Umowa zlecenie a umowa o dzieło: różnice. Która jest lepsza?

Jaka jest różnica między umową o dzieło a umową zlecenie? Która z tych form współpracy jest lepsza? Przygotowaliśmy dla ciebie kilka podstawowych różnic między umową zlecenie a umową o dzieło. Dowiedz się, która z nich gwarantuje ci większe zabezpieczenie.

umowa o dzieło a umowa zlecenie

Umowa zlecenie i umowa o dzieło podlegają pod Kodeks cywilny. Może się wydawać, że działają na tych samych zasadach, jednak różnic jest sporo. Warto się z nimi zapoznać przed rozpoczęciem współpracy i zastanowić, jakie warunki są dla nas najistotniejsze. W odróżnieniu od umowy o pracę, umowy cywilnoprawne nie podlegają pod Kodeks pracy i pod zbiór różnych uprawnień pracowniczych. Dlatego wyjaśniamy, jakie są różnice między umową o dzieło a umową zlecenie. Która forma współpracy jest lepsza i gwarantuje lepsze warunki?

Umowa zlecenie a umowa o dzieło – podstawowe informacje

Zanim przejdziesz do różnic między umową zlecenie a umową o dzieło, sprawdź, czym one się charakteryzują. Istnienie obu umów określa Kodeks cywilny.

Art. 627. [Umowa o dzieło]
Przez umowę o dzieło przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania oznaczonego dzieła, a zamawiający do zapłaty wynagrodzenia.

Art. 734. Istota umowy zlecenia
§ 1. Przez umowę zlecenia przyjmujący zlecenie zobowiązuje się do dokonania określonej czynności prawnej dla dającego zlecenie.

Umowa zlecenie jest porozumieniem między zleceniodawcą a zleceniobiorcą, które zobowiązuje do dokonania określonych czynności prawnych w zamian za wynagrodzenie. Czynność ta powinna być wykonana w sposób sumienny i zgodny z oczekiwaniami zleceniodawcy.

Umowa o dzieło skupia się nie na procesie wykonania danej czynności, a na jej efekcie. Zawierana jest między zlecającym dzieło a przyjmującym zamówienie. Zlecający dzieło ma obowiązek wypłacić wynagrodzenie określone w umowie, jeśli przyjmujący zamówienie w pełni wykonał swoje zadanie. Przedmiotem umowy o dzieło jest konkretny, namacalny rezultat typu: namalowanie obrazu, wykonanie krzesła, napisanie artykułu, czy stworzenie strony internetowej. Umowa o dzieło nie może mieć powtarzającego się charakteru, na przykład jakiejś rutynowej pracy. To musi być z góry określony rezultat o samoistnym bycie. Zwykle dotyczy wytworzenia nowej rzeczy i sytuacji o charakterze jednorazowym.

Umowa o dzieło a umowa zlecenie: różnice

Powyżej omówiona charakterystyka tych dwóch umów cywilnoprawnych jasno wskazuje ich podstawowe różnice. Tak jak wcześniej wspomnieliśmy, w przypadku umowy zlecenie zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania czynności zawartej w umowie, jednocześnie nie biorąc odpowiedzialności za jej efekt. Z kolei osoba pracująca na umowie o dzieło dostaje wynagrodzenie za całkowite wykonanie konkretnego i namacalnego dzieła.

Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania zlecenia z należytą starannością i osobiście. Jednak w ostateczności nie jest on odpowiedzialny za efekt pracy w takim stopniu jak wykonawca umowy o dzieło. W umowie o dzieło liczy się rezultat pracy. Ponadto umowa zlecenia nie daje prawa do reklamacji, a umowa o dzieło takie prawo daje. 

Kolejną ważną różnicą między umową o dzieło a umową zlecenie są zarobki.

Umowa zlecenie a umowa o dzieło: wynagrodzenie

Od początku 2017 roku w Polsce obowiązuje minimalna stawka godzinowa na umowach zlecenie i umowach o świadczenie usług. Wynagrodzenie osób pracujących na tych ich podstawie wynosi iloczyn stawki godzinowej oraz liczby przepracowanych godzin. W 2022 roku stawka godzinowa wynosi 19,70 zł złotych brutto (13,91 zł „na rękę”). Zleceniodawca nie może zejść poniżej tej kwoty.

