Fundraiser – kim jest? Czym się zajmuje?

Fundraiser to obcobrzmiący zawód, który w Polsce nie cieszy się jeszcze dużą popularnością. Mimo to, nawet w naszym kraju specjaliści wciąż są poszukiwani, ponieważ ich praca ma bardzo duże znaczenie dla działalności firm, instytucji i organizacji pozarządowych. Dowiedz się, kim jest fundraiser, na czym polega jego praca i jak wyglądają jego zarobki.

Fundraiser-kim-jest-czym-się-zajmuje

Niektóre firmy, instytucje rządowe i samorządowe, jak i przede wszystkim fundacje charytatywne nie utrzymują się wyłącznie z własnych środków. Aby zwyczajnie prosperować lub też podjąć nową, rozbudowaną inicjatywę organizacja musi pozyskać fundusze. Nie wystarczy jednak zwyczajnie poprosić. Zwykle czas zdobywania środków ciągnie się długo i wymaga wielu formalności. Ten złożony proces mógłby zbyt zaabsorbować działania firmy, odciągając ją od podstawowej działalności. M.in. dlatego też firmy zatrudniają specjalistów, którzy przejmują to zadanie.

Co to jest fundraising?

Aby zrozumieć kto to fundraiser, najpierw należy wyjaśnić co to fundraising. Fundraising to proces, który polega na pozyskiwaniu funduszy od różnych organizacji. Choć początkowo sens nazewnictwa był związany z działalnością organizacji pozarządowych, pozyskiwaniem środków na cele społeczne, to obecnie fundraising odnosi się również do pozyskiwania inwestorów na rzecz innych działalności zarobkowych. Fundraising jest szeroko wykorzystywany na pozyskiwanie środków w celu zasilenia fundacji charytatywnych (np. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy), działalności naukowych, sportu, instytucji pomocowych i medycznych, a także na rzecz placówek kulturowych. Proces pozyskiwania środków opiera się o pewne rodzaje kampanii fundraisingowych.

Rodzaje fundraisingu – co możemy wyróżnić?

W przypadku fundraisingu, zbiórkę funduszy możemy podzielić zarówno na komercyjną, jak i niekomercyjną. Wszystko uzależnione jest nie tylko od tego, co jest głównym celem danego projektu – odmienna może być również metodologia, podług której zdobywane są pieniądze. Inaczej sytuacja wygląda przy projektach biznesowych, inaczej gdy chcemy wesprzeć działalność szkół czy organizacji sportowych, a jeszcze inaczej, gdy na sercu leży nam sukces organizacji pozarządowych, związanych z wolontariatem.

Fundraising w biznesie – na czym polega?

Osoba zajmująca się zdobywaniem zasobów finansowych z zawodu, może być niezwykle skrupulatnie poszukiwana na rynku pracy przez przedsiębiorców z wielu różnych dziedzin. Nawet pomimo faktu, że w Polsce jest to stosunkowo nowa dziedzina, to eksperci mogą liczyć na naprawdę solidne wynagrodzenia. Aby zdobyć wymarzone zatrudnienie w zawodzie fundraisera, kandydat będzie potrzebował wielu umiejętności w zakresie PR, specyfiki funkcjonowania rozmaitych branż, a także wiedzy o charakterze księgowym, czy ekonomicznym. Doświadczenie na podobnym stanowisku również będzie atutem.

W praktyce, jako fundraiserzy biznesowi, aby zdobyć określoną sumę pieniędzy, częściej korzystamy z opcji danych nam przez prawo, aniżeli wykazujemy się kreatywnością w zakresie prowadzenia zbiórek. Fundusze unijne, pochodzące z programów państwowych czy samorządowych, a kapitał prywatnych inwestorów, których chcemy zaprosić do współpracy, to część obowiązków fundraisera. Można zauważyć, że w tym przypadku jest to raczej praca biurowa wsparta przez szereg spotkań biznesowych, co oznacza jednocześnie dbałość o to, by nie pozostawić żadnej skazy na wizerunku przedsiębiorstwa.

