Ile zarabia policjant? Zarobki na stanowisku

Ile zarabia policjant i z czego to wynika? Wcześniejsza emerytura, stabilne zatrudnienie i atrakcyjne wynagrodzenie — to niektóre zalety pracy w policji. Drugą stroną medalu jest duży stres i możliwe niebezpieczeństwo. Dowiedz się więcej!

Ile zarabia policjant?

Aby zostać policjantem, należy spełnić szereg wymagań. Konieczne są m.in. wykształcenie, testy wiedzy, sprawności oraz badania psychologiczne. Niektórzy trafiają do tzw. drogówki, inni pracują za biurkiem, najlepsi dostają się w struktury wydziałów kryminalnych czy też Centralnego Biura Śledczego Policji. Wynagrodzenie każdego funkcjonariusza zależne jest od kilku czynników.

Od czego zależy wynagrodzenie policjanta?

Już na stronie internetowej policji możemy przeczytać, że pensja policjanta to suma wynagrodzenia zasadniczego oraz licznych dodatków.

Płacę zasadniczą w policji określa tzw. grupa zaszeregowania danego pracownika. Jest to jego miejsce w hierarchii płacowej, zależne przede wszystkim od stażu pracy i stopnia.

Wyróżniamy szesnaście stopni zaszeregowania. Niektóre z nich przedstawia poniższa tabela. Należy jednak pamiętać, że obrazuje ona wysokość wynagrodzenia zasadniczego policjanta w czerwcu 2021 roku. W 2022 roku policjanci dostali podwyżkę, która wynosi średnio 677 zł na etat.

stanowisko/stopieńgrupa zaszeregowaniakwota netto
kursant12.887
policjant23.923
dzielnicowy/kontroler ruchu drogowego44.510
detektyw/asystent54.800
kierownik referatu75.493
komendant rejonowy (miejski, powiatowy) policji128.489
komendant wojewódzki policji14a11.259
zastępca komendanta głównego policji1515.143
komendant główny policji1616.904

Źródło: info.policja.pl

Do przedstawionych wyżej kwot pensji zasadniczej, dochodzi dodatkowe wynagrodzenie policjanta, którym jest m.in.:

  • dodatek stażowy za określony staż pracy,
  • dodatek służbowy,
  • dodatek funkcyjny,
  • dodatek za stopień,
  • mundurówka przeznaczana na zakup nowego umundurowania,
  • trzynastka,
  • świadczenia w ramach systemu socjalnego.

Także wykonywanie zleconych zadań wykraczających poza podstawowy, przewidziany zakres obowiązków danego funkcjonariusza, również wiąże się z przyznawanym mu, dodatkowym wynagrodzeniem.

Zarobki policjanta to rekompensata pieniężna stresu i zagrożenia związanego z pełnieniem obowiązków przewidzianych dla danego stanowiska służbowego. Dlatego też np. policjant kryminalny znajduje się w wyższej grupie zaszeregowania niż, damy na to, policjant drogówki.

Wynagrodzenie w policji powinno być także na tyle wysokie, aby żaden funkcjonariusz nie przychylał się łatwo do propozycji korupcji lub innego „dorabiania” do wypłaty, polegającego na współpracy z przestępcami, których ma zwalczać.

Średnie zarobki policjantów

Wiemy już, że średnie wynagrodzenia policjantów na wybranych stanowiskach służbowych są zróżnicowane, zależą bowiem od grupy zaszeregowania, stopnia, stażu pracy i przyznawanych dodatków.

Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzane m.in. przez portal wynagrodzenia.pl wskazuje, że polski funkcjonariusz zarabia średnio 5,5 tys. zł brutto miesięcznie. To kwota wynikła z ankiet wypełnianych przez samych pracowników.

Źródło to wskazuje także, że ćwierć ogółu policjantów pobiera miesięcznie wypłatę wyższą, niż 6,9 tys. zł brutto miesięcznie. Najgorsze zarobki na etacie policjanta wynoszą mniej niż 4,7 tys. zł brutto co miesiąc i także pobiera je około 1/4 zasilających szeregi policji.