Zawierając umowę zlecenie, często pracownicy są objęci rozliczeniem godzinowym, dlatego konieczne jest prowadzenie ewidencji czasu pracy, która będzie stanowiła podstawę do wypłaty wynagrodzenia zleceniobiorcy. Z kolei w przypadku umowy o dzieło minimalna stawka nie obowiązuje. Przy umowie o dzieło strony umawiają się na określoną kwotę. W przypadku umów zlecenia koszt zatrudnienia jest wyższy ze względu na składki. 


Szukasz pracy w Warszawie? Aplikuj na nasze oferty praca Warszawa


Umowa o dzieło a umowa zlecenie: wypowiedzenie umowy

Wypowiedzenie umowy zlecenia musi być wykonane w formie pisemnej. To znaczy, że zleceniobiorca lub zleceniodawca muszą na piśmie dostarczyć dokument do konkretnej osoby i uzyskać od niej czytelny podpis na dwóch egzemplarzach. Różnica między umową zlecenia a umową o dzieło jest taka, że zlecenie można wypowiedzieć od razu lub z ustalonym wcześniej w umowie okresem wypowiedzenia. Zazwyczaj trwa on około dwóch tygodni. Jak mówi art. 746 § 1 Kodeksu cywilnego zleceniodawca w razie wypowiedzenia powinien zwrócić wykonawcy wydatki, poniesione w celu należytego wykonania zlecenia.

Umowy o dzieło nie zrywa się w trybie wypowiedzenia. Następuje to wówczas wtedy, gdy jedna ze stron nie wywiązuje się ze swojej pracy. Na przykład zlecający wykonanie dzieła odmawia współpracy i nie wywiązuje się ze swoich zobowiązań lub przyjmujący zamówienie wykonał dzieło w sposób wadliwy i nie wywiązał się z zadania w ustalonym wcześniej terminie.

Umowa o dzieło a umowa zlecenie: składki ZUS

Zleceniobiorca ma prawo do ubezpieczenia społecznego (w tym: emerytalnego, rentowego, wypadkowego) oraz ubezpieczenia zdrowotnego. Umowa o dzieło nie zobowiązuje do żadnej formy ubezpieczeń. Z kolei podobieństwem między umową o dzieło a umową zlecenie jest to, że żadna z tych form współpracy nie ma prawa do większości świadczeń obowiązujących na etacie, czyli na przykład płatnego urlopu wypoczynkowego. Chyba że zleceniodawca wprowadzi taki system w swoim wewnętrznym regulaminie pracy.

Mimo że umowa o dzieło nie ma prawa do ubezpieczeń, to fakt zawarcia umowy o dzieło należy zgłosić do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Przy umowie zlecenie oskładkowanie jest obowiązkowe. Jeśli zleceniobiorca ze wszystkich umów miesięcznie zarobi więcej, niż wynosi minimalne wynagrodzenie w danym roku, wówczas obowiązkowa staje się jedynie składka zdrowotna. Oczywiście obie umowy, zarówno zlecenie, jak i dzieło podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Podstawę opodatkowania można pomniejszyć o zryczałtowane koszty uzyskania przychodów (20,50% w przypadku obu umów).

Różnice i podobieństwa w umowie o dzieło i umowie zlecenie

Reasumując, różnic między umową zlecenie a umową o dzieło jest wiele. Mimo że obie działają na podstawie Kodeksu cywilnego. Czego nie ma w umowie o dzieło, a jest w zleceniu? Składek ZUS, okresu wypowiedzenia, ubezpieczenia emerytalnego, rentowego, wypadkowego, chorobowego i zdrowotnego oraz ewentualnie płatnego urlopu wypoczynkowego ustalonego wewnątrz firmy zleceniodawcy.

Jak uważasz, która forma współpracy jest dla ciebie lepsza? Czy wymienione wyżej różnice między umową zlecenie a umową o dzieło dały ci do myślenia? Daj znać w komentarzu!

Oceń artykuł
5/5 (2)