ZUS i kontrola krótkich L4. Według pracodawców ciężko się o nią doprosić

Kontrola krótkich zwolnień lekarskich przez ZUS to coś, o co nie mogą się doprosić pracodawcy. Kontrola zwolnień do 33 dni nie leży w interesie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, bo do tego czasu pieniądze za zwolnienie wypłaca pracodawca. Statystyki pokazują, że część krótkich L4 jest wystawiana bezzasadnie, co skutkuje stratami finansowymi pracodawcy.

krótkie L4 kontrola ZUS - badanie lekarskie

Rok 2020 zaowocował przeprowadzeniem aż 275 tys. kontroli zwolnień lekarskich. Aż 17 tys. ze wszystkich zwolnień to fałszywe zwolnienia lekarskie. Wartość tych świadczeń wyniosła 18,3 mln zł; wszystkie zostały wstrzymane. 8 lekarzom cofnięto upoważnienia do wystawiania zwolnień – to o 14 mniej niż w roku 2019. Wśród pracodawców chodzą głosy, że ZUS nie radzi sobie z kontrolą krótkich zwolnień lekarskich. Zarzuty dotyczą braku szybkiej reakcji ze strony Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na prośby pracodawców o kontrolowanie krótkich L4. ZUS jednak nie kwapi się do sprawdzania ich, ponieważ krótkie L4 (do 33 dni) opłaca pracodawca.

Jak wygląda badanie krótkich L4?

Ustawowo kontrola krótkich zwolnień lekarskich to obowiązek Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Jak wygląda kontrola ZUS? Istnieją dwa sposoby jej przeprowadzenia. Pierwszy zakłada kontrolę z inicjatywy ZUS, drugi – na wniosek pracodawcy. Orzecznictwem w sprawie zasadności wystawienia zwolnienia zajmują się powołani z ramienia ZUS lekarze. Lekarz albo żąda dokumentacji medycznej od medyka, który wystawił zwolnienie, albo zajmuje się bezpośrednim badaniem zdrowia pracownika przebywającego na L4. 


Praca: Bydgoszcz szuka pracowników!


Kontrolowanie krótkich L4 niekomfortowe dla lekarzy

Istnieje kilka zasad orzekania o czasowej niezdolności do pracy. Przed wystawieniem zwolnienia lekarz musi:

  • przeprowadzić rozpoznanie diagnostyczno-lecznicze,
  • przeprowadzić badanie, 
  • uwzględnić istotne aspekty stanu zdrowia, które wpływają na niezdolność do pracy w zestawieniu z jej charakterystyką. 

W przypadku stwierdzenia niezdolności do pracy bez uwzględnienia powyższych zasad lekarz może liczyć się ze wstrzymaniem praw do orzekania na okres nawet do 12 miesięcy. Problem stanowi także fakt, że lekarze nie są chętni do kontroli innych medyków – często kolegów z pracy. 

Kontrola zwolnień do 33 dni – jak rozwiązać problem z ZUS? 

Zdaniem eksperta konieczne jest wypracowanie wspólnego rozwiązania, które połączy interes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dobrem pracodawców. Obecnie ZUS skłania się ku podejściu, że kontrola krótkich zwolnień do 33 dni leży w gestii przedsiębiorcy, jednocześnie nawołując pracodawców do kontroli także dłuższych zwolnień lekarskich. ZUS oczekuje zatem pomocy, nie dając nic w zamian. 

Oceń artykuł
0/5 (0)
Kalkulator wynagrodzeń

Kalkulator wynagrodzeń

Neto, brutto, na rękę - można zwariować.
Skorzystaj z naszego prostego i użytecznego kalkulatora wynagrodzeń

Przejdź do kalkulatora

Chcę zarabiać...

 

Przejdź do kalkulatora