Reklama

Czego oczekuje się od szefa? Dowiedz się, jakiego szefa chcą pracownicy

Oczekiwania pracowników względem szefa dotyczą w szczególności jego kompetencji miękkich. Pracodawca ma prawo stawiać wymagania wobec pracownika, lecz jednocześnie sam również powinien wykształcić w sobie cechy istotne dla zatrudnionych. Jakie oczekiwania względem pracodawcy mają pracownicy? 

Czego oczekuje od szefa - trzy osoby rozmawiające przy biurku

Jeszcze w ubiegłych dziesięcioleciach problem bezrobocia był bardzo duży i to raczej pracownicy walczyli o przychylność pracodawcy. Obecna sytuacja jest znacznie korzystniejsza i coraz ciężej to pracodawcy jest znaleźć kandydata do pracy, który spełniałby oczekiwania. Firmy rywalizują więc miedzy sobą, dążą do zagwarantowania jak najlepszych warunków pracy i przyciągnięcia w swoje szeregi wysoko wykwalifikowanych pracowników. Kandydaci wybierają najlepszą dla siebie opcje zatrudnienia, kierując się m.in. kwestią wynagrodzenia, benefitów, czy atmosferą pracy. Na ten ostatni aspekt w szczególności wpływa postawa szefa. Dlatego pracodawca, który chce zadbać o swój employer branding, musi wziąć pod uwagę nie tylko standardy firmy, ale i swoje zachowanie.

Oczekiwania pracownika wobec szefa

Choć kwestia wymagań wobec pracownika jest jasna już na etapie rekrutacji i stanowi główny czynnik decydujący o zatrudnieniu pracownika, to pracownicy oczywiście także mogą mieć wymagania wobec szefa. Wymagania te mogą dotyczyć różnych obszarów pracy. Zwykle pracownicy w pierwszej kolejności koncentrują się na warunkach zatrudnienia, wynagrodzeniu, czy możliwościach rozwoju. Jednak już po zatrudnieniu, kiedy pracownik mierzy się ze stylem zarządzania szefa i bezpośrednio doświadcza skutków sposobu podejmowania przez niego decyzji, mogą się w nim zrodzić nowe oczekiwania.

Oczywiście pracownik ma prawo do tego, aby również mieć wymagania, lecz nie można przy tym zapomnieć, że relacja między pracownikiem a szefem opiera się na hierarchii. Szef określa standardy, do niego należy uzgadnianie celów organizacji, określanie odpowiedzialności zatrudnionych i sposób wykonywania zadań. Ostateczna decyzja należy zatem do niego i o ile pracownik może zasygnalizować mu swoje wymagania, to musi się liczyć z tym, że nie ma wpływu na ich realizację. Pracownik, który oczekuje pewnych zmian, musi znaleźć na poparcie ich zasadności argumenty i przedstawić je w sposób niekonfliktowy z zachowaniem profesjonalizmu. Musi pamiętać o trzymaniu się granic i zachowaniu pełnego szacunku wobec pracodawcy.

Jaki powinien być szef?

Bez pracowników firma by nie działała, ich obecność jest kluczowa dla osiągania celów organizacji. Dlatego szef opracowujący styl zarządzania powinien brać pod uwagę oczekiwania, potrzeby i uczucia pracowników. Obecnie podejście do pracownika jest inne niż jeszcze 10, 20, czy 30 lat temu. Szef w obliczu współczesnych standardów powinien być otwarty, elastyczny, lecz przy tym działać zgodnie z kulturą organizacyjną firmy. Szef, który słucha pracowników, jest pomocny, zapewnia wsparcie emocjonalne i organizacyjne, jest cenny w oczach pracowników. Styl zarządzania oparty na poszanowaniu oczekiwań zatrudnionych przyczynia się do większej motywacji podwładnych, ich zaangażowania w pracę i finalnie rozwoju firmy.

Czego pracownicy oczekują od szefa?