Fundraising a crowdfunding

Warto w tym miejscu wspomnieć o crowdfundingu, jako jednej z form fundraisingu. Crowdfunding stanowi idealną formę pomocy dla wszelkiego rodzaju start-upów, koncentrujących się na uzyskaniu wsparcia od użytkowników Internetu, za pośrednictwem specjalnie dla tego celu przygotowanych platform. Takie rozwiązanie pozwoli wielu kreatywnym, początkującym przedsiębiorcom, na dużo łatwiejsze zaistnienie na rynku. Trzeba jednak pamiętać, że wykorzystanie zdobytych w ten sposób pieniędzy, na cele inne, niż wskazane w prośbie, jest surowo zabronione.

Kampanie fundraisingowe a wolontariat

Głównym celem wolontariatu, jest oczywiście zebranie pomocy na określony, szczytny cel. Z tego względu, jak sama nazwa wskazuje, wykonywanej przez wolontariuszy czynności, najczęściej nie powinniśmy postrzegać w kategoriach zawodu – taki fundraiser najczęściej nie otrzymuje wynagrodzenia za świadczone usługi, a jeśli otrzymuje (głównie w fundacjach o zasięgu międzynarodowym) to jego pensja jest ściśle uzależniona od wyników danych zbiórek.

W Polsce, jedną z najpopularniejszych kampanii fundraisingowych non-profit, jest Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, pozyskująca środki na swoją działalność przede wszystkim przy pomocy corocznej, ogólnopolskiej kwesty. Coraz częściej możemy usłyszeć również o wolontariuszach UNICEF, którego działania świadczą kompleksową pomoc dzieciom z różnych stron świata, w zakresie edukacji, zdrowia i ogólnego bezpieczeństwa. W tej drugiej organizacji, pracownicy zwykle mogą spodziewać się tradycyjnej formy zatrudnienia, z uwagi na pracę ciągłą, nie okazjonalną.

Inne rodzaje fundraisingu

Środków na pokrycie bieżącej działalności, lub rozwoju określonych projektów, poszukują również szkoły, czy kluby sportowe. W ich przypadku, kampanie fundraisingowe opierają się nie tylko o kwesty, ale również sprzedaż pamiątek czy ozdób, o charakterze bardziej sentymentalnym. Może to być bombka wykonana przez dziecko, czy podpisana przez piłkarza koszulka. Możliwości jest wiele, a ograniczenia stawia wyłącznie kreatywność zainteresowanych. Masz jakiś ciekawy pomysł? Podziel się nim w komentarzu!

fundraising-co-to-jest

Fundraiser – kto to?

Fundriser to zawód przyszłości, który obecnie jest w fazie rozwoju. To dlatego, że na popularności zyskuje również sam fundraising. Firmy i organizacje pozarządowe poszukują źródeł finansowania, jednak bez znajomości zasad zjawiska fundraisingu, doświadczenia i kontaktów samodzielnie ciężko jest pozyskać środki. Fundraiser to specjalista, któremu organizacje powierzają zadanie pozyskania środków ze sprawdzonych źródeł. Fundraiser jest swojego rodzaju łącznikiem między darczyńcą a organizacją. Występuje w interesie organizacji, jest jej przedstawicielem i reprezentuje jej ofertę z zastosowaniem technik kampanii fundraisingowy. Fundraiserzy doczekali się również organizacji zrzeszającej o nazwie Polskie Stowarzyszenie Fundraisingu. Choć fundraiser kojarzy się z wolontariatem, to w rzeczywistości jest to profesjonalne zajęcie i dobrze płatny zawód.

Jakie są obowiązki fundraisera?

