 • kawalerem, panną, wdową, wdowcem, rozwodnikiem, rozwódką;
 • osobą pozostającą w związku małżeńskim, jednak drugi małżonek odbywa karę pozbawienia wolności lub jest pozbawiony praw rodzicielskich;
 • osobą, w stosunku do której orzeczono separację prawną.

Ulga dla rodzica samotnie wychowującego dziecko w 2022 roku przysługuje podatnikowi, który rozlicza się metodą skali podatkowej (17% i 32%). Jeżeli jednak jest zatrudniony np. na podstawie umowy o pracę i dorabia w inny sposób, opodatkowany np. podatkiem liniowym lub ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych – jego prawo do ulgi nie jest w żaden sposób ograniczone.

Jeżeli zatem część zarobków podatnika jest rozliczana według zasad ogólnych, przysługuje mu ulga bez względu na inne sposoby rozliczania pozostałych źródeł dochodów.

Ulga dla samotnych rodziców w 2022 roku – na jakie dziecko?

Warunki do otrzymania ulgi dla samotnych rodziców nie kończą się na osobie opiekuna. Również dziecko, którym zajmuje się rodzic, powinno spełniać ustawowe wymagania. Po zmianach w Polskim Ładzie od początku 2022 roku ulga na dziecko dla samotnie wychowującego rodzica przysługuje:

 • na małoletniego (bez względu, czy dziecko otrzymuje jakiekolwiek wynagrodzenie);
 • na pełnoletnich, którzy otrzymywali zasiłek pielęgnacyjny lub rentę socjalną (bez względu na jego wynagrodzenie);
 • na pełnoletniego do ukończenia 25. roku życia, który kontynuuje naukę, nie rozliczał swoich zarobków na podatku liniowym, ryczałcie, a także nie zarobił więcej niż 3089 złotych w ciągu roku.

Ulga dla samotnego rodzica a ulga prorodzinna

Warto wskazać, że ulga dla samotnego rodzica nie wyklucza się z pobieraną ulgą na dziecko, czy też ulgą prorodzinną. Podatnik uprawniony do otrzymania zwrotu podatkowego 1500 złotych, wciąż może ubiegać się o:

 • ulgę prorodzinną na każde dziecko, którym się opiekuje;
 • uzyskać zwrot ulgi prorodzinnej, z której nie skorzystał wcześniej;
 • zastosować ulgę podatkową dla rodzin 4+ (jeżeli zarabia powyżej kwoty zwalniającej go z podatku dochodowego, czyli 85 528 zł rocznie).

Ulga podatkowa dla samotnego rodzica a jej podział

Nawet jeśli rodzic wychowuje dziecko samotnie, to istnieje szansa na brak porozumienia w tej sprawie z drugim opiekunem. Zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego, ulga dla rodzica samotnie wychowującego dziecko w Polskim Ładzie przysługuje tylko jednemu z opiekunów. Jeżeli osoby zainteresowane nie będą w stanie ustalić, któremu z opiekunów przysługuje ulga podatkowa dla samotnego rodzica, przyjmuje się, że prawo do odliczenia 1500 złotych od podatku ma ten podatnik, u którego zamieszkuje dziecko. Komu nie przysługuje ulga?

Ulga dla samotnych rodziców 1500 zł nie przysługuje:

 • osobie, która wychowuje, chociażby jedno dziecko z drugim rodzicem lub opiekunem prawnym. Nawet jeśli rodzic wychowuje dzieci z różnych związków, ale nad którymkolwiek z nich opiekuje się wspólnie z obecnym partnerem – traci prawo do ulgi;
 • osobie, która złożyła wniosek o wspólne opodatkowanie z małżonkiem w trakcie roku albo złożyła takie podanie w związku ze śmiercią małżonka w ciągu roku podatkowego.

Ulga dla samotnych rodziców 2022 zachętą do rozwodów?

Jak możemy przeczytać na łamach „Dziennika Gazety Prawnej”, według posłanki Chorosińskiej wprowadzenie kwoty wolnej od podatku w wysokości 30 tysięcy złotych zwielokrotni zysk rodziców samotnie wychowujących dzieci w stosunku do korzyści uzyskiwanych przez małżeństwa. 

A to, jak twierdzi posłanka: „[…] może być powszechnie postrzegane jako nieuzasadnione. Może też spowodować wzrost liczby rozwodów z powodów ekonomicznych”.

Zmiana w podatkach korzystna dla mniej zarabiających samotnych rodziców

Zmiany przepisów nie aprobują posłowie opozycji, którzy twierdzą, że odbije się to negatywnie na matkach samotnie wychowujących dzieci. Przedstawiciel Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej Mateusz Łakomy wyjaśnił, że obecnie osoba samotnie wychowująca dzieci, opodatkowująca swoje dochody na preferencyjnych warunkach, zyskuje średnio 1154 zł, dlatego też dla mniej zarabiających zmiana będzie opłacalna.

Dodatkowo przekonuje, że ustawodawcy chcą w ten sposób jedynie zahamować negatywne zjawisko polegające na tym, że „dla osób najlepiej zarabiających korzystne jest aktualnie niezawieranie związku małżeńskiego lub dokonywanie rozwodów dla celów podatkowych”.

Oceń artykuł
5/5 (4)