Ile wynosi składka zdrowotna 2021? Aktualna wysokość

Sprawdź wysokość składki zdrowotnej 2021. Czy składka na ubezpieczenie zdrowotne w 2021 roku jest niższa w przypadku ulgi na start lub małego ZUS-u? Na te inne pytania odpowiadamy poniżej.

składka zdrowotna 2021

Składka na ubezpieczenie zdrowotne zmienia się corocznie. Jej wysokość podawana jest najczęściej w styczniu bieżącego roku przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Składka zdrowotna 2021, jak i wszystkie inne z poprzednich lat, obliczana jest na podstawie wartości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw za czwarty kwartał ubiegłego roku (w obecnym przypadku 2020). Najniższa podstawa wymiaru składki zdrowotnej 2021 stanowi 75 procent średniej krajowej. Taka informacja jest bardzo ważna dla przedsiębiorców, którzy muszą przygotować się na koszty związane z ubezpieczeniem swoich pracowników. Sprawdź, ile wynosi kwota składki zdrowotnej 2021. Kto powinien tego pilnować?

Składka zdrowotna 2021: kto pod nią podlega?

Informacja na temat podstawy wymiaru składki zdrowotnej na 2021 rok jest ważna dla następujących grup ubezpieczonych: osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych, dla twórców i artystów, wspólników jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz wspólników spółki jawnej, komandytowej lub partnerskiej, osób współpracujących z osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność gospodarczą lub korzystającą z ulg, a także:

  • dla osób, które prowadzą działalność w zakresie wolnego zawodu w rozumieniu przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne;
  • dla osób prowadzących działalność w zakresie wolnego zawodu, z którego przychody są przychodami z działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych;
  • osób, które prowadzą publiczną lub niepubliczną szkołę czy inną formę wychowania przedszkolnego oraz placówkę, lub ich zespół na podstawie przepisów o systemie oświaty;
  • osób korzystających z ulg składkach na ubezpieczenie społeczne, czyli ulga na start, mały ZUS plus oraz preferencyjne składki.

Ile wynosi składka zdrowotna 2021?

Zgodnie z artykułem 81 Ustawy 2 z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dziennik Ustaw z 2020 roku pozycja 1398 z późniejszymi zmianami) składka zdrowotna 2021 nie może być niższa niż 4 242,38 złotych, czyli 75 procent średniej krajowej 2020. Ponadto zgodnie z obwieszczeniem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 21 stycznia 2021 roku, przeciętne wynagrodzenie za pracę w Polsce w czwartym kwartale ubiegłego roku wyniosło 5 656,51 złotych brutto. To znaczy, że podstawa wymiaru składki zdrowotnej 2021 wynosi 9 procent, czyli równa się kwocie 381,81 złotych.

Podsumowując, kwota składki zdrowotnej 2021 wynosi 381,81 złotych za miesiące od stycznia do grudnia bieżącego roku. Tyle pieniędzy musi zapłacić płatnik składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.


Szukasz pracy w Lublinie? Aplikuj na nasze oferty praca Lublin


Składka na dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne 2021

Dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne przysługuje osobom, które na przykład nie są objęte ubezpieczeniem z tytułu umowy o pracę lub są bezrobotne i nie mają ubezpieczenia z urzędu pracy. Najczęściej dobrowolne ubezpieczenie wykupuje osoba zatrudniona na umowę o dzieło, która nie podlega żadnym składkom ZUS. Zgodnie z wyliczeniami Gofin.pl portalu podatkowo-księgowego składka na dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne 2021 na okres od 1 kwietnia do 30 czerwca wynosi 9 procent, czyli 510,80 złotych miesięcznie. Kwota przeciętnego wynagrodzenia, włącznie z wypłatami z zysku, z poprzedniego kwartału bieżącego roku wynosi 5 675,54 złote.

Składka zdrowotna 2021 a ulga na start i mały ZUS

Jeśli korzystasz z „ulgi na start”, czyli ze specjalnego udogodnienia dla nowych przedsiębiorców, jesteś zwolniony jedynie ze składek na ubezpieczenie społeczne (emerytalne, rentowe, wypadkowe i chorobowe). Rezygnując z tej ulgi, opłacasz składki od podstawy nie niższej niż 30 procent minimalnego wynagrodzenia. Z kolei składka na ubezpieczenie zdrowotne 2021 w twoim przypadku wynosi 381,81 złotych miesięcznie. Podstawą jej wyliczenia jest kwota 4 242,38 złotych (czyli kwota, która odpowiada za 75 procent przeciętnego wynagrodzenia za pracę w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale 2020 roku, włącznie z wypłatami z zysku). Tyle samo wynosi składka zdrowotna 2021 dla osób korzystających z małego ZUS.

Kalkulator wynagrodzeń

Kalkulator wynagrodzeń

Neto, brutto, na rękę - można zwariować.
Skorzystaj z naszego prostego i użytecznego kalkulatora wynagrodzeń

Przejdź do kalkulatora

Chcę zarabiać...

 

Przejdź do kalkulatora