Ciekawych wniosków dostarczają wyniki badania LiveCareer Polska „Badanie oczekiwań Polaków względem przełożonych” przeprowadzonego na niemal 1000 respondentów. Efekty badania wskazują, że:

 • 75% respondentów uważa, że szef powinien brać pod uwagę zdanie pracowników, także wtedy, gdy jest ono inne niż jego własne;
 • 70% chce, by przełożony pomagał pracownikowi w rozwiązywaniu problemów zawodowych;
 • 2 na 3 pracowników chce, by szef skupiał się na odkryciu i wykorzystaniu ich mocnych stron.

W wyniku badania wyłoniono również ważne cechy dobrego kierownika. To przede wszystkim uczciwość, wspieranie członków zespołu, wiarygodność, pozytywne nastawienie, pewność siebie, czy poczucie humoru.

cechy dobrego szefa przedstawione w formie grafiki z napisem

Z kolei inne, starsze badanie respondentów GfK Polonia przeprowadzone na zlecenie „Rzeczpospolitej” wskazuje na cechy, jakimi odznacza się dobry szef. Jaki zdaniem respondentów jest idealny szef?

Grafika przedstawiajaca procent respondentów opowiadających się za pewnymi cechami szefa

Źródło: Edulider.pl

Jaki szef spełnia oczekiwania pracowników?

Pracownicy cenią zatem bardzo kompetencje miękkie szefa. To, w jaki sposób zarządza zespołem, jak zachowuje się wobec podwładnych, wpływa na ich komfort pracy, motywacje i chęć realizowania się w szeregach firmy. Dobry szef dąży do zbudowania zintegrowanego zespołu, potrafi postawić się na miejscu pracownika, zrozumieć jego sytuację. Poniżej wymieniono zachowania, na które pracownicy często zwracają uwagę.

 • Umiejętność słuchania – pracownicy doceniają szefa, który nie zamyka się na ich zdanie, chętnie ich słucha, potrafi znaleźć czas na rozmowę. Spotkanie to dobry moment do zbadania sytuacji w firmie, ale także omówienia problemu, czy oczekiwań pracownika. Dla budowania świadomości biznesowej podwładnych warto na bieżąco komunikować o sytuacji firmy i planach w sprawie realizacji celów organizacji. Umiejętność słuchania, okazywania zainteresowania pozytywnie wpływa na relacje między szefem a pracownikiem.
 • Otwartość – lider powinien być osobą energiczną, która dba o pozytywną atmosferę w pracy, jest komunikatywny, chętnie wchodzi w interakcję z pracownikami. Zatrudnieni lubią rozmawiać z szefem również o sferach prywatnych, takich jak plany na urlop, czy ulubiony sport.
 • Równe traktowanie – pracownicy nie lubią, gdy pracodawca faworyzuje pewne osoby w firmie. Pracowników należy traktować w równy sposób, przydzielać podobną ilość zadań, oferować takie same warunki pracy. Jest to także ważna kwestia z punktu prawnego, na co wskazuje art. 11(2) Kodeksu pracy – zasada równego traktowania pracowników:

Pracownicy mają równe prawa z tytułu jednakowego wypełniania takich samych obowiązków; dotyczy to w szczególności równego traktowania mężczyzn i kobiet w zatrudnieniu.

