Wywiad z Aleksandra Pietruszka z Panasonic Marketing Europe GmbH


baner wywiady
Miniaturka
Aleksandra Pietruszka
Panasonic Marketing Europe GmbH
Ukończyła Uniwersytet Warszawski i od początku pracy rozwijała swoją karierę w korporacjach. Z polskim oddziałem Panasonic Marketing Europe GmbH jest związana od 2008 roku, gdy dołączyła do zespołu jako Specjalista HR.  Ogromne doświadczenie i wyczucie w takich sferach jak rekrutacja czy relacje pracownicze, a także bogata wiedza z zakresu prawa pracy pomogły jej zajmować kolejne stanowiska. Już w 2012 roku objęła pozycję Kierownik działu Personalnego i Administracji Polska i Kraje Bałtyckie. Na skutek reorganizacji struktury Panasonic w Europie, która miała miejsce w 2014 roku, Aleksandra Pietruszka, kierując coraz większym zespołem, objęła stanowisko Dyrektor ds. Personalnych i Administracji Europa Środkowa i Wschodnia.

Panasonic to wszystkim znana międzynarodowa firma. Proszę powiedzieć, jak osiągnąć taki sukces?

Aby dobrze odpowiedzieć na to pytanie, trzeba sięgnąć do samych korzeni firmy. Panasonic liczy sobie już ponad sto lat. Na kartach historii firmy, od pierwszych lat jej istnienia, zarysowywała się wyraźna idea wspierania rozwoju i dobrobytu społeczeństwa, która znajduje odzwierciedlenie nie tylko w coraz bardziej innowacyjnych produktach, ale także pozabiznesowych działaniach firmy. Już w latach 20. XX wieku założyciel firmy, Konosuke Matsushita sformułował misję firmy, jako dbałość o dobrobyt ludzi na całym świecie. Jestem przekonana, że nasi obecni klienci doceniają te starania oraz wieloletnią tradycję firmy i dzięki temu ufają naszej marce. To właśnie w tym zaufaniu i przekonaniu konsumentów o wysokiej jakości dostarczanych przez nas produktów upatruję źródło sukcesu Panasonic.

Podnoszenie jakości życia mieszkańców całego świata to Państwa główna misja?

Zgadza się. Jako firma z ponad stuletnią tradycją i jeden z największych na świecie producentów elektroniki użytkowej, czujemy się odpowiedzialni nie tylko za nasze wyniki finansowe, ale przede wszystkim za dostarczenie urządzeń odpowiadających potrzebom ludzi na całym świecie. Naszą misję realizujemy zarówno na poziomie pojedynczych produktów, wyposażanych w rozwiązania ułatwiające codzienne życie każdego z nas, jak również w działaniach z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu, takich jak wspieranie regionów bez dostępu do energii elektrycznej, ochronę środowiska poprzez sadzenie drzew czy edukację młodzieży w zakresie zrównoważonego rozwoju.

Więcej o zrównoważonym rozwoju przeczytają Państwo tutaj.

"A Better Life, A Better World" to życiowa dewiza Państwa pracowników?

Cenimy niezależność naszych pracowników i nie narzucamy nikomu naszej filozofii. Nie oznacza to jednak, że nasi pracownicy się z nią nie identyfikują. Jestem przekonana, że wielu z nich docenia fakt, że w firmie Panasonic gromadzimy wieloletnie doświadczenie i specjalistyczną wiedzę z zakresu elektroniki użytkowej, z której mogą korzystać i którą sami rozwijają. Wierzę, że przekłada się to także na zrozumienie misji Panasonic, a tym samym ich indywidualne dążenie do realizacji idei „Lepsze życie, lepszy świat”.

Jak w takim razie pozyskujecie Państwo swoich pracowników?

Gdy pojawia się wakat, zawsze w pierwszej kolejności sprawdzamy możliwość rekrutacji wewnętrznej lub awansu w strukturach firmy. Zgodnie z polityką naszej firmy, wyłaniamy talenty w obrębie naszej organizacji i umożliwiamy najbardziej zdolnym pracownikom rozwój wybranej ścieżki zawodowej. Naszych pracowników pozyskujemy również poprzez rekrutację zewnętrzną metodami tradycyjnymi, takimi jak ogłoszenia o pracę oraz współpracę z agencjami rekrutacyjnymi. Stosujemy także nowoczesne metody pozyskiwania pracowników, takie jak wykorzystanie mediów społecznościowych, czy tzw. networking. Metody pozyskiwania pracowników zawsze dostosowujemy do typu oferowanego stanowiska, czasu oraz budżetu.

