Umowa przedwstępna o pracę. Co to za dokument?

Umowa przedwstępna dzieli się na kilka kategorii. W tym artykule zajmujemy się tematyką zawarcia przedwstępnej umowy przed rozpoczęciem współpracy. Sprawdź, na czym to polega.

umowa przedwstępna

Umowa przedwstępna – co to jest?

Zgodnie z ustawą Kodeksu Cywilnego (Dz. U. 1964 r., Nr 16, poz. 93 z późn. zm., dalej “k.c.”) umowa przedwstępna to umowa zawierana przez jedną lub dwie strony, która zobowiązuje do zawarcia ostatecznej umowy o pracę.

Umowa przedwstępna powinna posiadać wszystkie najistotniejsze informacje na temat warunków umowy o pracę, którą pracownik jak i pracodawca zobowiązuje się podpisać po upływie określonego wcześniej czasu.

Pamiętaj! Umowa przedwstępna może zawierać informację na temat kary umownej. Oznacza to, iż jedna jak i druga strona, która nie wywiąże się z warunków spisanych w umowie przedwstępnej, może zostać zobowiązana do zapłaty odszkodowania.

Treść dokumentu umowy przedwstępnej

Prawidłowo skomponowana umowa przedwstępna składa się z:

  • rodzaju przyrzeczonej umowy
  • rodzaju stanowiska pracy
  • miejsca pracy
  • wynagrodzenia
  • wymiaru czasu pracy

Czy w umowie przedwstępnej należy wpisać termin zawarcia ostatecznej umowy?

W przepisach Kodeksu Cywilnego nie ma żadnej informacji na temat podania terminu kolejnej umowy, która stanowiłaby całkowite rozpoczęcie współpracy na omówionych wcześniej warunkach. Według artykułu 389 § 2 Kodeksu Cywilnego:

“§ 2. Jeżeli termin, w ciągu którego ma być zawarta umowa przyrzeczona, nie został oznaczony, powinna ona być zawarta w odpowiednim terminie wyznaczonym przez stronę uprawnioną do żądania zawarcia umowy przyrzeczonej. Jeżeli obie strony są uprawnione do żądania zawarcia umowy przyrzeczonej i każda z nich wyznaczyła inny termin, strony wiąże termin wyznaczony przez stronę, która wcześniej złożyła stosowne oświadczenie. Jeżeli w ciągu roku od dnia zawarcia umowy przedwstępnej nie został wyznaczony termin do zawarcia umowy przyrzeczonej, nie można żądać jej zawarcia”.

Odmowa po zawarciu umowy przedwstępnej

Tak jak wyżej wspomnieliśmy, umowa przedwstępna przewiduje nałożenie kary umownej na stronę, która odmówi podpisania umowy przyrzeczonej, w sytuacji gdy:

  • Pracodawca nie wywiąże się z warunków spisanych w umowie przedwstępnej. W wyniku tego pracownik może żądać dochodzenia na drodze sądowej lub odszkodowania, które nie przewyższa kwoty trzymiesięcznego wynagrodzenia za pracę wykonywaną na warunkach umowy przedwstępnej
  • Pracownik nie wywiąże się z warunków spisanych w umowie przedwstępnej. W takiej sytuacji pracodawca może tylko i wyłącznie domagać się odszkodowania za straty, które poniósł w trakcie dopełniania obowiązków związanych z zatrudnieniem nowego pracownika
Oceń artykuł
5/5 (1)
Kalkulator wynagrodzeń

Kalkulator wynagrodzeń

Neto, brutto, na rękę - można zwariować.
Skorzystaj z naszego prostego i użytecznego kalkulatora wynagrodzeń

Przejdź do kalkulatora

Chcę zarabiać...

 

Przejdź do kalkulatora