 • Informacja zwrotna – przeprowadzanie systematycznych rozmów monitorujących postępy pracy jest istotne dla pracowników. Oczekują oni udzielania informacji zwrotnej po wykonaniu powierzonych zadań. Każdy pracownik chce wiedzieć, czy zmierza w dobrym kierunku. Ważne jest, aby po wykonaniu zadań szef wyraził swoją opinię na temat jakości pracy. Nawet jeśli wiąże się to z krytyką. Pracownik musi wiedzieć, co robi źle, a co dobrze. Dzięki temu wie, w jakich obszarach musi poprawić swoją pracę, jakich rozwiązań nie powtarzać, a jakie praktyki przynoszą oczekiwany rezultat. Przed wydaniem polecenia, warto nawiązać do kryteriów oceny wykonania zadania, by pracownik mógł skupić się na spełnieniu oczekiwań.
 • Wsparcie – szef powinien wspierać pracowników w ich zadaniach. Oczywiście to oni muszą wykonać swoją pracę, lecz szef jako osoba doświadczona powinien dzielić się wskazówkami, proponować pewne rozwiązania, służyć radą oraz sprawdzać postępy prac, czy pracownik nie napotkał jakieś problemy i czy radzi sobie z zadaniem.
 • Brak nadmiernej kontroli – pracownicy, którzy stale są kontrolowani w swojej pracy, nie mają wystarczającej swobody. Mogą czuć duży stres, który ogranicza kreatywność i obniża motywację pracy. Oczywiście rolą szefa jest także kontrola, ważne, by wiązało się to z konstruktywną krytyką, a nie bezpodstawnym wytykaniem wad przy każdej okazji. Pracownicy, którzy otrzymują od szefa pewien zakres swobody, czują, że przełożony im ufa. Jak wskazują wyniki badań LiveCareer, 57% badanych oczekuje feedbacku od przełożonego zarówno pozytywnego, jak i negatywnego.
 • Pewność siebie – szef jest głową zespołu, czy całej firmy. Musi więc być osobą pewną siebie, która swoim zaangażowaniem i siłą motywuje pracowników do działania. Pewny siebie szef pozytywnie wpływa także na wizerunek firmy.
 • Uczciwość – bycie uczciwym szefem pozytywnie wpływa na zaufanie pracowników i poczucie poszanowania. Warto zatem mówić o faktycznych sukcesach firmy, a nie zatajać je w obawie przed prośbą o podwyżki. Uczciwy pracodawca wyznacza także zgodne z prawdą terminy realizacji zadań.
 • Konkretność – obszar przekazywania informacji w sposób jasny jest bardzo istotny. Pracownik chce usłyszeć od szefa konkretne wytyczne w sprawie wykonywania zadań. Od szefa oczekuje się określania celów pracy pracownika, precyzyjnego delegowania zadań, ustalania roli pracownika w projekcie. Wskazane jest jasne komunikowanie celów organizacji w związku z zadaniem. Należy informować o terminach poszczególnych obowiązków, przekazywać polecenia w sposób jasny, nie zmieniać co chwilę zdania i wytycznych w sprawie projektu.

Co powinien zapewnić dobry szef?

Jak widać, pracownicy zwracają uwagę na umiejętności miękkie swoich przełożonych. Jednak to nie wszystko. Jako że szef jest pracodawcą, powinien także zadbać o odpowiednie warunki zatrudnienia. Pracownicy oczekują od niego decyzji, które zapewnią im:

 • Odpowiednie wynagrodzenie, które będzie odpowiadało wymaganiom na danym stanowisku.
 • Dobrą atmosferę pracy – w pracy spędzamy praktycznie większość dnia. Do firmy, w której panuje dobra atmosfera, pracownik przychodzi z chęcią, a nie z samego obowiązku. Atmosferę wspierają spotkania integracyjne, konkursy, szkolenia z zakresu kompetencji miękkich.
 • Rozwój – pracownicy, pracując długo w jednej firmie, mogą odczuwać zastój. Warto więc inwestować w szkolenia i kursy, które pozwolą im się rozwijać. To także wartość dla pracodawcy, ponieważ poprzez rozwój pracowników uzyskują lepiej wykwalifikowaną kadrę.
 • Benefity pozapłacowe- pracownicy oprócz wynagrodzenia lubią otrzymywać dodatkowe benefity w postaci np. bonów zakupowych, ubezpieczenia na życie, karty sportowej. Mile widziane są paczki świąteczne dla dzieci pracowników, czy bilety do kina, możliwość udziału w wydarzeniach kulturalnych i owocowe dni.

Bycie dobrym szefem, który spełnia oczekiwania pracowników, nie jest oznaką słabości, lecz skutecznym działaniem na rzecz rozwoju firmy. Zmotywowani pracownicy lepiej wykonują swoje obowiązki, w firmie występuje mniejsza rotacja. Warto więc mieć na uwadze nie tylko zysk firmy, lecz pielęgnować relacje z pracownikami i zadbać o ich komfort zatrudnienia.

Oceń artykuł
0/5 (0)