Jak wygląda proces rekrutacji do Państwa firmy?

Stałym elementem każdego procesu rekrutacyjnego jest rozmowa kandydata z przyszłym przełożonym oraz pracownikiem działu personalnego. Kolejne etapy są dostosowane do specyfiki oraz poziomu stanowiska.

Podczas spotkań rekrutacyjnych, zagłębiamy się w życiorys kandydata, prowadzimy także wywiad behawioralny. W niektórych przypadkach prosimy naszych kandydatów o przygotowanie i zaprezentowanie swojego rozwiązania w ramach tzw. case study. Poszukując odpowiedniej osoby na dane stanowisko bierzemy pod uwagę jej doświadczenie i motywację. Niezmiernie ważna jest również osobowość kandydata pod kątem dopasowania do zespołu oraz naszej kultury organizacyjnej. Szukamy osób gotowych podjąć się ambitnych wyzwań, biorących odpowiedzialność za prowadzone przez siebie działania, pracujących dla organizacji z takim zaangażowaniem, jakby to była ich własna firma.

W ramach procesu rekrutacyjnego pozostawiamy także przestrzeń na prezentację firmy i jej działalności w regionie, przekazanie kandydatom wszystkich kluczowych informacji oraz na odpowiedź na ich pytania.

Jak wygląda polityka stażowa Państwa firmy?

Zatrudniamy studentów na stanowiska asystenckie w różnych działach. Takie osoby na ogół wiążą się na dłużej z firmą, stopniowo awansując.

Czy osoby zatrudnione w Waszej firmie mogą liczyć na jakieś dodatkowe benefity-pracownicze-i-ich-wplyw-na-motywacje/">benefity? Jeśli tak, jakie?

Naszym pracownikom oferujemy atrakcyjny pakiet benefitów, na który składają się: abonament medyczny dla wszystkich stanowisk, ubezpieczenie na życie i NNW, karta Multisport. Wspieramy też zdrowy tryb życia poprzez sponsorowanie treningów firmowej drużyny piłki nożnej, „owocowe środy”, podczas których pracownikom nie tylko oferujemy owoce i warzywa, ale też możliwość sporządzania świeżo wyciskanych soków przy pomocy naszych wyciskarek wolnoobrotowych. Dbając o zdrowie i komfort naszych pracowników, zainwestowaliśmy w ergonomiczne meble, umożliwiające dostosowanie ich wysokości do wzrostu pracownika, a w naszej przestrzeni biurowej umieściliśmy urządzenia oczyszczające i nawilżające powietrze.

W firmie działa fundusz socjalny, z którego finansujemy między innymi dopłatę do wypoczynku, okazjonalne bonusy i bony podarunkowe na święta. Istnieje możliwość uzyskania dofinansowania do nauki języków obcych. Wspomnę tu także o zniżkach na produkty Panasonic, w sklepie internetowym oraz możliwości udziału w wyprzedażach naszych produktów. Pracownicy mogą także skorzystać z opcji wypożyczenia produktów Panasonic, aby przetestować modele przed zakupem.

Praca w tej branży wymaga nieustannych szkoleń i doskonalenia umiejętności. Inwestujecie Państwo w swoich pracowników?

Panasonic dba o rozwój talentów w organizacji. Najlepsi pracownicy biorą udział w ogólnokorporacyjnych programach rozwojowych lub szkoleniach menadżerskich. Osoby zainteresowane zarządzaniem swoją karierą zawodową, mają możliwość zbudowania własnej ścieżki kariery w strukturach firmy, w ramach dedykowanego programu dostępnego dla wszystkich pracowników firmy. Celem tego programu jest zwiększenie doskonalenia umiejętności w kierunku satysfakcjonującym samego pracownika, będąc jednocześnie spójnym z przyszłymi potrzebami firmy.

Organizujecie Państwo spotkania, imprezy integracyjne dla Pracowników?

Tak, organizujemy spotkania zarówno na poziomie całej firmy jak i poszczególnych działów. W przypadku tych ostatnich menadżer dysponuje budżetem i to od niego oraz zespołu zależy wybór aktywności. Jeśli chodzi o imprezy firmowe, to staramy się, aby były jak najbardziej atrakcyjne. Jako przykład takiego wydarzenia, mogę podać choćby ostatni jest wyjazd do fabryki Panasonic w Pilznie, gdzie mieliśmy okazję zobaczyć, jak produkowane są nasze telewizory oraz pompy ciepła. Z kolei w ramach obchodów 100lecia firmy, pojechaliśmy razem na Dubrownika, gdzie połączyliśmy spotkanie biznesowe z imprezą integracyjną.