Ile zarabia początkujący policjant?

Zarobki młodych ludzi, którzy nie przekroczyli 26. roku życia, będą nieco wyższe. Ma to związek z zerowym PIT-em. Niemniej każdy początkujący policjant może liczyć na około 3-4 tys. zł netto miesięcznie. Kwota ta dotyczy też kursantów dopiero poznających swoje przyszłe obowiązki służbowe.

Ile zarabia policjant kryminalny?

Policjant pracujący na etacie detektywa lub asystenta pobiera wynagrodzenie zasadnicze wynoszące co najmniej 5 tys. zł netto miesięcznie. Ten specjalista pozostaje bowiem najczęściej już w piątej lub szóstej grupie zaszeregowania.

Do tej kwoty dochodzą świadczenia związane z posiadanym stopniem oraz wykonywaniem bardziej odpowiedzialnych i niebezpiecznych obowiązków. Służba kryminalna to także częstsze podróże służbowe, które również są dodatkowo opłacane.

Dlatego też przywoływane już Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń podaje, że mediana zarobków policjanta kryminalnego to 6,9 tys. zł brutto miesięcznie. 25% tzw. kryminalnych zarabia więcej niż 8 tys. zł brutto miesięcznie.

Ile zarabia policjant drogówki?

Kontroler ruchu drogowego mieści się najczęściej w trzeciej albo czwartej grupie zaszeregowania. Oznacza to, że wynagrodzenie zasadnicze tego pracownika nie przekracza zwykle 5 tys. zł netto miesięcznie.

Zarobki policjanta za granicą

Wielu polskich funkcjonariuszy pełni służbę za granicą. Ma to związek m.in. z wyższymi pensjami wypłacanymi w obcej walucie, które skusiły ich do wybrania życia poza granicami naszego kraju.

Także w polskiej policji służbę pełni grupa pracowników, która oddelegowywana jest na misje zagraniczne. Tacy funkcjonariusze otrzymują specjalny dodatek za każdy dzień pracy spędzony poza Polską.

Ile zarabia policjant w USA?

Przeciętne wynagrodzenie w Stanach Zjednoczonych wynosi 48 769 USD rocznie. Pracownik zarabia tam średnio zatem około nieco ponad 4 tys. USD co miesiąc.

Zarobki policjanta pracującego w USA są znacznie wyższe. Rocznie to średnio kwota 67 290 USD. Daje to statystyczne miesięczne zarobki amerykańskich policjantów na poziomie 5,6 tys. USD.

Ile zarabia policjant w Niemczech?

Zarobki pozostających w stosunku służbowym z niemiecką policją, podobnie jak w Polsce, są zależne od doświadczenia, stażu pracy czy konkretnie zajmowanego stanowiska.

Wynagrodzenia policjantów pracujących za naszą zachodnią granicą wahają się od ponad 2 do ponad 7 tysięcy euro brutto miesięcznie.

Jak zostać policjantem?

Droga do zostania policjantem nie jest skomplikowana, ale postępowanie kwalifikacyjne jest dosyć długie.

Praca w policji czeka jedynie na posiadających polskie obywatelstwo i wykształcenie co najmniej średnie. Zawód policjanta może wykonywać wyłącznie kandydat cieszący się nieposzlakowaną opinią, pełnią praw publicznych i brakiem skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo czy też przestępstwo skarbowe. Wymagany jest także uregulowany stosunek wobec służby wojskowej. Stopnie w policji to jeden z przejawów hierarchizacji tej instytucji. Kandydat na policjanta powinien być gotowy w pełni podporządkować się przełożonemu.

Dopiero po złożeniu wymaganych dokumentów, testach wiedzy i sprawności fizycznej oraz pozytywnym przejściu badań psychologicznych następuje rozmowa kwalifikacyjna z potencjalnym policjantem. Przyjęty w szeregi tej formacji uczy się zawodu m.in. na stacjonarnym szkoleniu podstawowym i uzyskuje tytuł kursanta. Jego zarobki rosną wraz z czasem i nabieranym doświadczeniem.

Oceń artykuł
5/5 (1)