Urlop na żądanie – ile dni nam przysługuje i czy pracodawca może odmówić?

Bywają dni, kiedy poprzez sytuacje losowe nie jesteśmy w stanie stawić się w pracy. Jest to w pełni zrozumiałe i każdy pracownik ma na to prawo. Sprawdź, na jakich zasadach funkcjonuje urlop na żądanie. 

l4

Jak zgłosić urlop na żądanie?

W Kodeksie Pracy nie ma żadnej definicji, która wyjaśniałaby, w jaki sposób zgłosić urlop na żądanie do swojego pracodawcy. Sam musisz wiedzieć co zrobić, aby nikomu się nie narazić. Nie musisz składać żadnego pisemnego wniosku. Proces wypisywania dokumentu i transportowania go do osoby decyzyjnej jest długotrwały i całkiem niepotrzebny. Jednak istnieją wyjątki!

Jeśli masz dobre stosunki ze swoim przełożonym, napisz do niego e-maila lub SMSa z informacją o swojej nagłej nieobecności. Możesz również do niego zadzwonić. Jednak pamiętaj, aby zawsze robić to najpóźniej rano przed rozpoczęciem dnia pracy. W innym przypadku zachowasz się niestosownie i mogą wyniknąć z tego niemiłe konsekwencje.

Urlop na żądanie – ile dni nam przysługuje?

Zgodnie z Art. 167(2) Kodeksu Pracy, który brzmi:

“Pracodawca jest obowiązany udzielić na żądanie pracownika i w terminie przez niego wskazanym nie więcej niż 4 dni urlopu w każdym roku kalendarzowym. Pracownik zgłasza żądanie udzielenia urlopu najpóźniej w dniu rozpoczęcia urlopu”.

Urlop na żądanie można wziąć 4 razy w ciągu roku kalendarzowego. Dodatkowo każdy dzień wolny zgłasza się osobno w schemacie 4 dni jedno po drugim, 2 dni po dwa razy, 3 dni i 2 dni osobno oraz czwarty dzień oddzielnie.

Na podstawie jakiej umowy przysługuje urlop na żądanie?

Pamiętaj, że prawo do urlopu na żądanie mają osoby zatrudnione tylko na umowie o pracę. Staż pracy ani ilość firm, u których jesteś/byłeś zatrudniony, nie mają żadnego wpływu na ilość dni przysługujących do urlopu na żądanie oraz odliczane są od Twojego urlopu wypoczynkowego, który według stażu pracy należy się od 22 do 26 dni w ciągu roku.

Urlop na żądanie – odmowa

Odmowa urlopu na żądanie występuje tylko wtedy, kiedy gorąca sytuacja w pracy nie pozwala na nieobecność pracowników. Istnieje na to paragraf w Kodeksie Pracy, Art. 100 § 2, pkt 4 informujący o tym, że pracownik powinien:

”Dbać o dobro zakładu pracy, chronić jego mienie oraz zachować w tajemnicy informacje, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę”.

W przypadku, gdy jesteś pilnie potrzebny w pracy, a Twoja nieobecność zagraża funkcjonowaniu firmy, pracodawca może powołać się na powyższy paragraf i przekonać Cię do rezygnacji z urlopu na żądanie.

Czy za urlop na żądanie, należy się pełne wynagrodzenie?

Dni wybrane z urlopu na żądanie, odliczane są z przysługującego Ci urlopu wypoczynkowego. W związku z tym otrzymasz za nie 100% swojego wynagrodzenia.

Kalkulator wynagrodzeń

Kalkulator wynagrodzeń

Neto, brutto, na rękę - można zwariować.
Skorzystaj z naszego prostego i użytecznego kalkulatora wynagrodzeń

Przejdź do kalkulatora

Chcę zarabiać...

 

Przejdź do kalkulatora