Fundraiser przede wszystkim musi pozyskać środki na rzecz organizacji. To zadanie wiąże się z wieloma pobocznymi obowiązkami, które wynikają z dążenia do celu. Fundraiser działa nawiązując i utrzymując długotrwałe relacje z darczyńcami. Dokonuje sprawozdań z postępów swojej pracy, jeździ na spotkania, kontaktuje się z wieloma firmami – buduje zaufanie swoje i organizacji, którą reprezentuje. Fundraiser pozyskuje środki z różnych źródeł. Część wymieniono poniżej.

 • Granty finansowe na rzecz konkretnego celu.
 • Dotacje, czyli bezpłatna pomoc finansowa, dla organizacji spełniających warunki. Zarówno granty, jak i dotacje można pozyskać z ośrodków rządowych, jak i samorządowych. Dotacje pochodzą także ze środków Unii Europejskiej. Są również fundacje, które zajmują się przyznawaniem grantów.
 • Umowy biznesowe. Polegają na przekazaniu środków na rzecz organizacji np. w celach promocyjnych. To może być np. barter, sponsoring, darowizny, przekazanie części zysków ze sprzedaży na rzecz jakichś działań.
 • Darczyńcy – to osoby indywidualne, które decydują się na przekazanie darowizn rzeczowych i finansowych np. poprzez udział w zbiórce, czy przekazanie datków w ramach wydarzeń, zakup cegiełek, udział w loterii, wysyłanie sms-ów o danej treści.

Środki można również pozyskać z działalności gospodarczej, z ofiarowanych 1% zwrotu podatku, lokat kapitałowych, czy składek członkowskich.

Na czym polega praca fundraisera?

Wiemy już, że fundraiser pozyskuje środki. Jednak jak to robi? Stosuje pewnie techniki marketingowe, które umożliwiają dotarcie do darczyńcy i przekonanie go do udziału w finansowaniu.

 • Jedną z technik marketingowych są listy fundraisingowe. Ich fenomen polega na wykorzystaniu zasad marketingu bezpośredniego. Kontaktując się z darczyńcami za pomocą materiałów drukowanych, można uzyskać wsparcie nawet do 15% osób, do których dotrzemy.
 • Direct e-mail fundraising to kampania marketingowa prowadzona za pośrednictwem sieci. Często przeglądając strony internetowe, możemy natrafić na przejawy pracy fundraisera. Są to np. wszelkie newslettery z prośbą o wsparcie finansowe. To jedna z technik marketingu internetowego.
 • Direct debit – wyjątkowo skuteczna kampania nakłaniająca darczyńców do stałego przekazywania darowizny. Regularnie wpłacane środki pozbawiają fundraisera konieczności ponownego nakłaniania darczyńców.

Fundraiser powinien znać i kierować się w swojej pracy zasadami Kodeksu etycznego, który zakłada m.in.:

 • uczciwość,
 • przejrzystość działań,
 • praworządność,
 • obowiązek sprawozdawczości.

Wymagania na stanowisku fundraisera

Fundraiser musi mieć odpowiednią wiedzę, doświadczenie i kompetencje zawodowe. Dlatego firmy wybierają specjalistów. Zdarza się, że w pierwszej kolejności zadanie pozyskania środków, oddelegowują do jednego z pracowników, jednak ten nie jest w stanie spełnić oczekiwań prezesa, czy innego przełożonego. I nie można go za to winić, ponieważ fundraising wymaga specjalistycznego spojrzenia. Jako że fundraising to branża działająca w obszarze finansów, fundraiser musi dobrze operować zagadnieniami prawa. Istotna jest znajomość statutów działalności, czy Ustawa z dnia 14 marca 2014 r. o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych, która reguluje przebieg zbiórek na cele dobroczynne. Specjalista zna się na księgowości, biznesie i ekonomii.

