Czy warto rozliczać PIT z małżonkiem? Zasady wspólnego rozliczenia

Zastanawiasz się, czy rozliczenie z małżonkiem ma sens? Czy warto wspólnie rozliczać PIT? Jak i kiedy to zrobić? Dowiedz się, czy dzięki temu zapłacicie mniejszy podatek. Wyjaśniamy, kto może wspólnie rozliczyć się z małżonkiem.

wspólne rozliczenie pit

Rozliczenie z małżonkiem: czy warto rozliczać się samemu?

Samodzielne rozliczanie PIT niesie ze sobą spore trudności, dlatego większość osób rozlicza się z małżonkiem, albo korzysta z pomocy specjalistów zatrudnionych w biurach rachunkowych bądź urzędach skarbowych, albo używa prostej elektronicznej wersji e-PIT. To całkowicie darmowy program przygotowywany przez Ministerstwo Finansów, za pomocą którego możemy rozliczyć swój podatek dochodowy za poprzedni rok. Wystarczy wejść na stronę podatki.gov.pl, kliknąć “twój e-PIT” i zalogować się do swojego konta poprzez swój profil zaufany lub numer PESEL.


Pamiętaj, że twój pracodawca ma obowiązek corocznie do końca lutego dostarczyć ci PIT-11!


Z kolei wspólne rozliczanie z małżonkiem gwarantuje niższy podatek dochodowy, natomiast każdy z osobna i tak podlega indywidualnym ulgom i odliczeniom. Mąż z żoną przy wspólnym rozliczeniu PIT płacą podatek w formie podwójnej kwoty podatku ustalonego od połowy łącznej kwoty ich dochodów. Nie każdy jest jednak do tego uprawniony.

Rozliczenie z małżonkiem a skala podatkowa PIT

Osoba fizyczna, która w 2020 roku nie uzyskała dochodu wyższego od 85 528 zł, podlega pod 17 proc. podatek. Natomiast, jeśli pracownik przekroczył kwotę 85 528 zł rocznego dochodu, obowiązuje go aż 32 proc. podatek.


Jesteś ciekaw, jakie są rodzaje pitów? Sprawdź to w naszym Poradniku!


Rozliczenie PIT przez małżonków: kto jest uprawniony?

Nie każde małżeństwo może wspólnie rozliczyć swój PIT. Aby jednak to zrobić, trzeba spełniać kilka następujących warunków:

 • małżeństwo przez cały rok pozostaje w związku, tzn. nie rozwiodły się lub zawarły małżeństwo minimum rok wcześniej, niż rok, za który planują wspólne rozliczenie z małżonkiem;
 • przez cały rok podlegają ustrojowi współwłasności majątkowej małżeńskiej;
 • żaden z małżonków nie opłaca podatku liniowego PIT-36L ani ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych PIT-28;
 • małżonkowie są polskimi rezydentami podatkowymi;
 • złożą wniosek o wspólne opodatkowanie w deklaracji podatkowej albo poprzez korektę wcześniej złożonej deklaracji lub wniosek.

Kiedy rozliczenie z małżonkiem daje korzyść?

Takie rozliczenie jest korzystne szczególnie w dwóch następujących przypadkach:

 • rozliczenie PIT z bezrobotnym – kiedy jedno z małżonków w ogóle nie zarabia, nie może korzystać z kwoty zmniejszającej podatek. Przy wspólnym rozliczaniu PIT kwota zmniejszająca zostanie odjęta od połowy zarobków małżonka, który ma stały dochód;
 • kiedy jedno z małżonków mało zarabia, a drugi z małżonką ma dochód roczny przekraczający pierwszy próg skali podatkowej. Wtedy rozliczenie z małżonkiem podlegać będzie stawce 17-procentowej, według pierwszego progu skali.

Kiedy rozliczenie z małżonkiem jest niekorzystne?

Istnieje kilka sytuacji, w których wspólne rozliczenie PIT przynosi więcej strat niż korzyści. Warto się z nimi zapoznać. Szczególnie gdy planujemy rozliczyć się z małżonkiem.

Zgonie z informacją ekspertów ze strony E-pity.pl rozliczenie wspólnie z małżonkiem nie opłaca się wtedy, gdy:

 • mąż i żona pozostają opodatkowani według tej samej stawki podatku i mają dochód wyższy niż 13 tysięcy złotych. Przysługuje im wówczas taka sama kwota zmniejszająca podatek, a wspólne rozliczenie PIT nie przyniesie żadnych korzyści;
 • gdy łączny dochód małżonków wynosi pomiędzy 26 000 złotych a 85 528 zł, a zarabiający mniej małżonek ma dochód nie niższy niż 8 tysięcy złotych. W tej sytuacji połowa dochodów każdego z małżonków mieści się w grupie, gdzie kwota zmniejszająca podatek wynosi równe 525,12 zł. Z kolei gdyby każde z nich rozliczało się osobno, to małżonek zarabiający mniej skorzystałby z kwoty obniżającej podatek w przedziale 525,12 zł a 1 360 złotych;
 • kiedy dochód jednego z małżonków przekroczy 1 milion złotych – wtedy mniejsze lub żadne dochody drugiego małżonka, nie wpłynął na to, aby bogatszy nie płacił podatku solidarnościowego od dochodu przekraczającego 1 milion złotych, w wysokości 4 procent podstawy opodatkowania.

Rozliczenie z małżonkiem: jak to zrobić?

Rozliczenie podatku dochodowego razem z mężem lub żoną jest jedną z najprostszych metod. Dlaczego? Ponieważ na początku ustala się sumę dochodów małżonków, a następnie dzieli się ją na dwa i od wyniku odprowadza się podatek dochodowy. Rozliczenie z małżonkiem powoduje równomierne opodatkowanie oboje podatników, dzięki czemu żaden z nich nie trafia do wyższego progu skali podatkowej (nawet gdy np. mąż przekracza kwotę 85 528 zł rocznego dochodu, a jego małżonka już nie, to po zsumowaniu ich dochodów zapłacą mniejszy podatek).

Według informacji umieszczonej na stronie e-pity.pl, rozliczenie wspólnie z małżonkiem wymaga kilku czynności:

 • u każdego małżonka z osobna trzeba rozliczyć stratę, koszty uzyskania przychodów, składki ZUS i ulgi odliczane od dochodu;
 • zsumować czyste podstawy opodatkowania;
 • powyższą sumę podzielić przez dwa;
 • od wyniku tej kwoty obliczyć podatek oraz zastosować kwotę zmniejszającą podatek właściwą dla tak ustalonej podstawy obliczenia podatku;
 • następnie wyliczony podatek pomnożyć przez dwa;
 • od wyliczonego podatku obliczyć ulgi odliczane od podatku przysługującego każdemu z małżonków.

To wszystko! Rozliczenie PIT z małżonkiem jest gotowe.


Szukasz pracy w Warszawie? Aplikuj na nasze oferty praca Warszawa

Oceń artykuł
5/5 (3)