Profity – na czym polega profit sharing między pracownikami?

Profit sharing – inaczej podział zysków. Coraz więcej firm wypłaca wynagrodzenie właśnie w taki sposób. Jesteś ciekaw, na czym to polega? Przed rozpoczęciem współpracy dobrze się z tym zapoznaj. 

profity

Przeglądając oferty pracy, zwykle kandydaci nie mają dokładnej informacji o wynagrodzeniu, czasem oferty precyzują jedynie widełki placowe. Ważną informacją jest jednak system wynagradzania, który mówi kandydatowi o tym, czy w firmie dostępne jest wynagrodzenie podstawowe, czy pracodawca oferuje także premie regulaminowe, uznaniowe, czy frekwencyjne lub prowizje sprzedażowe. Jeszcze inny system, o którym słyszy się w Polsce jeszcze stosunkowo nieczęsto to tzw. profit sharing. Co to jest?

Co to jest profit sharing?

Profit sharing to inaczej profity finansowe, które każdy pracownik otrzymuje od swojego pracodawcy w ramach partycypacyjnego systemu wynagrodzenia. Firma wypłaca pracownikowi część kwartalnych lub rocznych zysków, które udało jej się zdobyć. Kwota zazwyczaj określana jest procentowo, w zależności od wysokości osiągniętego przychodu w danym roku. Istnieją dwa rodzaje profitów, oferowanych przez pracodawców:

  • wypłacanie nagród finansowych
  • kupowanie przez pracowników akcji oraz udziałów w firmie bez dodatkowych opłat lub na bardzo korzystnych warunkach

Pierwsza forma jest świetnym motywatorem do osiągania jeszcze lepszych wyników w pracy. Pracownik wie, że ciężka praca zostanie mu w odpowiedni sposób wynagrodzona. W drugiej zaś pracownik sam musi zdecydować się na zakup akcji lub udziałów w firmie, które nie zawsze bazują na preferencyjnych warunkach.

Istnieje również “wąska” i “szeroka” forma profit sharing. “Wąskie” profity obejmują pracowników tylko na stanowisku kierowniczym i managerskim, a “szerokie”, wszystkich osób zatrudnionych w danej firmie. Jedną z pierwszych firm, jakie wprowadziły podział zysków, jest Procter & Gamble.

Profity z zysków w firmie – jak to działa?

Jeśli pracodawca chce wdrożyć system podziału zysków między pracownikami, musi opracować dokładny plan działania. Po pierwsze, jego zadaniem jest oszacowanie wysokości kwoty, jaką może przeznaczyć na jednego pracownika, korzystając z metody “comp-to-comp”. Polega ona na obliczeniu sumy wszystkich wynagrodzeń swoich pracowników, a następnie podzieleniu jej przez wynik rocznego wynagrodzenia każdej osoby zatrudnionej w firmie. Następnie, aby uzyskać należną pracownikowi kwotę, odsetek ten mnożony jest przez sumę otrzymanych rocznych lub kwartalnych zysków.

Profit sharing – jakie są jego wady i zalety?

Profit sharing sprawia, że między pracownikami i pracodawcami zachodzi lepsza współpraca, a konflikty zdarzają się rzadziej. Wypracowany zysk danej firmy, współdzielony z osobą zatrudnioną, jest dla niej nie tylko świetnym motywatorem do dalszego działania. Takim zachowaniem firma integruje pracowników wokół wspólnie założonego celu, otrzymując coraz to lepsze wyniki. Dodatkowo pracownik, który wie, że jego ciężka praca zostanie w odpowiedni sposób wynagrodzona, nie pomyśli o przejściu do innej firmy, ponieważ w tej będzie mu zwyczajnie dobrze i poczuję się przez nią doceniony.

Do wad profit sharing możemy zaliczyć “niezdrową” skłonność do skupiania się tylko na zyskach, bez czerpania z pracy innej, niematerialnej korzyści. Niektóre placówki specjalnie pobudzają pracowników do osiągania coraz to lepszych wyników, oferując im wynagrodzenie opierające się na niskiej podstawie, ale za to wyższej kwocie z osiągniętych zysków w firmie.

Oceń artykuł
5/5 (2)