Kompetencje fundraisera

Dobry fundraiser zna pojęcie marketingu, public relations i reklamy. Wie jak wykorzystać te zagadnienia w pozyskiwaniu pieniędzy. Absolutnym obowiązkiem w branży są umiejętności interpersonalne kandydata. Fundraising to nie jest zawód dla osób, które marzą o stabilnej i monotonnej pracy. Fundraiser stale wyznacza sobie cele i dąży do ich realizacji. Ważna jest więc determinacja i zawzięcie. Porażki nie mogą demotywować działań fundraisera, ponieważ zdarzają się w tym zawodzie często. Ważne, by umieć przyznać się do błędów, nie odmawiać ich naprawienia i ostatecznie znaleźć wyjście z sytuacji. Fundraiser musi więc być również odporny na stres, ponieważ zobowiązując się do pozyskania środków na rzecz organizacji, nie zawsze uda się to od razu. W pracy fundraisera ważne są nawet małe kroki, dążące do osiągnięcia większego celu i trzeba mieć tego świadomość. Presja czasu nie powinna rozpraszać specjalisty.

Można zatem uznać, w oparciu o doświadczenia zawodowe tak zagranicznych, jak i krajowych fundraiserów, że kandydat na fundraisera musi mieć do tego nie lada predyspozycje. Szereg kompetencji miękkich i twardych, wysoka inteligencja (również emocjonalna), ambicja i stawianie sobie wygórowanych celów, to tylko niektóre z pożądanych cech.

Jakie są zarobki fundraisera?

Kodeks etyki zakłada, że lepiej nie wynagradzać fundraisera w oparciu o procent od pozyskanych środków. Zatrudniając specjalistę, warto z góry zadeklarować wynagrodzenie, jakie otrzyma za pozyskiwanie funduszy. Jednak system prowizyjny mimo to cieszy się dużą popularnością. Z tego względu fundraiser może sam mieć wpływ na wysokość swojego wynagrodzenia. Wielu fundraiserów otrzymuje wynagrodzenia adekwatnie wysokie do pozyskanych środków. Ciężko jest oszacować, jaka jest pensja fundraisera wynagradzanego z góry określoną sumą, ponieważ w dużej mierze kwota jest ściśle uzależniona od tego, dla jakiej organizacji specjalista działa, w jakim województwie, a także jak złożony jest proces pozyskania środków w konkretnym przypadku.

Praca fundraisera w Polsce – gdzie szukać?

Kampanie fundraisingowe są wykorzystywane przez wiele firm w celu pozyskania środków. Dlatego też fundraiserzy nie muszą się obawiać o brak zatrudnienia.  Firma, która decyduje się na pomoc specjalisty, może liczyć na dobre korzyści społeczne i ekonomiczne. Pozyskuje kontakty i buduje swoją pozycję na rynku. Pracy jako fundraiser można szukać za pomocą popularnych portali internetowych z ofertami pracy. Samo określenie fundraiser nie jest jeszcze tak popularne, jak w innych krajach. Dlatego propozycji zatrudnienia w charakterze fundraisera można również szukać na pod hasłami “Specjalista ds. finansów”, “Specjalista ds. funduszy unijnych”, czy “Specjalista ds. pozyskiwania środków”. Fundraiserzy mogą szukać zatrudnienia w firmach z sektora prywatnego, jak i w fundacjach.

Polskie Stowarzyszenie Fundraisingu

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej na temat tego, czym jest fundraising i jak rozwija się ta gałąź gospodarki w naszym kraju, to powinno zainteresować Cię Polskie Stowarzyszenie Fundraisingu. Oferuje ono szereg arcyciekawych informacji, dzięki którym poszerzysz swoją wiedzę na temat fundraisingu, mogąc w przyszłości efektywnie działać w tym zawodzie. Ponadto, rzeczone towarzystwo oferuje przedsiębiorcom i organizacjom pozarządowym serię szkoleń i kursów, dzięki którym będą oni mogli bezproblemowo walczyć o potrzebny im kapitał.

Oceń artykuł
5/5 (1)