Więcej o 100leciu Panasonic tutaj.

Czy atmosfera w miejscu pracy jest dla Państwa ważna? W jaki sposób o nią dbacie?

Atmosfera w miejscu pracy jest dla nas kluczowa. Dlatego staramy się budować relację pomiędzy pracownikiem, a firmą opartą na wzajemnym zrozumieniu i poszanowaniu. Podstawą jest komunikacja. Organizujemy więc comiesięczne spotkania, podczas których dzielimy się z pracownikami wynikami, planami, a także innymi niezbędnymi informacjami. Jednak nie samą pracą żyje człowiek, dlatego też od czasu do czasu organizujemy konkursy, w których nagrodami są produkty Panasonic. Ostatnio prosiliśmy pracowników, o podzielenie się z nami zdjęciami pokazującymi piękno lata. Zdjęcia zostały wykonane oczywiście przy pomocy naszych aparatów fotograficznych Lumix.

Co roku zbieramy opinie wszystkich pracowników w ramach ankiety zaangażowania. Dzięki temu wiemy jakie działania zaplanować, by atmosfera w pracy była jeszcze lepsza.

Jak wygląda pierwszy dzień pracy nowoprzyjętej osoby?

Bardzo nam zależy na tym, aby powitać nowo zatrudnionego pracownika w sposób serdeczny, a jednocześnie dobrze zorganizowany. Proces adaptacji jest kluczowy zarówno dla pracownika jak i pracodawcy. Nasz program zawiera wprowadzenie do wszystkich najważniejszych zagadnień w firmie. W pierwszym dniu koncentrujemy się na zapoznaniu pracownika z firmą, tematami personalnymi i innymi formalnościami oraz upewniamy się, że dostaje wszystkie narzędzia niezbędne na jego stanowisku pracy. Następnie pracownik spotyka się ze swoim przełożonym, z którym szczegółowo ustala cele na najbliższe miesiące i wspólnie wypełniają tzw. Success card – kartę dokumentującą przebieg okresu próbnego pracownika. Kolejne dni przeznaczone są na zagłębienie się w wartości, misję i wizję firmy oraz poznanie procesów i kluczowych obszarów. Część procesu adaptacji jest wspólna dla wszystkich nowo zatrudnionych, natomiast niektóre elementy różnicujemy ze względu na specyfikę stanowiska.

Gdzie można znaleźć aktualne oferty pracy? Z jakich kanałów państwo korzystacie?

Aktualne oferty pracy pojawiają się najczęściej na portalu Pracuj.pl. W miarę potrzeb rozszerzamy nasz zasięg wykorzystując Linkedin.com czy zagraniczne portale.

Dla osób szukających zatrudnienia coraz większą wartość ma możliwość rozwoju. Czy oferujecie swoim pracownikom możliwość podnoszenia swoich kwalifikacji?

Już założyciel firmy Panasonic, Konosuke Matsushita mówił, że ludzie są ważniejsi od produktów, a to czym zajmuje się firma, to rozwijanie ludzi, aby w efekcie tworzyli produkty i usługi najwyższej jakości. Kontynuując tę tradycję, dbamy o rozwój pracowników, umożliwiając im udział w różnych projektach, wspierając przejścia pracowników pomiędzy różnymi działami oraz awanse pionowe. Dysponujemy też budżetem szkoleniowym, który przeznaczony jest na szkolenia zarówno specjalistyczne, językowe, a także na doskonalenie umiejętności miękkich. Warto też wspomnieć tutaj, że w Warszawie mieści się centrala Panasonic na kraje Europy Środkowej i Wschodniej, co otwiera możliwość zdobycia doświadczenia międzynarodowego.

Dziękujemy za rozmowę.

gemius

Wyniki badania GEMIUS/PBI dla wybranych węzłów w lipcu 2023r.

Ranking Użytkownicy
(real users)
  1. GoWork.pl 3 684 366
  2. pracuj.pl 3 489 318
  3. olx.pl - praca 2 904 336
  4. Jooble 1 942 704
Panasonic Marketing Europe GmbH